• صفحه اصلی
  • پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007088198 بازدید : 15364 صفحه: 67 - 74

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط