آخرین اخبار نشریه
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ( علمی پژوهشی )
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/4/23 ،به این نشریه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.
  در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .
   
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران یک نشریه دسترسی آزاد بوده که دوبار در سال منتشر می شود. حوزه های موضوعی آن فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و مقالات آن به زبان فارسی هستند.
   
  این دوفصلنامه با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتشر می شود. 

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارائه راهكار نوين جهت انتخاب پايگاه‌هاي‌ داده مناسب برای ذخيره‌سازي کلان داده‌ها در خدمات شبکه ملی اطلاعات
   محمد رضا احمدی داود ملکی احسان آریانیان
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   توسعه روزافزون ابزارهاي مولد خدمات داده‌اي و لزوم ذخيره‌سازي نتايج پردازش‌هاي بزرگ وگسترده حاصل از فعاليت‌هاي مختلف در خدمات شبکه ملی اطلاعات و داده‌های تولیدی بخش خصوصي و شبكه‌هاي فراگير اجتماعي، روند مهاجرت به پايگاه‌ها‌‌ي نوين با ويژگي‌هاي مناسب را اجتناب ناپذير كرده چکیده کامل
   توسعه روزافزون ابزارهاي مولد خدمات داده‌اي و لزوم ذخيره‌سازي نتايج پردازش‌هاي بزرگ وگسترده حاصل از فعاليت‌هاي مختلف در خدمات شبکه ملی اطلاعات و داده‌های تولیدی بخش خصوصي و شبكه‌هاي فراگير اجتماعي، روند مهاجرت به پايگاه‌ها‌‌ي نوين با ويژگي‌هاي مناسب را اجتناب ناپذير كرده است. با گسترش و تغيير حجم و تركيب داده‌ها و شكل‌گيري کلان داده‌ها،‌ عملكردها و الگوهاي سنتي پاسخگوي نيازهاي جديد نيستند. بنابراين لزوم استفاده از سيستم‌هاي ذخيره‌سازي اطلاعات در قالب‌ها و مدل‌هاي نوین و مقیاس‌پذیر را ضروري ساخته است. در اين مقاله راهكارهاي اساسي در خصوص ابعاد ساختاري و كاركردهاي مختلف پايگاه‌ها‌‌ي داده سنتي و سيستم‌هاي ذخيره‌سازي نوين بررسي گرديده و راهكارهاي فني جهت مهاجرت از پايگاه‌هاي داده سنتي به نوین و مناسب برای کلان داده‌ها ارائه مي‌گردد. همچنین، ويژگي‌هاي اساسي در خصوص پيوند پايگاه‌هاي داده سنتي و نوين جهت ذخيره و پردازش داده‌هاي حاصل از خدمات فراگير شبکه ملی اطلاعات ارائه شده و پارامترها و قابليت‌های پايگاه‌های داده در بستر استاندارد و هدوپ بررسی شده است. علاوه بر آن، به عنوان یک نمونه عملیاتی یک راهکار ترکیب پایگاه داده سنتی و نوین با استفاده از روش BSC ارائه شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است و نشان داده شده است كه در مجموعه داده‌های مختلف با حجم داده‌های متفاوت، استفاده ترکيبی از هر دو نوع پايگاه هاي داده سنتي و نوين مي تواند بيشترين کارايی را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - جایگذاری مبتنی بر اولویت برنامه¬های کاربردی اینترنت اشیاء در محیط مه
   معصومه عظیم زاده علی رضائی سمیه جعفرعلی جاسبی محمدمهدي اثني عشري
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   فناوری محاسبات مه برای پاسخ به نیاز برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء نظیر تاخیر کم، امنیت بالا و غیره ظهور پیدا کرد. از سویی محدودیتهای محاسبات مه، نظیر ناهمگونی، توزیع شدگی و محدودیت منابع، مدیریت و استقرار یا جایگذاری برنامه ها در این محیط را دچار چالش می کند. جایگذار چکیده کامل
   فناوری محاسبات مه برای پاسخ به نیاز برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء نظیر تاخیر کم، امنیت بالا و غیره ظهور پیدا کرد. از سویی محدودیتهای محاسبات مه، نظیر ناهمگونی، توزیع شدگی و محدودیت منابع، مدیریت و استقرار یا جایگذاری برنامه ها در این محیط را دچار چالش می کند. جایگذاری هوشمند سرویس در محیط مه، باید منجر به تامین کیفیت سرویس و استفاده موثر از منابع گردد. یکی از رویکردهای جایگذاری برنامه ها، ایجاد جوامعی از گرههای مه بر اساس چگالی اتصال آنها است که منجر به ایجاد جوامع نامتوازن شده و از سوی دیگر استفاده از روش تک معیاره برای اولویت بندی استقرار برنامه ها منجر به عدم جایگذاری موثر آنها می-شود. در این مقاله روشی برای جایگذاری مبتنی بر اولویت برنامه های کاربردی در محیط مه ارائه شده است. روش پیشنهادی، با رویکردی مبتنی بر اولویت بندی چندمعیاره، برنامه ها را در جوامعی متوازن جایگذاری می کند. ایجاد جوامع متوازن منجر جایگذاری بهتر برنامه-ها و استفاده هر چه بهتر از ظرفیتهای شبکه می شود. همچنین جایگذاری مبتنی بر اولویت بندی چندمعیاره برنامه های کاربردی منجر به افزایش کیفیت برنامه ها و استفاده موثرتر از منابع موجود می گردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده افزایش 22 درصدی تامین موعدزمانی، افزایش 12 درصدی دسترس پذیری برنامه های کاربردی و همچنین افزایش 10 درصدی میزان استفاده از منابع است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده
   مهران   احتشامی محمدحسن چراغعلی بیتا تبریزیان مریم تیموریان سفیده خوان
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده صورت گرفته است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت مربوطه انجام ش چکیده کامل
   این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده صورت گرفته است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت مربوطه انجام شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع انتخاب شدند. در بخش کمی نیز نظرات 170 نفر از کارکنان این صنعت که براساس فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای گزینش شدند با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی، مرور ادبیات و کدگذاری استفاده شد. در بخش کمی نیز از آمار استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و smartPLS استفاده شد. در نهایت 40 شاخص در قالب 8 عامل استخراج شد و با استفاده از تحلیل عاملی، رتبه‌بندی شاخصها و عوامل اثرگذار انجام شد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل درونی دارای بالاترین رتبه بوده و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، زیرساخت‌های سخت‌افزاری، اقتصادی، عوامل بیرونی، قانونی، فرهنگی و ضریب نفوذ به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. لذا پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها برنامه توانمندسازی نیروی انسانی خود را در راستای استفاده از فناوری و ابزار دیجیتال مورد نیاز لحاظ نمایند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی
   سپیده برادران هزاوه بهروز مینایی بیدگلی محمد ابراهیم شناسا سید علی حسینی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   جهت سهولت و رسیدن به دقت بالاتر و زمان پردازش کمتر، ارزیابی صحت حدیث به روش‌های هوشمند توصیه می‌شود. با توجه به حجم قابل توجه متون روایی و مفاهیم و روابط پیچیده موجود در آنها، تاکنون پژوهش‌های فراوانی در حوزه پردازش خودکار حدیث انجام شده است. در این حوزه، عده‌ای از محقق چکیده کامل
   جهت سهولت و رسیدن به دقت بالاتر و زمان پردازش کمتر، ارزیابی صحت حدیث به روش‌های هوشمند توصیه می‌شود. با توجه به حجم قابل توجه متون روایی و مفاهیم و روابط پیچیده موجود در آنها، تاکنون پژوهش‌های فراوانی در حوزه پردازش خودکار حدیث انجام شده است. در این حوزه، عده‌ای از محققان در زمینه‌های پردازش متن و سند، شیوه‌های هوشمندی را آزمایش کرده‌اند، که با توجه به مرور تحقیقات پیشین، حدود 47% از آنان در خصوص پردازش متن احادیث و 46% در مورد پردازش سند احادیث و 7% در هر دو حوزه پژوهش نموده‌اند. با بررسی 97 پژوهش در حوزه پردازش احادیث، مشخص شد که احادیث در حوزه سنجش صحت متن یا سند یا هر دو مورد، ارزیابی شده‌اند. وظایف پردازش را می‌توان به دسته‌های مختلفی از جمله ساخت هستان‌شناسی، رده‌بندی متن حدیث، تشابهات حدیثی و اعتبارسنجی احادیث طبقه بندی نمود. پرکاربردترین روش پردازشی حدیث، روش بازیابی اطلاعات در حوزه پردازش متن حدیث بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - افقی برای تحلیل سنجمان در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای تفسیر محتوا
   مریم طایفه محمودی امیرمنصور  یادگاری پروين احمدي کامبیز بدیع
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   تفسير محتوا با هدف تحليل سنجمان راويان آن در شبكه هاي اجتماعي از اهميت وي‍ژه اي برخوردار است. اين اهميت عمدتاً به حساسيت محتوا در شبكه هاي اجتماعي از منظر نقش آن در اطلاع رساني و آگاهي رساني به آحاد و گروه هاي انساني باز مي گردد. در اين مقاله، چارچوبي براي تحليل سنجمان چکیده کامل
   تفسير محتوا با هدف تحليل سنجمان راويان آن در شبكه هاي اجتماعي از اهميت وي‍ژه اي برخوردار است. اين اهميت عمدتاً به حساسيت محتوا در شبكه هاي اجتماعي از منظر نقش آن در اطلاع رساني و آگاهي رساني به آحاد و گروه هاي انساني باز مي گردد. در اين مقاله، چارچوبي براي تحليل سنجمان بر روي محتواهاي پيچيده در شبكه اجتماعي ارائه مي شود كه با استفاده از پروتكل هايي از نوع قواعد اگر- آنگاه كه در سطح انتزاع بالا تعريف شده اند، قادر است تا پيام مضموني مستتر در يك محتوا را براي كاربران شبكه هاي اجتماعي طبقه بندي نموده و از اين طريق آنان را در حد امكان با اصل محتوا آشنا سازد. طبق اين چارچوب، مواردي از قبيل لحن/ آهنگ اداي كلام، همبافت انتشار محتوا و گزاره هاي كليدي در متن محتوا، در بخش مقدم پروتكل و طبقات ممكنه از پيام مستتر در يك محتوا در بخش تالي پروتكل قرار مي گيرد. شايان ذكر است كه پروتكل هاي قاعده گونه پيشنهادي، بخاطر خاصيت تعميم پذيري كه در موارد فوق نهفته قابل تسري به ساير زبان ها مي باشد. نتايج حاصل از شبيه سازي رايانه اي بر روي طيف قابل ملاحظه اي از محتواهاي گوناگون در شبكه هاي اجتماعي حاكي از آن است كه اين چارچوب از توانايي لازم براي تحليل سنجمان راويان مربوطه برخوردار مي باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تشخیص نفوذ و ناهنجاری¬ها با استفاده از داده کاوی و انتخاب ویژگیها بوسیله الگوریتم PSO
   فریدون  رضائی محمدعلی افشار کاظمی محمد علی کرامتی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و توسعه استفاده از اینترنت در کسب و کارها و تغییر نوع کسب و کارها از حالت فیزیکی به مجازی و اینترنت، باعث شده است که نوع حملات و ناهنجاری های مرتبط نیز از حالت فیزیکی به حالت مجازی تغییر کند. یعنی بجای دستبرد به یک فروشگاه یا مغازه، افراد چکیده کامل
   امروزه با توجه به پیشرفت فناوری و توسعه استفاده از اینترنت در کسب و کارها و تغییر نوع کسب و کارها از حالت فیزیکی به مجازی و اینترنت، باعث شده است که نوع حملات و ناهنجاری های مرتبط نیز از حالت فیزیکی به حالت مجازی تغییر کند. یعنی بجای دستبرد به یک فروشگاه یا مغازه، افراد با استفاده از حملات سایبری به سایت ها و فروشگاه های مجازی نفوذ کرده و در آنها اخلال ایجاد می کند. آشکارسازی حملات و ناهنجاریها یکی از چالشهای جدید در مسیر پیشبرد تکنولوژی تجارت الکترونیک می باشد. تشخیص ناهنجاری های یک شبکه و فرآیند شناسایی فعالیتهای مخرب در کسب و کارهای تجارت الکترونیک با تجزیه و تحلیل رفتار ترافیک شبکه امکانپذیر است. سیستمهای داده کاوی بطور گسترده ای در سیستمهای تشخیص نفوذ (IDS) برای تشخیص ناهنجاری ها استفاده می شود. کاهش ابعاد ویژگیها نقش بسیار مهمی در تشخیص نفوذ ایفا می کند، زیرا تشخیص ناهنجاری ها از ویژگیهای ترافیک شبکه با ابعاد بالا فرآیندی زمان بری است. انتخاب ویژگیهای درست و مناسب بر سرعت تجزیه و تحلیل و کار پیشنهادی تاثیر می-گذارد و می تواند سرعت تشخیص را بهبود بخشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مانند J48 و PSO توانستیم میزان دقت تشخیص ناهنجاری ها و حملات به میزان قابل توجه ای بهبود ببخشیم. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تشخیص نفوذ مبتنی بر همکاری در بستر زنجیره‌ی‌بلوکی دارای مجوز در اینترنت‌اشیاء به روش یادگیری ماشین
   محمد مهدی   عبدیان مجید غیوری ثالث سید احمد  افتخاری
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   در سیستم‌های تشخیص نفوذ؛ افزایش نرخ تشخیص‌های درست و کاهش زمان آموزش و تشخیص، کاهش بار پردازشی، نگهداشت مناسب مدل تشخیص دهنده و لاگ‎های حاصل، به طوری که توسط افراد غیر مجاز قابل دستکاری یا پاک شدن نباشند حائز اهمیت می‎باشد. بنابراین در این پژوهش، با بهره‎مندی از مزایای چکیده کامل
   در سیستم‌های تشخیص نفوذ؛ افزایش نرخ تشخیص‌های درست و کاهش زمان آموزش و تشخیص، کاهش بار پردازشی، نگهداشت مناسب مدل تشخیص دهنده و لاگ‎های حاصل، به طوری که توسط افراد غیر مجاز قابل دستکاری یا پاک شدن نباشند حائز اهمیت می‎باشد. بنابراین در این پژوهش، با بهره‎مندی از مزایای زنجیره‎بلوکی و قابلیت‎ ماندگاری آن و با بهره‎مندی از معماری IDS مبتنی بر همکاری چند گره به دنبال رفع مشکلات مطرح شده می‎باشیم. مدل بر اساس الگوریتم درخت تصمیم است که در گره‎های معماری به عنوان موتور تشخیص نفوذ فعالیت می‎کند. معماری متشکل از چندین گره مرتبط در بستر زنجیره‎بلوکی می‎باشد، مدل و لاگ‎های ایجاد شده در بستر زنجیره‎بلوکی ذخیره شده و لذا به راحتی قابل دستکاری یا پاک شدن نیستند. کنار مزایای حاصل از به کارگیری زنجیره‌بلوکی، مساله ی میزان حافظه اشغالی و سرعت و زمان انجام تراکنش‌ها توسط زنجیره‌بلوکی نیز مطرح می‌باشند. در این پژوهش مدل‌های ارزیابی برای معماری تک گره و چند گره در بستر زنجیره‌بلوکی، مطرح شده است. در نهایت اثبات معماری و تهدیدات احتمالی نسبت به معماری و راه‌های دفاع تشریح می‎شود. مهمترین مزایای طرح شامل؛ حذف نقطه ی شکست واحد، حفظ اعتماد بین گره‌ها و اطمینان از جامعیت مدل و لاگ‌های کشف شده می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بهبود تخصیص منابع در محاسبات لبه موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری
   سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی سعید شب بویی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   محاسبات لبه موبایل تجربه کاربران نهایی را برای دستیابی به خدمات مناسب و کیفیت خدمات بهبود می دهد. در این مقاله مسئله بهبود تخصیص منابع هنگام بارگیری وظایف براساس دستگاه‌های تلفن همراه به سرورهای لبه در سیستم‌های محاسباتی بررسی می شود. برخی وظایف به صورت محلی پردازش و بر چکیده کامل
   محاسبات لبه موبایل تجربه کاربران نهایی را برای دستیابی به خدمات مناسب و کیفیت خدمات بهبود می دهد. در این مقاله مسئله بهبود تخصیص منابع هنگام بارگیری وظایف براساس دستگاه‌های تلفن همراه به سرورهای لبه در سیستم‌های محاسباتی بررسی می شود. برخی وظایف به صورت محلی پردازش و برخی به سرورهای لبه بارگذاری می شوند. مسئله اصلی این است که وظایف تخلیه‌شده برای ماشین‌های مجازی در شبکه های محاسباتی بصورت مناسب زمانبندی ‌شوند تا زمان محاسبات، هزینه خدمات، اتلاف شبکه های محاسباتی و حداکثر ارتباط یک کار با شبکه به حداقل برسد. در این مقاله الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری برای مدیریت تخصیص منابع و زمان‌بندی وظایف برای دستیابی به یک نتیجه بهینه در شبکه های محاسبات لبه معرفی شد. نتایج مقایسه نشان دهنده بهبود زمان انتظار و هزینه در رویکرد پیشنهادی است. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین مدل پیشنهادی با کاهش 10 درصدی زمان انجام کار و افزایش استفاده از منابع به میزان 16 درصد بهتر عمل کرده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - کوانتیزاسیون چند رقمی ترنری جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته
   حسنا معنوی مفرد سید علی انصارمحمدی مصطفی ارسالی صالحی نسب
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   شبکه‌های عصبی عمیق به دلیل موفقیت در کاربردهای مختلف، به جذابیت فوق‌العاده‌ای دست‌یافته‌اند. اما پیچیدگی محاسبات و حجم حافظه از موانع اصلی برای پیاده‌سازی آن‌ها در بسیاری از دستگاه‌های نهفته تلقی می‌شود. از مهم‌ترین روش‌های بهینه‌سازی که در سال‌های اخیر برای برطرف نمودن چکیده کامل
   شبکه‌های عصبی عمیق به دلیل موفقیت در کاربردهای مختلف، به جذابیت فوق‌العاده‌ای دست‌یافته‌اند. اما پیچیدگی محاسبات و حجم حافظه از موانع اصلی برای پیاده‌سازی آن‌ها در بسیاری از دستگاه‌های نهفته تلقی می‌شود. از مهم‌ترین روش‌های بهینه‌سازی که در سال‌های اخیر برای برطرف نمودن این موانع ارائه شده، می‌توان به کوانتیزاسیون‌ و هرس کردن اشاره کرد. یکی از روش‌های معروف کوانتیزاسیون، استفاده از نمایش اعداد چندرقمی باینری است که علاوه بر بهره‌بردن از محاسبات بیتی، افت صحت شبکه‌های باینری را در مقایسه با شبکه‌های دقت کامل کاهش می‌دهد. اما به دلیل نداشتن قابلیت نمایش عدد صفر در آن‌ها، مزایای تنکی داده‌ها را از دست می دهند. از طرفی، شبکه‌های عصبی عمیق به صورت ذاتی تنک هستند و با تنک کردن پارامترهای شبکه عصبی عمیق، حجم داده‌ها در حافظه کاهش می یابد و همچنین به کمک روش‌هایی می‌توان انجام محاسبات را تسریع کرد. در این مقاله می‌خواهیم هم از مزایای کوانتیزاسیون چند رقمی و هم از تنکی داده‌ها بهره ببریم. برای این منظور کوانتیزاسیون چند رقمی ترنری برای نمایش اعداد ارائه می‌دهیم که علاوه بر افزایش صحت شبکه نسبت به شبکه چندرقمی باینری، قابلیت هرس کردن را به شبکه می‌دهد. سپس میزان تنکی در شبکه کوانتیزه شده را با استفاده از هرس کردن افزایش می‌دهیم. نتایج نشان می‌دهد که تسریع بالقوه شبکه ما در سطح بیت و کلمه می‌تواند به ترتیب 15 و 45 برابر نسبت به شبکه چند رقمی باینری پایه افزایش یابد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - مرور الگوهاي امنيت رايانهاي و پیشنهاد یک دیدگاه جدید
   سید هادی سجادی رضا کلانتری
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   در اين مقاله، نخست به شیوه ای بدیع به موضوع چرایی استفاده از الگوهاي امنيت رايانهاي و مزایای آن پرداخته شده است. سپس ضمن معرفي اجمالي فضاي مواجهات امنيت رايانهاي در قالب هستان شناسي، برای اولين بار سه ديدگاه در زمينة مرور الگوهاي اين حوزه، شناسائي و از یکدیگر تمیز داده چکیده کامل
   در اين مقاله، نخست به شیوه ای بدیع به موضوع چرایی استفاده از الگوهاي امنيت رايانهاي و مزایای آن پرداخته شده است. سپس ضمن معرفي اجمالي فضاي مواجهات امنيت رايانهاي در قالب هستان شناسي، برای اولين بار سه ديدگاه در زمينة مرور الگوهاي اين حوزه، شناسائي و از یکدیگر تمیز داده شده است. اين سه ديدگاه شامل ديدگاه الگوهاي امن، ديدگاه الگوهاي امنيت و ديدگاه چارچوب و سيستم به الگوهاي امنيت است. دو ديدگاه اول و سوم به طور خلاصه توضيح داده شده و ديدگاه دوم نيز ازمنظر سازمان الگوها شامل پنج نوع سازماندهی، مورد تحقيق مفصل قرار گرفته است. پنج نوع گفته شده شامل سازماندهي بر اساس چرخة عمر نرم افزار، سازماندهي بر-اساس بازنمايي سطوح منطقي، سازماندهي براساس طبقه‌بندي تهديد-پايه، سازماندهي براساس طبقه‌بندي حمله-پايه و سازماندهي براساس دامنةكاربرد است. در اين نوع معرفي الگوها، مخاطب از منظری جامع با گفتمان الگوهاي امنيت رايانه‌اي آشناشده و آگاهي لازم براي استفاده بهتر از اين الگوها را كسب مي‌نمايد. درانتها، ايدة اين پژوهش در قالب معرفي نوعي جديد از سازماندهي به منظور تسهيل در استفاده و آدرس‌دهي مناسب تر الگوها ارائه شده است. در اين ايده بيان شده است که دسته‌بندي‌هاي موجود، عمدتاً ايستا و پيشانِگربوده و از پويايي لازم و خصلت پسانِگري برخوردار نيستند و ايدة مبتني بر پوشش همة ذي‌نفعان و هستان شناسي امنيت، مي‌تواند اين خاصيت را داشته باشد و به علاوه، الگوهاي چابك را نيز در خود جاي دهد. مبتني بر اين ايده و تحليل‌هاي مرتبط، فضاي فعاليت‌هاي پژوهشي آينده نيز براي مخاطب آشكار مي‌گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - شناسایی پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران (به روش دلفی فازی)
   قربانعلی مهربانی فاطمه زرگران خوزانی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   هدف این مقاله، شناسایی و واکاوی پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران با رویکرد دلفی فازی است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری اطلاعات، از رویکرد فراترکیب بهره برده است. جامعه آماری را کلیه خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و امضای دیجیتال و مقا چکیده کامل
   هدف این مقاله، شناسایی و واکاوی پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران با رویکرد دلفی فازی است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری اطلاعات، از رویکرد فراترکیب بهره برده است. جامعه آماری را کلیه خبرگان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و امضای دیجیتال و مقالات این حوزه تشکیل می‌دهند. حجم نمونه جامعه آماری خبرگان 13 نفر است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مقالات نیز براساس در دسترس و دانلودبودن، غیرفنی بودن و مرتبط بودن با موضوع تعداد 30 مقاله انتخاب شد. روش تحلیل داده‌ها با توجه به رویکرد دلفی فازی انجام شد. روایی و پایایی به ترتیب با استفاده از شاخص CVR و آزمون کاپای کوهن با ضریب 83/0 و 93/0 محاسبه و تائید شد. نتایج گواه این است که پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران شامل 5 بعد اصلی و 30 مفهوم است که عبارت‌اند از 1) امنیتی (محرمانگی اطلاعات، امنیت اطلاعات، احراز هویت فرستنده، احراز هویت سند، حفظ حریم خصوصی، اعتماد میان طرفین)، 2) کسب‌وکاری (مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال، نیازهای ارتباطی سریع، مدیریت کارکنان عملیاتی، اندازه سازمان، ساختار سازمانی، منابع سازمان، فرهنگ‌سازمانی، مدیران ارشد، اکوسیستم رقابت، حکمرانی الکترونیک)، 3) کاربری (سهولت درک شده، منفعت درک شده، رفتار مصرف‌کننده، سواد مصرف‌کننده، سبک زندگی مصرف‌کننده)، 4) فنی (توسعه زیرساخت‌های فنی، یکپارچگی سیستم‌ها، پیچیدگی سیستمی، باک‌های سیستمی، کیفیت طراحی، سرعت فنی تولید و تائید گواهی، نفوذناپذیری هکرها) و 5) قانونی (مجوزهای قانونی، قوانین مجازاتی، نهاد قانون‌گذار، قوانین تجارت الکترونیک). پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - شناسائی انجمن در شبکه های دوبخشی با استفاده از معیار مرکزیت هلرنک
   علی خسروزاده علی موقر محمدمهدی گیلانیان صادقی حمیدرضا ماهیار
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   ساختار انجمن ویژگی مشترک و مهمی در بسیاری از شبکه های پیچیده از جمله شبکه های دوبخشی است. شناسائی انجمن ها در سال‌های اخیر در بسیاری زمینه‌ها مورد توجه قرار گرفته و روش‌های زیادی برای این منظور پیشنهاد شده است، اما مصرف سنگین زمان در برخی روش ها، استفاده از آنها را در ش چکیده کامل
   ساختار انجمن ویژگی مشترک و مهمی در بسیاری از شبکه های پیچیده از جمله شبکه های دوبخشی است. شناسائی انجمن ها در سال‌های اخیر در بسیاری زمینه‌ها مورد توجه قرار گرفته و روش‌های زیادی برای این منظور پیشنهاد شده است، اما مصرف سنگین زمان در برخی روش ها، استفاده از آنها را در شبکه‌های بزرگ مقیاس محدود می‌کند. روش‌هائی با پیچیدگی کمتر وجود دارند اما اکثراً غیرقطعی هستند که کاربرد آنها در دنیای واقعی را کاهش می‌دهد. رویکرد معمول اتخاذ شده برای شناسائی انجمن ها در شبکه‌های دوبخشی این است که ابتدا یک طرح ریزی یک‌بخشی از شبکه ساخته شود و سپس انجمن ها در آن طرح ریزی با استفاده از روش‌های مربوط به شبکه‌های یک‌بخشی شناسائی شوند. این طرح ریزی ها به طور ذاتی اطلاعات را از دست می‌دهند. در این مقاله بر اساس معیار ماژولاریتی دوبخشی که قدرت تقسیم بندی ها را در شبکه های دوبخشی محاسبه می کند و با استفاده از معیار مرکزیت هلرنک، روشی سریع و قطعی برای شناسائی انجمن ها از شبکه های دوبخشی بطور مستقیم و بی نیاز از طرح ریزی ارائه گردیده است. روش پیشنهادی از فرآیند رأی گیری در فعالیت های انتخاباتی در جامعه اجتماعی الهام گرفته و آن را شبیه سازی می کند. نتایج آزمایشات نشان می دهد، مقدار ماژولاریتی انجمن های حاصل و دقت شناسائی تعداد آنها در روش پیشنهادی بهبود یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - تعميم مفهوم صحت ساختاري فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌هاي پتري کلاسيک به مدل‌هاي فرآيندي BPMN
   یحیی پورسلطانی محمدحسن شیرعلی شهرضا سید علیرضا هاشمی گلپایگانی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   استاندارد BPMN2.0 يک زبان مدل‌سازي به منظور طراحي فرآيندهاي کسب و کار مي‌باشد که به علت گويايي بالا، براي طيف وسيعي از کاربران قابل درک و استفاده مي‌باشد؛ با اين حال، به علت ماهيت غير صوري آن ممکن است مدل‌هايي حاوي خطاهايي ساختاري هم‌چون بن‌بست (عدم امکان اجرای فرآیند) چکیده کامل
   استاندارد BPMN2.0 يک زبان مدل‌سازي به منظور طراحي فرآيندهاي کسب و کار مي‌باشد که به علت گويايي بالا، براي طيف وسيعي از کاربران قابل درک و استفاده مي‌باشد؛ با اين حال، به علت ماهيت غير صوري آن ممکن است مدل‌هايي حاوي خطاهايي ساختاري هم‌چون بن‌بست (عدم امکان اجرای فرآیند) و بن‌بست حلقوي (تکرار نامتناهی کارها) با استفاده از آن‌ها توليد شود. تاکنون تحقيقات زيادي پيرامون صحت‌سنجي اين مدل‌هاي فرآيندي صورت گرفته‌ است و راهکارهاي مختلفي به منظور کشف برخی از این خطاهای ساختاری ارائه شده‌است؛ سوالی که در خصوص این روش‌ها ممکن است مطرح شود این است که آیا می‌توان با استفاده از هرکدام از آن‌ها صحت ساختاری یک مدل فرآیندی BPMN را به صورت قطعی تضمین کرد؟ برای پاسخگویی به این سوال نيازمند يک تعريف جامع از يک مدل فرآيندي BPMN2.0 صحيح هستيم تا بر مبنای آن بتوانیم جامعیت روش‌های صحت‌سنجی را مورد ارزیابی قرار داده و بدین وسیله، مطمئن شویم که روش ارائه شده می‌تواند تمامی خطاهای ساختاری مدل فرآیندی را کشف نماید. در اين پژوهش، بر پايه‌ي یک تعریف عام از مدل‌های فرآیندی و مفهوم صحت (بر اساس مدل‌هاي فرآيندي ايجاد شده با استفاده از شبکه‎هاي پتري) و تعميم ویژگی‌های آن، يعني زنده بودن و کران‌دار بودن به مدل‌هاي فرآيندي BPMN2.0، يک تعريف جامع براي یک مدل‌ فرآيندي BPMN2.0 صحیح ارائه شده‌است و بر اساس آن، جامعیت روش‌های پیشنهادی برخی از مهم‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته مورد ارزیابی قرار داده شده‌است؛ اين تعريف مي‌تواند به عنوان يک معيار براي سنجش کارايي روش‌هاي صحت‌سنجي اين مدل‌هاي فرآيندي به کار گرفته‌شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ارائه مدل اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روش شبکه عصبی
   نازیلا  محمدی غلامرضا  معمارزاده طهران صدیقه طوطیان اصفهانی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   مدیریت صحیح اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامه‌ریزی‌شده به منظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینه‌های علمی و فناوری، اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکن چکیده کامل
   مدیریت صحیح اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری برنامه‌ریزی‌شده به منظور رسیدن به ارتقای جایگاه کشور در زمینه‌های علمی و فناوری، اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کمک تکنیک شبکه عصبی و بر اساس تئوری ساخت یابی گیدنز می‌باشد. این تحقیق از منظر انجام آن از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره‌برداری گردد. گردآوری داده‌ها، بر اساس روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، ادبیات پژوهش و پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد شرکت مخابرات ایران (810 نفر) می‌باشند که 260 نفر براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده شد. طبق یافته ها بهترین ترکیب برای توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی همزمان در نظر گرفته شوند و بدترین حالت زمانی است که متغیر توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود و همچنین بیشترین اهمیت بر اساس تحلیل حساسیت شبکه، مربوط به توسعه زیرساخت و کمترین مربوط به تامین محتوا می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - انتخاب موارد آزمون مبتنی بر روش تولید ‌‌آزمون رانه
   زهره مافی سیدحسن میریان حسین آبادی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   تولید ‌آزمون‌رانه (TDD)یکی از شیوه های تولید نرم افزار اول آزمون است که در آن تولید هر جزء از کد با نوشتن آزمون شروع می‌گردد. این شیوه به دلیل مزایای زیاد از جمله تولید کد خوانا، منظم، کوتاه و همچنین بالا بردن کیفیت، بهره وری و قابلیت اطمینان کد و امکان آزمون بازگشت به چکیده کامل
   تولید ‌آزمون‌رانه (TDD)یکی از شیوه های تولید نرم افزار اول آزمون است که در آن تولید هر جزء از کد با نوشتن آزمون شروع می‌گردد. این شیوه به دلیل مزایای زیاد از جمله تولید کد خوانا، منظم، کوتاه و همچنین بالا بردن کیفیت، بهره وری و قابلیت اطمینان کد و امکان آزمون بازگشت به دلیل ایجاد مجموعه‌ی جامع آزمون بازگشت، موردتوجه قرار گرفته است. تعداد زیاد موارد آزمون واحد تولیدشده در این روش به عنوان نقطه قوتی در جهت افزایش قابلیت اطمینان به کد مطرح است با این حال اجرای مکرر موارد آزمون، باعث بالا رفتن مدت زمان آزمون بازگشت در این شیوه است. هدف این مقاله ارائه الگوریتمی جهت انتخاب موارد آزمون جهت کاهش زمان ‌‌آزمون بازگشت در شیوه تولید ‌آزمون‌رانه است. تاکنون ایده های مختلفی برای انتخاب موارد آزمون و کاهش زمان آزمون بازگشت مطرح شده است. اغلب این ایده‌ها مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی و شیوه تولید نرم‌افزار است. ایده ارائه شده در این مقاله مبتنی بر روش اختلاف برنامه و ماهیت شیوه تولید ‌آزمون‌رانه اتخاذ گردیده است. در این روش ارتباط های معنایی و ساختاری معنا دار بین آزمون‌های واحد و قطعات کد برنامه ایجاد می‌شود و انتخاب موارد آزمون با استفاده از این ارتباط‌ها انجام می‌گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات
   مریم  پیروزمند امیرحسین کیهانی پور علی معینی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی ر چکیده کامل
   نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی راهکارهای مبتنی بر گراف در بازیابی اطلاعات، این مقاله، به بررسی تحلیلی و دسته‏ بندی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات، می‏ پردازد. این راهکارها در سه دسته کلی، قابل تفکیک هستند؛ دسته نخست، شامل الگوریتم‏هایی می‏ باشد که در آنها از بازنمایی گرافی دادگان در فرآیند بازیابی اطلاعات، استفاده می‏ شود. دسته دوم پژوهش‏ها، به حل مسئله بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از نظریه گراف می‏ پردازند و نهایتا دسته سوم، مربوط به یادگیری رتبه‏ بندی با استفاده از نظریه گراف است. این سه دسته بصورت جزئی‏ تر در هشت زیردسته، دسته‏ بندی شده‏ اند. همچنین از منظر آماری، پژوهش‏های صورت گرفته در هر دسته‏ بر اساس تعداد و سال انتشار، بررسی شده‏ اند. از جمله یافته‏ های این مطالعه، این است که دسته سوم، هم از نظر تعداد پژوهش‏ها و نیز سال انتشار آنها، شاخه نوظهوری محسوب می‏ شود و می‏تواند حوزه تحقیقاتی جالب توجهی برای محققان محسوب ‏شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - شناسایی برنامه از طریق طبقه بندی هوشمند ترافیک شبکه
   شقایق  نادری
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   طبقه بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت چکیده کامل
   طبقه بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت و تشخیص ترافيک مشکوک و مخرب در زيرساخت‏هاي ارتباطي را (در قبال افزایش امنيت و حريم خصوصي کاربر) کاهش مي‏دهد و طبقه‌بندی آن بدون رمزگشايي ارتباطات شبكه‏اي كار دشواري است، چرا که اطلاعات payload از دست مي‏رود و تنها اطلاعات سرآيند كه بخشي از آن هم در نسخه‌هاي جدید پروتكلهاي ارتباطي شبكه (نظيرTLS1.03) رمز مي‏شود، قابل دسترس است. از اينرو رويكردهاي قدیمی تحلیل ترافیک مانند روشهاي مختلف مبتني بر پورت و Payload کارآمدی خود را از دست داده، و رویکردهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل ترافیک رمز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله پس از بررسی روش‌های تحلیل ترافیک، چارچوب معماري عملیاتی برای تحلیل و طبقه‌بندی هوشمند ترافیک طراحی شده است. سپس یک مدل هوشمند با رویکرد شناسایی ترافیک برنامه‌‌ها مبتنی بر معماری پیشنهادی ارائه گردیده و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین روی پایگاه داده ترافیکی Kaggle141 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، علاوه بر قابلیت تفسیرپذیری بالا در مقایسه با روشهای یادگیری عمیق، توانسته است دقت بالایی در طبقه‌بندی هوشمند ترافیک (95 درصد) در مقایسه با سایر روشهای یادگیری ماشین ارائه دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - تبیین نقش استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت
   بتول مهرشاد محمد مهرآیین محمد خوانساری سعید  مرتضوی
   شماره 59 , دوره 16 , بهار-تابستان 1403
   مقدمه:با توجه به اهمیت به‌اشتراک گذاری داده در عصر دیجیتال و ملاحظات اصلی آن یعنی دو مقوله استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی،در این مطالعه تلاش شده است تا به یک پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت نقش دارد؟ چکیده کامل
   مقدمه:با توجه به اهمیت به‌اشتراک گذاری داده در عصر دیجیتال و ملاحظات اصلی آن یعنی دو مقوله استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی،در این مطالعه تلاش شده است تا به یک پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت نقش دارد؟ روش‌ها:مطالعۀ حاضر با روش مرور نظام‌یافته و با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند: Web of Sience، PubMed، SienceDirect، Springer، Magiran و SID و با محدودیت زمانی انجام شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج و ارزیابی یافته‌ها،مطالعات مرتبط انتخاب شدند. یافته‌ها:مقالات حاوی موضوعات مرتبط با استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت با 5 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.نیاز به استانداردسازی و نقش آن برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت نیز با بررسی یافته‌ها تشریح و در مورد قوانین مختلف مرتبط با حفظ حریم خصوصی در حوزه سلامت و ارتباط آن با استانداردسازی بحث شده است.پس از بررسی مشخص شد با توجه به ساختار فنی نسل چهارم و پنجم مراقبت سلامت که استانداردپذیری را تسهیل کرده است، حفظ حریم خصوصی نیز از مسیر استانداردسازی قابل دستیابی است. در نهایت، جهت‌دهی برای تحقیقات آینده در این موضوع نیز انجام شده است. نتیجه‌گیری:نتایج این تحقیق نشان داد نسل چهارم و پنجم سیستم‌های مراقبت سلامت که فناوری محور هستند مبتنی بر استانداردها شکل می‌گیرند و استانداردها امکان قابل ارزیابی شدن آنها را فراهم می‌کند.بنابراین اگر قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی،مبتنی بر استانداردها تدوین شود ضمانت اجرایی بالایی خواهد داشت.این موضوع نقش نهادهای توسعه‌دهنده استانداردها را در این زمینه پررنگ می‌کند. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
   علی حاجی غلام سریزدی علی  رجب زاده قطری علینقی  مشایخی علیرضا  حسن زاده
   شماره 37 , دوره 10 , پاییز-زمستان 1397
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مسعود شفیعی مصطفی  صادقی
   شماره 13 , دوره 4 , بهار
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM
   شهرام علی یاری مسعود  موحدی سیروس کاظمیان
   شماره 41 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1398
   امروزه ظهور و گسترش فناوری هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و چکیده کامل
   امروزه ظهور و گسترش فناوری هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و ارائه خدمات عمومی و خصوصی است. هدف از این پژوهش ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های فناوری اطلاعات مراکز تحقیقاتی ICT دانشگاهی ایران می‌باشد. در این مقاله به بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه های ICT مراکز تحقیقاتی دانشگاهی حوزه فناوری اطلاعات پرداخته‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه‌ استاندارد مرتبط استفاده‌ شده است. جامعه آماری مورد نظر خبرگان شاغل در پروژه حوزه ICT مرکز تحقیقاتی دانشگاه بوده است که به دلیل انتخاب پروژه خاص در حوزه مذکور، نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس (30نفر) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده نیز با استفاده از نرم‌افزارهای Spss 22 و Smart pls3 انجام شد. باتوجه به محاسبات انجام‌شده، می‌توان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی را به چهار دسته شامل عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل سازمانی، عوامل مرتبط با مدیر عالی اجرایی و عوامل فردی تقسیم نمود. نتایج تحقیق نشان می دهد، به ترتیب عوامل مدیریتی ( به میزان 497/0)، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات (به میزان 460/0 ) و عوامل فردی ( به میزان457/0) بر پذیرش فردی فناوری اطلاعات و عوامل سازمانی ( به میزان 469/0) و عوامل فردی ( به میزان 459/0) تاثیرگذاری قابل توجهی بر پذیرش سازمانی فناوری اطلاعات دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور
   مرضیه  رحمانی محمد فتحیان سعید یعقوبی
   شماره 30 , دوره 8 , پاییز-زمستان 1395
   این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافت چکیده کامل
   این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافته ای در بین خریداران سه فروشگاه اینترنتی توزیع می گردد. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عامل اکتشافی جهت دسته بندی شاخص های فرعی و نیز تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه و متغیرها و شاخص های منتج از آنها استفاده می شود. سپس، عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در 37 شاخص فرعی و با روش دسته بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 5 شاخص اصلی شامل: اعتماد، قابلیت اطمینان و برآورده سازی سفارش، مهندسی سایت، جذابیت و هیجان خرید و ارتباطات تعریف خواهد شد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از شاخص های اصلی بر کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی می گردد. همچنین براساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده، مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به الویت بندی عوامل می پردازد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر
   شکوفه جعفری فشارکی فرزاد توحیدخواه حیدرعلی  طالبی
   شماره 15 , دوره 5 , تابستان
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسب چکیده کامل
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسباتی آن‌ها و زمان بر بودن عملیت کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل‌کننده‌ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه‌ای بین زمان محاسبات کنترل‌کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن‌ها انجام گرفته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
   فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
   شماره 17 , دوره 5 , بهار-تابستان
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مصطفی  صادقی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1391
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
   محمدرضا نیلی جمشید  حیدری حسین  مرادی مخلص
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر ا چکیده کامل
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران
   عباس اناری نژاد علی اکبر صفوی فرشاد  مرادی
   شماره 12 , دوره 4 , بهار-تابستان 1391
   هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند چکیده کامل
   هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد آموزش الکترونیکی (شامل امور سازمان و مدیریت، فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحظات اخلاقی و حقوقی) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین دانشجویان نمونه توزیع و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه «د» با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد، نسبت به سایر دانشگاه‌ها بهترین وضعیت را داشت و از بین سه دانشگاه دیگر؛ دانشگاه «ب» در پنج بعد و دانشگاه «ج» در دو بعد از ابعاد هفت‌گانه آموزش الکترونیکی برتر نشان دادند. ضمن اینکه بهینه کاوی می‌تواند از طریق بررسی و آزمایش فرایندها و مدل‌ها در دیگر دانشگاه‌ها و تطبیق تکنیک‌ها و رویکردهای آن‌ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات
   ناديا  کلانتري نادیا کلانتری علیرضا  حسن زاده شعبان الهی
   شماره 6 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1389
   افزايش پيچيدگي و هزينه سيستم‌هاي فناوري‌اطلاعات مشكلات زیادی براي شركت‌ها در زمينه‌ زيرساخت و نيروي انساني ايجاد نموده كه با استفاده از برونسپاري اين موارد كاهش يافته است. همه سازمان ها سعی دارند از راه هاي مختلف احتمال موفقيت پروژه هاي برونسپاري خود را افزايش دهند. يکي چکیده کامل
   افزايش پيچيدگي و هزينه سيستم‌هاي فناوري‌اطلاعات مشكلات زیادی براي شركت‌ها در زمينه‌ زيرساخت و نيروي انساني ايجاد نموده كه با استفاده از برونسپاري اين موارد كاهش يافته است. همه سازمان ها سعی دارند از راه هاي مختلف احتمال موفقيت پروژه هاي برونسپاري خود را افزايش دهند. يکي از دلايل شکست اين پروژه ها خصوصا در زمينه فناوري اطلاعات به دليل نقش مهم آن درکسب مزیت رقابتي انتخاب پیمانکار نامناسب مي‌باشد که این انتخاب به دليل وجود معيارهاي متعدد و متناقض پيچيده است. هدف اين پژوهش يافتن معيارهاي مهم جهت انتخاب پیمانکار و ارائه چارچوب آن و مشخص نمودن اهميت معیارها و در نهايت طراحي سيستم خبره فازي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري درون مرزي فناوري اطلاعات مي‌باشد. روش اخذ دانش از خبرگان که شامل متخصصان و مدیران فناوری-اطلاعات می باشند پرسشنامه است و جهت اعتبارسنجي سيستم به استفاده از آن در یک شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شده است و نتايج حاصل حاکي از عملکرد مطلوب سيستم مي‌باشد. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تشخيص موضع به زبان فارسي مبتني بر طبقه¬بندهاي چندگانه
   مژگان فرهودی عباس طلوعی اشلقی Mohammad Reza Motadel
   تشخيص موضع (که با عناوبن طبقه بندي موضع، تحليل موضع يا پيش بيني موضع نيز شناخته شده است) يک موضوع تحقيقاتي اخير است که به يک پارادايم نوظهور تبديل شده است. هدف از تشخيص موضع، شناسايي موضع نويسنده نسبت به يک موضوع يا ادعاي خاص بوده که به جزء کليدي کاربردهايي مانند تشخيص چکیده کامل
   تشخيص موضع (که با عناوبن طبقه بندي موضع، تحليل موضع يا پيش بيني موضع نيز شناخته شده است) يک موضوع تحقيقاتي اخير است که به يک پارادايم نوظهور تبديل شده است. هدف از تشخيص موضع، شناسايي موضع نويسنده نسبت به يک موضوع يا ادعاي خاص بوده که به جزء کليدي کاربردهايي مانند تشخيص اخبار جعلي، اعتبار سنجي ادعا يا جستجوي استدلال تبديل شده است. در اين مقاله از سه رويکرد يادگيري ماشيني، يادگيري عميق و يادگيري انتقالي براي تشخيص موضع فارسي استفاده شده و سپس با بکارگيری طبقه بندهای چندگانه، مدلی برای اخذ تصميم نهايي در مورد نتايج خروجي پيشنهاد گرديده است. برای اين منظور از روش اکثريت آرا مبتنی بر دقت طبقه‌بند های انفرادی براي ترکيب نتايج آنها استفاده شده است. نتايج آزمايشات نشان داد که عملکرد مدل پيشنهادي نسبت به عملکرد طبقه بندهای انفرادی پيشرفت مناسبی داشته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - هستان‌شناسی سازمانی مبتنی بر عامل‌های هوشمند؛ مورد‌مطالعه: بازیگران صادرات دانش‌بنیان
   محمدرحیم بناکار شعبان  الهی شقایق صحرایی
   توسعه هستان‌شناسی و بررسی نقش عامل‌های هوشمند در غنی‌سازی هستان‌شناسی می‌باشد. از طرفی بررسی اسناد تجاری در سازمان توسعه تجارت و آمار صادرات و واردات ایران در چند ساله گذشته این ضرورت را در فضای عملی ایجاد می‌کند تا راه‌حل ضعف‌های تجاری ایران توسط یک هستان‌شناسی از بازی چکیده کامل
   توسعه هستان‌شناسی و بررسی نقش عامل‌های هوشمند در غنی‌سازی هستان‌شناسی می‌باشد. از طرفی بررسی اسناد تجاری در سازمان توسعه تجارت و آمار صادرات و واردات ایران در چند ساله گذشته این ضرورت را در فضای عملی ایجاد می‌کند تا راه‌حل ضعف‌های تجاری ایران توسط یک هستان‌شناسی از بازیگران صادرات دانش‌بنیان مرتفع شود. روش شناسی: تئوری داده بنیان (مرور نظام‌مند ادبی) یافته‌ها: به جهت ایجاد یک فرایند خودکارسازی در توسعه و غنی‌سازی هستان‌شناسی از قابلیت‌های عامل‌های هوشمند می‌توان استفاده کرد. برای ارزیابی، خلاصه و جمع‌آوری کردن مطالعات انجام شده در زمینه هستان‌شناسی و عامل‌های هوشمند و ایجاد تعامل بین این دو موضوع یک مرور نظام‌مند مورد نیاز است. 9 مفهوم ذیل غنی‌سازی هستان‌شناسی به وسیله عامل‌های هوشمند شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: درمقاله حاضر به منظور بررسی هستان‌شناسی سازمانی بازیگران صادرات محصولات دانش‌بنیان، با هدف ایجاد یک منبع دانشی، حاوی دانش ضمنی و آشکار از بازیگران صادرات محصولات دانش‌بنیان پرداخته شد. همچنین برای ایجاد یک منبع دانشی مناسب، مصاحبه و مطالعه منابع و مستندات مختلف در این زمینه انجام شد. این هستان‌شناسی به‌عنوان یک منبع دانشی مفید در فرایند صادرات محصولات دانش‌بنیان کشورهای مختلف به ویژه ایران است. جهت تقویت و توسعه توان صادراتی شرکت‌های صادرکننده‌ی که پتانسیل صادرات را داشته، ولی صادراتی انجام نداده‌اند موثر خواهد بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تشخیص و شناسایی خطا در سیستم‌های فتوولتائیک با استفاده از شبکه عصبی عمیق VGG16
   سمانه عظیمی محمد  منثوری مهدی  اخباری
   تشخیص خطا در آرایه های فتوولتائیک (PV) جهت افزایش توان خروجی و همچنین طول عمر مفید یک سیستم PV ضروری است. وجود شرایطی مانند سایه جزئی، خطاهای امپدانس بالا و وجود سامانه ردیاب نقطه حداکثر توان (MPPT)، تشخیص خطا را در شرایط محیطی به چالش می کشد. بیشتر تحقیقات انجام‌شده د چکیده کامل
   تشخیص خطا در آرایه های فتوولتائیک (PV) جهت افزایش توان خروجی و همچنین طول عمر مفید یک سیستم PV ضروری است. وجود شرایطی مانند سایه جزئی، خطاهای امپدانس بالا و وجود سامانه ردیاب نقطه حداکثر توان (MPPT)، تشخیص خطا را در شرایط محیطی به چالش می کشد. بیشتر تحقیقات انجام‌شده در این زمینه فقط در چند سناریو از عیوب به شناسایی و طبقه بندی پرداخته اند. این پژوهش با استفاده از شبکه ی عصبی کانولوشنی عمیق از پیش آموزش داده شده VGG16)) و با بهره گیری از ویژگی ها استخراج شده بوسیله اسکالوگرام های دوبعدی تولیدشده از داده های سیستم PV، به شناسایی و طبقه‌بندی خطا در سیستم PV با استفاده از یک شبکه عصبی کاملا متصل می پردازد. برخلاف روش های قبلی پیشنهادشده در ادبیات موضوع تشخیص و طبقه‌بندی عیوب، موارد مختلف معیوب همراه با ترکیب MPPT در مطالعه ما در نظر گرفته‌شده است. در این تحقیق نشان داده‌شده است که روش پیشنهادی شاملCNN از پیش آموزش‌دیده تنظیم‌شده، از روش های موجود بهتر عمل می کند و به‌دقت تشخیص خطای 375/83 درصد دست پیدا می کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مروری بر سازگاری تکثیر داده در سیستم‌های توزیع شده
   مهسا بیگ رضایی
   سیستم‌های توزیع شده مانند گرید و ابر به منظور مواجهه با مشکلات کارایی، تضمین کیفیت سرویس و افزایش دسترسی‌پذیری به داده‌ها از تکثیر داده استفاده می‌کنند. تکثیر با وجود مزایای بسیار هزینه‌های مدیریتی نیز به همراه دارد. سازگار نگه داشتن تکثیرها از جمله مهم ترین هزینه های ن چکیده کامل
   سیستم‌های توزیع شده مانند گرید و ابر به منظور مواجهه با مشکلات کارایی، تضمین کیفیت سرویس و افزایش دسترسی‌پذیری به داده‌ها از تکثیر داده استفاده می‌کنند. تکثیر با وجود مزایای بسیار هزینه‌های مدیریتی نیز به همراه دارد. سازگار نگه داشتن تکثیرها از جمله مهم ترین هزینه های ناشی از تکثیر است. تعادل بین هزینه سازگاری تکثیر و مزایای تکثیر یک موضوع مورد بحث و داغ در بین محققان این حیطه است. لذا توجه به سازگاری تکثیر نقش موثری در کارایی این سیستم‌ها بازی می کند. استراتژی‌های بسیاری توسط محققان در حیطه سازگاری تکثیر داده ارائه شده است. هر کدام از این استراتژی‌ها با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی مانند نرخ خواندن، نرخ نوشتن، نرخ تحمل داده‌های قدیمی، تعداد تکثیرها و پهنای باند ارتباطی در تعیین سطوح سازگاری تکثیرها سعی در کاهش هزینه‌های سازگاری و ارائه راهکارهای مؤثر در این حوزه دارند. در این مقاله به مفاهیم تکثیر و سازگاری تکثیر پرداخته می-شود. دسته‌بندی ها و روش های سازگاری موجود در این حوزه بررسی می شود. کارهای انجام شده در حیطه سازگاری تکثیر داده از دیدگاه های مختلفی مانند نوع سیستم، پارامترهای تصمیم گیری، ابزار شبیه سازی، مدل سازگاری و پارامترهای بهبود داده شده مقایسه می شوند. همچنین در پایان، موضوعات باز در این حوزه مطرح می شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارتباط، اهمیت و وابستگی زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران از منظر سایبری
   حسین   قرایی گرکانی ابوذر صولت رفیعی فاطمه ثقفی محمد ملکی نیا
   سال های اخیر حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته است. انواع زیرساخت حیاتی و وابستگی های آن ها مبتنی بر مقتضیات ملی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اختلال در ماموریت یا خدمات یک زیرساخت حیاتی بصورت آبشاري در دیگر زيرساخت ها اثر گذاشته چکیده کامل
   سال های اخیر حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشورها به طور چشمگیری افزایش یافته است. انواع زیرساخت حیاتی و وابستگی های آن ها مبتنی بر مقتضیات ملی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اختلال در ماموریت یا خدمات یک زیرساخت حیاتی بصورت آبشاري در دیگر زيرساخت ها اثر گذاشته و آن ها را با مشکلات جدي در امر خدمات رساني روبرو می نماید، در مطالعات مختلف رویکردهای متفاوتی جهت مدلسازی این وابستگی ها اتخاذ شده است نکته مهم عدم تعمیم آن مدل ها برای دیگر کشورها به واسطه مقتضات ملی هر کشور است. در این پژوهش با تشکیل 11 گروه کانونی متشکل از مدیران عالی و میانی هر حوزه زیرساختی از روش تحلیل شبکه مبتنی بر تکنیک DEMATEL استفاده شد و تاثیر گزارترین و تاثیر پذیرترین زیرساخت حیاتی از منظر سایبری بر دیگر زیرساخت های حیاتی شناسائی شد و ارتباط بین زیرساخت های حیاتی و اولویت بندی آن ها از منظر سایبری مشخص شد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی سامانه ملی اشتراک‌گذاری هشدار به منظور احصاء آگاهی وضعیتی ملی در حوزه سایبری و دیگر پژوهش های متکی بر وابستگی زیرساخت های حیاتی مفید واقع شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - اعتقادیابی متون فارسی بر اساس یادگیری عمیق با تفکیک احساس-کلمه
     امیرمسعود  بیدگلی Hamid Haj Seyyed Javadi
   اعتقادکاوی یا طبقه بندی متون بر اساس احساس و عقیده کاربران در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی به مردم، شرکت ها و سازمان ها کمک می‌کند تا بتوانند تصمیم گیری های مهم را انجام دهند. اعتقادکاوی شامل یک سیستم برای تحلیل عقاید و احساسات مردم درباره یک موجودیت مانند محصولات، افر چکیده کامل
   اعتقادکاوی یا طبقه بندی متون بر اساس احساس و عقیده کاربران در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی به مردم، شرکت ها و سازمان ها کمک می‌کند تا بتوانند تصمیم گیری های مهم را انجام دهند. اعتقادکاوی شامل یک سیستم برای تحلیل عقاید و احساسات مردم درباره یک موجودیت مانند محصولات، افراد، سازمان ها با توجه به نظرات، پیام ها و توییت های کاربران در رسانه های اجتماعی می باشد. در این مقاله اعتقادکاوی متون فارسی بر اساس پیام ها، نظرات و توییت های کابران در رسانه اجتماعی و وبسایت های ۴ مجموعه داده با استفاده از دو روش یادگیری عمیق CNN , LSTM با در نظر گرفتن احساس کلمه، در دو قطب مثبت و منفی با بازه ۲- و ۲+ طبقه بندی شده اند. در روش پیشنهادی ابتدا فرآیند پیش‌پردازش داده‌ها بر اساس تبدیل کاراکتر به عدد، حذف لیست واژه های اضافی و تحلیل چند واژه‌ای انجام می‌شود، سپس جهت اعتقاد‌کاوی و طبقه‌بندی متون فارسی با الگوریتم‌ یادگیری ماشین CNN , LSTM با تفکیک احساس کلمه (WSD) استفاده می‌شود تا شدت احساسات را با توجه به کلمات تشخیص دهد . مدل پیشنهادی را CNN_WSD و LSTM_WSD می نامیم. در روش پیشنهادی مجموعه داده های فارسی توییتر برای ارزیابی استفاده شده و سپس با سایر روش های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق DNN, CNN, LSTM مقایسه می شود، در پیاده سازی این روش از نرم افزار متلب python استفاده شده است. میزان دقت روش پیشنهادی برای LSTM-WSD و CNN-WSD به ترتیب 95.8 و 94.3 درصد است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی ملاحظات پیاده‌سازی سخت‌افزاری انواع کوانتیزاسیون ممیزثابت در شتاب‌دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق
   مصطفی ارسالی صالحی نسب مرضیه  مستعلی زاده سید علی انصارمحمدی نجمه نظری
   یکی از کارآمدترین راه‌کارهای فشرده‌سازی و کاهش انرژی مصرفی شبکه‌های عصبی عمیق در دستگاه‌های نهفته، کوانتیزاسیون با استفاده از نمایش اعداد ممیز ثابت است. در سال‌های اخیر، روش‌های متنوعی برای بهبود صحت شبکه‌های کوانتیزه‌شده مطرح شده است که اغلب سربارهای محاسباتی زیادی به چکیده کامل
   یکی از کارآمدترین راه‌کارهای فشرده‌سازی و کاهش انرژی مصرفی شبکه‌های عصبی عمیق در دستگاه‌های نهفته، کوانتیزاسیون با استفاده از نمایش اعداد ممیز ثابت است. در سال‌های اخیر، روش‌های متنوعی برای بهبود صحت شبکه‌های کوانتیزه‌شده مطرح شده است که اغلب سربارهای محاسباتی زیادی به شبکه تحمیل می‌کنند، اگرچه این موضوع تاکنون از دید طراحان شبکه‌های عصبی عمیق پنهان مانده‌است. در این پژوهش، روش‌های مختلف کوانتیزاسیون ممیزثابت، بر اساس مولفه‌های تاثیرگذار در سربارهای سخت افزاری، طبقه‌بندی و مدل شده است. پس از آن، معماری‌های سخت‌افزاری ارائه‌شده برای هریک از مدل‌ها به صورت عادلانه، با در نظرگرفتن هزینه‌فایده‌ی بین صحت شبکه و بهره‌وری انرژی سخت‌افزار، بررسی و مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد تکنیک‌هایی که برای کاهش خطای روش‌های کوانتیزاسیون به کار گرفته می‌شود، اگرچه به افزایش صحت شبکه‌های عصبی منجر می‌شود اما از طرف دیگر بهره‌وری انرژی سخت‌افزار را کاهش می‌دهد. براساس نتایج شبیه‌سازی، افزودن ضریب مقیاس و آفست به کوانتیزاسیون ممیزثابت LSQ، صحت شبکه را حدود 1/0 افزایش می‌دهد اما بهره‌وری انرژی سخت‌افزار حدود 3 برابر کمتر شده است. این موضوع لزوم توجه به سربارهای سخت‌افزاری را به‌خصوص در سیستم‌های نهفته، بیش از پیش نشان می‌دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - یک سیستم توصیه گر بر اساس تحلیل ویژگی شخصیتی افراد در شبکه اجتماعی تلگرام
   محمدجواد شایگان فرد محدثه  ولی زاده
   تحلیل ویژگی های شخصیتی افراد همواره یکی از موضوعات جذاب پژوهشی بوده است. علاوه بر این، دستیابی به ویژگی‌های شخصیتی براساس داده‌هایی که از رفتار اشخاص به دست می‌آید، یک موضوع چالش برانگیز است. براساس پژوهش‌های انجام شده؛ اغلب مردم، بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی صر چکیده کامل
   تحلیل ویژگی های شخصیتی افراد همواره یکی از موضوعات جذاب پژوهشی بوده است. علاوه بر این، دستیابی به ویژگی‌های شخصیتی براساس داده‌هایی که از رفتار اشخاص به دست می‌آید، یک موضوع چالش برانگیز است. براساس پژوهش‌های انجام شده؛ اغلب مردم، بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند و ممکن است در این شبکه‌های اجتماعی، رفتارهایی را از خود بروز دهند که نمایانگر یک شخصیت در فضای مجازی باشد. امروزه شبکه‌های اجتماعی بسیاری وجود دارند که یکی از آن‌ها، شبکه اجتماعی تلگرام است. تلگرام در ایران نیز مخاطبان بسیاری دارد و افراد به منظور برقراری ارتباط، تعامل با دیگران، آموزش، معرفی محصولات و غیره از آن استفاده می‌کنند. این پژوهش به دنبال این موضوع هست که چگونه می توان یک سیستم توصیه گر را بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد بنا نهاد. به این منظور، شخصیت کاربران یک گروه تلگرامی را با استفاده از سه الگوریتم Cosine Similarity، MLP و Bayes شناسایی شده و در نهایت با کمک یک سیستم توصیه‌گر، کانال‌های تلگرامی متناسب با شخصیت هر فرد ، به او پیشنهاد می‌شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که این سیستم توصیه‌گر به طور میانگین 42/65 درصد رضایت کاربران را جلب کرده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - الگوی راهبردی بومی پلیس هوشمند جمهوری اسلامی ایران
   احمد  دولتخواه محمدرضا  موحدی صفت مهراب رامک
   امنیت هر کشور بالاترین سرمایه و مطلوب ترین نقطه برای نظام و مردم می‌باشد. برای مدیریت یکپارچه و فرماندهی و اشراف بر موقعیت‌ها و صدور دستورهای مناسب نیاز است تا پلیس به صورت هوشمند ابعاد مختلف جرم‌ها را رصد و با بکارگیری تجهیزات هوشمند، فرآیندی هوشمند و کارکنانی هوشمند ب چکیده کامل
   امنیت هر کشور بالاترین سرمایه و مطلوب ترین نقطه برای نظام و مردم می‌باشد. برای مدیریت یکپارچه و فرماندهی و اشراف بر موقعیت‌ها و صدور دستورهای مناسب نیاز است تا پلیس به صورت هوشمند ابعاد مختلف جرم‌ها را رصد و با بکارگیری تجهیزات هوشمند، فرآیندی هوشمند و کارکنانی هوشمند بهترین نتیجه در یک ماموریت حاصل گردد. یکی از مولفه‌های ارزشمند و پایدار جهت افزایش امنیت، همراهی مردم با پلیس در راستای کشف علمی جرایم و همچنین بهره مندی پلیس از جدیدترین فناوری‌ها در سطح سازمان می باشد. ‌با وجود نقش گسترده فناورى اطلاعات در فراجا براي آنکه فراجا بتواند به نحو مطلوب ماموريت‌هاي محوله را به انجام رساند و نظم و امنيت را برقرار کند، باید سازمان پليس از فناور محوري به پليس هوشمند تبديل شود، لذا هدف این تحقیق «ارائه الگوی راهبردی بومی پلیس هوشمند جمهوری اسلامی ایران» می باشد. به منظور دستیابی به الگوی تحقیق در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی ادبیات و نظریه ها، ابعاد و مولفه های الگو به شکل اولیه احصاء شد، سپس با مراجعه به خبرگان، نظرات آنها دریافت و الگوی تحقیق طراحی گردید. این پژوهش از لحاظ نوع، کاربردی-توسعه‏ای و از نظر نوع روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق بصورت هدفمند از جمله خبرگانی هستند که ویژگی مشترکشان سابقه مدیریت در طرح های هوشمند سازی، دارای تخصص در حوزه های طراحی سیستم ها ویا فناوری اطلاعات، جایگاه شغلی با ماهیت راهبردی است که تعداد 50 نفر برآورد شده است. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات و داده‌های حاصل از مطالعه منابع، به روش کیفی انجام شده و اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و بهره‌گیری از نرم¬افزار اسمارت پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد الگوی راهبردی بومی پلیس هوشمند ج.ا.ایران مشتمل بر: شش بعد: «افراد»، «حاکمیت»، «داده»، «سکو و سامانه»، «فرایند» و «فناوری» و 49 مولفه می باشد. پرونده مقاله

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
  مدير مسئول
  دکتر مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  سردبیر
  دکتر محمد شهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  مدیر داخلی
  دکتر علیرضا منصوری ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  هیئت تحریریه
  دکتر حسین نظام‌آبادی‌پور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) دکتر رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی) دکتر حسن رشیدی (دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر علیرضا بهراد (دانشگاه شاهد) دکتر میرمحسن پدرام (دانشگاه خوارزمی) دکتر فاطمه ثقفی (دانشگاه تهران) دکتر ميرهادي سيد عربي (دانشگاه تبريز) دکتر محمدحسام تدین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) دکتر محسن ابراهیمی مقدم (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) دکتر محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتي شريف) دکتر سیداحمد معتمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) دکتر سید احمدرضا شرافت (دانشگاه تربيت مدرس) دکتر رضا فرجي دانا (دانشگاه تهران) دکتر محمد تشنه لب (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) دکتر محمد شهرام معین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) دکتر محمود کمره ای (دانشگاه تهران)
  شاپا: 2717-0411
  شاپای الکترونیکی:2783-2783

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  jouraict@itrc.ac.ir
  نشانی
  کارشناس نشریه: مریم طاهری تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  تلفن
  02184977848
  کد پستی
  1439955471

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 15
  تعداد شماره ها 28
  مقالات چاپ شده 315
  تعداد نویسندگان 1659
  تعداد مشاهده مقاله 1654011
  تعداد دانلود مقاله 216437
  تعداد مقالات ارسال شده 1077
  تعداد مقالات رد شده 271
  تعداد مقالات پذیرفته شده 338
  درصد پذیرش 27 %
  زمان پذیرش(روز) 178
  تعداد داوران 415
  آخرین به روزرسانی 29/04/1403