آخرین اخبار نشریه
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/4/23 ،به این نشریه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.
  در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .
   
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران یک نشریه دسترسی آزاد بوده که دوبار در سال منتشر می شود. حوزه های موضوعی آن فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. 

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور
   سهیلا  شفیع زاده زهرا   بهشتی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تأمین است، زیرا تخصیص مطلوب وسایل نقلیه تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. این مسأله در دسته مسائل سخت قراردارد و الگوریتم¬های دقیق کارایی لازم را برای حل آن ندارند. از این رو، می¬توان از الگوریتم فرااب چکیده کامل
   مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تأمین است، زیرا تخصیص مطلوب وسایل نقلیه تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. این مسأله در دسته مسائل سخت قراردارد و الگوریتم¬های دقیق کارایی لازم را برای حل آن ندارند. از این رو، می¬توان از الگوریتم فراابتکاری استفاده کرد که راه حل¬های خوبی برای حل مسائل سخت ارائه می¬دهند. یکی از این الگوریتم¬ها، الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده است که از کارایی بالایی برخوردار است، اما در بعضی مواقع، تنوع جمعیت در آن به دلیل گروه-بندی قورباغه¬ها به سرعت کاهش می¬یابد، از این¬رو در دام بهینه¬های محلی گرفتار می¬آید. در این تحقیق، الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور ارائه می¬گردد که از طریق تبادل اطلاعات سراسری و محلی، قابلیت اکتشاف و بهره¬برداری الگوریتم قورباغه را بهبود می¬دهد. به ‌منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، از مسائل مسیریابی در ابعاد مختلف استفاده می¬گردد و نتایج آن با چند الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه مخلوط شده، شبیه¬سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک مقایسه می¬شود. نتایج نشان می¬دهند که الگوریتم پیشنهادی، از نظر طول مسیر طی شده برای بهترین نتایج، میانگینی برابر با 1130.442 دارد و الگوریتم بعدی شبیه سازی تبرید با میانگینی برابر 1228.725می¬باشد. سایر الگوریتم¬ها با اختلاف زیادی در رده¬های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدلی جدید برپایه معماری کدگذار-کدگشا و سازوکار توجه برای خلاصه‌سازی چکیده‌ای خودکار متون
   حسن علی اکبرپور محمدتقی  منظوری‌شلمانی امیرمسعود  رحمانی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   با گسترش وب و در دسترس قرار گرفتن حجم زیادی از اطلاعات در قالب اسناد متنی‌، توسعه سیستم‌های خودکار خلاصه‌سازی متون به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در پردازش زبان‌های طبیعی در مرکز توجه محققان قرار گرفته است. البته با معرفی روش‌های یادگیری عمیق در حوزه پردازش متن، خلاصه‌ساز چکیده کامل
   با گسترش وب و در دسترس قرار گرفتن حجم زیادی از اطلاعات در قالب اسناد متنی‌، توسعه سیستم‌های خودکار خلاصه‌سازی متون به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در پردازش زبان‌های طبیعی در مرکز توجه محققان قرار گرفته است. البته با معرفی روش‌های یادگیری عمیق در حوزه پردازش متن، خلاصه‌سازی متون نیز وارد فاز جدیدی از توسعه شده و در سال‌های اخیر نیز استخراج خلاصه‌ چکیده‌ای از متن با پیشرفت قابل‌توجهی مواجه شده است. اما می‌توان ادعا کرد که تاکنون از همه ظرفیت شبکه‌های عمیق برای این هدف استفاده نشده است و نیاز به پیشرفت در این حوزه توأمان با در نظر گرفتن ویژگی‌های شناختی همچنان احساس می‌شود. در این راستا، در این مقاله یک مدل دنباله‌ای مجهز به سازوکار توجه کمکی برای خلاصه‌سازی چکیده‌ای متون معرفی شده است که نه‌تنها از ترکیب ویژگی‌های زبانی و بردارهای تعبیه به‌عنوان ورودی مدل یادگیری بهره می‌برد بلکه برخلاف مطالعات پیشین که همواره از سازوکار توجه در بخش کد‌گذار استفاده می‌کردند، از سازوکار توجه کمکی در بخش کدگذار استفاده می‌کند. به کمک سازوکار توجه کمکی معرفی‌شده که از سازوکار ذهن انسان هنگام تولید خلاصه الهام می‌گیرد، بجای اینکه کل متن ورودی کدگذاری شود، تنها قسمت‌های مهم‌تر متن کدگذاری شده و در اختیار کدگشا برای تولید خلاصه قرار می‌گیرند. مدل پیشنهادی همچنین از یک سوئیچ به همراه یک حد آستانه در کدگشا برای غلبه بر مشکل با کلمات نادر بهره می‌برد. مدل پیشنهادی این مقاله روی دو مجموعه داده CNN/Daily Mail و DUC-2004 مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش‌ها و معیار ارزیابی ROUGE، مدل پیشنهادی از دقت بالاتری نسبت به سایر روش‌های موجود برای تولید خلاصه چکیده‌ای روی هر دو مجموعه داده برخوردار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - کاوش پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند با روی-آورد دلفی¬فازی
   سید عبدالرسول  حسینی محمد قاسمی نورمحمد یعقوبی حبیب الله سالارزهی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   زمینه: پژوهش حاضر به¬ منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند از طریق رویکرد دلفی¬فازی انجام پذیرفت. روش¬: پژوهش در زمره پژوهش¬های آمیخته در رهیافت قیاسی- استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. جامعه¬آماری پژوهش ر چکیده کامل
   زمینه: پژوهش حاضر به¬ منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند از طریق رویکرد دلفی¬فازی انجام پذیرفت. روش¬: پژوهش در زمره پژوهش¬های آمیخته در رهیافت قیاسی- استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. جامعه¬آماری پژوهش را کلیه فعالان حوزه حکمرانی تشکیل می¬دهند که 26 نفر از خبرگان آن¬ها براساس اصل کفایت¬نظری و با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شده¬اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه¬ساختاریافته استفاده شد. علاوه براین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق¬ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده¬های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش شناسه¬گذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی¬فازی اولویت¬بندی پیشایندها و پسایندها انجام پذیرفت. یافته¬ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندها به ترتیب فناوری و داده¬های هوشمند، تعامل الکترونیک و هوشمند، حاکمیت قانون، کارگزاران شایسته و متعهد، امنیت سایبری و هوشمند، جامعه و شهروند خوب هوشمند، مدیریت هوشمند و رهبری قوای اجرایی، معماری الکترونیک، دولت هوشمند و الکترونیک و کیفیت قوانین و مقررات، حکمرانی شفاف، زیرساخت دموکراتیک و هوشمند، راهبردها و ثبات¬سیاسی، و تقویت جامعه مدنی و ارشاد عمومی بالاترین اولویت را داشتند. و در میان پسایندها اثر بخشی و کارایی، کارآفرینی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار، اخلاق و اخلاق مداری، برابری و عدالت فراگیر، کوچک¬سازی، مدیریت بحران موفق، پاسخ آنی به چالش¬ها، افزایش نزدیکی و عطوفت بین دولت و مردم، کاهش فساد، فهم فناوری، کاهش زمان انجام کار و پروسه¬های اداری، حذف بورواکراسی به ترتیب دارای بالاترین الویت بودند. نتایج پژوهش می تواند در تلاش جهت استقرار حکمرانی خوب هوشمند یاری رسان باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه رویکرد مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه برای مسئله تخصیص منبع در محیط رایانش ابری
   سعید بختیاری ماهان خسروشاهی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   در سال‌های اخیر، الگوی رایانش ابری به دلیل مقیاس‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان، اشتراک اطلاعات و هزینه پایین نسبت به ماشین‌های مجزا، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. در محیط ابر، زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف بر استفاده مؤثر از منابع سیستم اثر می‌گذارد. در حال حاضر روش‌های مت چکیده کامل
   در سال‌های اخیر، الگوی رایانش ابری به دلیل مقیاس‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان، اشتراک اطلاعات و هزینه پایین نسبت به ماشین‌های مجزا، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. در محیط ابر، زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف بر استفاده مؤثر از منابع سیستم اثر می‌گذارد. در حال حاضر روش‌های متداول برای زمانبندی در محیط رایانش ابری با استفاده از روش‌های سنتی مانند حداقل-حداقل و روش‌های فرا ابتکاری مانند الگوریتم کلونی مورچه‌ها انجام می‌شود. روش‌های فوق بر بهینه سازی یک هدف متمرکز هستند و به طور همزمان چندین هدف را برآورد نمی‌کنند. هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفتن چندین هدف (زمان اجرای کل، توافق‌نامه سطح سرویس، مهاجرت و انرژی مصرف شده) در مراکز داده ابری با زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف می‌باشد. در این پژوهش الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه به دلیل ویژگی‌های ساختار ساده و پارامترهای قابل تنظیم کمتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش پیشنهادی، رویکردی جدید مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی برای حل مسأله تخصیص در فضای ابری ارائه می‌شود که در رویکرد ارائه شده سعی می‌شود که بر اساس تابع سودمندی چندهدفه تعریف شده و در نظر گرفتن بردارهای جهش و تقاطع بتوانیم در بهبود بهره‌وری از منابع و در نظر گرفتن اهدافی چون زمان، مهاجرت و انرژی تأثیرگذار باشیم. روش پیشنهادی از طریق شبیه‌ساز کلودسیم با آزمایش بر روی حجم کار بیش از هزار ماشین مجازی بر روی داده‌ها‌ی Planet Lab ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی توانسته است معیار مصرف انرژی را نسبت به الگوریتم‌های IqrMc، LrMmt و FA مقایسه شده به طور میانگین به میزان ۲۳ درصد، تعداد مهاجرت‌ها را به طور میانگین به میزان ۲۹ درصد، زمان اجرای کل را به طور میانگین به میزان ۲۹ درصد و نقص توافق‌نامه سطح سرویس را به طور میانگین به میزان ۱ درصد بهبود دهد. در این صورت استفاده از رویکرد پیشنهادی در مراکز ابری منجر به سرویس‌های بهتر و مناسب به مشتریان این مراکز در حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، مهندسی، صنایع تولیدی، خدماتی و... خواهد شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - استفاده از تحلیل احساسات و ترکیب روش¬های یادگیری ماشین برای تشخیص هرزنامه در توییتر
   مهدی سالخورده حقیقی امین الله  کرمانی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   محبوبیت شبکه¬های اجتماعی بخصوص توییتر چالش جدیدی را روبروی محققان قرار داده است و آن چیزی نیست جز هرزنامه . روش¬های گوناگون زیادی برای مقابله با آنها ارائه شده است. بعضی از این روش¬ها اگرچه در ابتدا کارآمد بودند اما به مرور توسط تولید¬کنندگان هرزنامه دور زده شدند. در ای چکیده کامل
   محبوبیت شبکه¬های اجتماعی بخصوص توییتر چالش جدیدی را روبروی محققان قرار داده است و آن چیزی نیست جز هرزنامه . روش¬های گوناگون زیادی برای مقابله با آنها ارائه شده است. بعضی از این روش¬ها اگرچه در ابتدا کارآمد بودند اما به مرور توسط تولید¬کنندگان هرزنامه دور زده شدند. در این تحقیق تلاش داریم با استفاده از یکی از جدیدترین روش¬های تشخیص هرزنامه و ترکیب آن با تحلیل احساسات دقت تشخیص هرزنامه را افزایش دهیم. ما با استفاده از روش تعبیه سازی، کلمات متن توییت را به عنوان ورودی به یک معماری شبکه عصبی پیچشی داده و خروجی تشخیص دهنده متن هرزنامه یا متن عادی خواهد بود. هم زمان با استخراج ویژگی¬های مناسب در شبکه توییتر و اعمال روش¬های یادگیری ماشین بر روی آنها تشخیص هرزنامه بودن توییت را بصورت مجزا محاسبه می¬کنیم. در نهایت خروجی هر دو روش را به یک شبکه پیچشی تلفیقی وارد می¬کنیم تا خروجی آن تشخیص نهایی هرزنامه یا نرمال بودن متن توییت را تعیین کند. ما در این تحقیق از دو مجموعه داده متعادل و نامتعادل استفاده می¬کنیم تا تاثیر مدل پیشنهادی را بر روی دو نوع داده بررسی کنیم. نتایج پژوهش نشان دهنده بهبود کارایی روش پیشنهادی در هر دو مجموعه داده می¬باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تحلیل خاموشی و گذردهی شبکه‌های رله تقویت ‌و ‌ارسال رادیو‌‌‌ شناختی دوجهتی با انتقال توان بی‌سیم
   احسان سلیمانی نسب
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   رادیو شناختی فناوری امیدبخشی است که هدف آن دست‌یابی به بهره‌برداری بهتر از طیف فرکانسی است. از طرف دیگر، برداشت انرژی بی‌سیم می‌تواند ملزومات انرژی بسیار زیاد گره‌ها را تامین کند. در این مقاله، دو سناریو در یک شبکه دوراهه فرض شده‌اند که در اولی رله انرژی مورد نیازش را ا چکیده کامل
   رادیو شناختی فناوری امیدبخشی است که هدف آن دست‌یابی به بهره‌برداری بهتر از طیف فرکانسی است. از طرف دیگر، برداشت انرژی بی‌سیم می‌تواند ملزومات انرژی بسیار زیاد گره‌ها را تامین کند. در این مقاله، دو سناریو در یک شبکه دوراهه فرض شده‌اند که در اولی رله انرژی مورد نیازش را از دو منبع شبکه ثانویه و در دومی هر دوی منابع، انرژی را از رله شبکه ثانویه برداشت می‌کنند. هر دوی محوشدگی ناکاگامی ناشی از انتشار سیگنال و تداخل روی رله ناشی از کاربران اولیه شبکه رادیو شناختی در نظر گرفته‌ می‌شوند. روابط به فرم بسته‌ای برای احتمال خاموشی و گذردهی شبکه رله تقویت و ارسال رادیو شناختی با بکارگیری روش‌های برداشت انرژی و انتقال توان بی‌سیم روی کانال‌های محوشدگی مستقل و ناهمسان ناکاگامی ارائه شده است. روابط تحلیلی با شبیه سازی مونت كارلو صحت سنجي شده‌اند و نشان داده شده است كه سناريوي اول همواره نسبت به دومي عملكرد بهتري دارد و هر دو سناريو عملكرد بهتري را نسبت به حالت بدون برداشت انرژي دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی
   الهام  ضیایی پور علی  رجب زاده قطری علیرضا تقی زاده
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی چکیده کامل
   فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی، چابکی، مدیریت و کنترل تجهیزات، حوزه‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی دیگر، کاهش هزینه‌ها و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه بسیارحائز اهمیت است. در این خصوص فراهم‌کنندگان خدمات، از طرفی علاقه زیادی به استقرار SDN، برای مهاجرت زیرساخت‌های خود از یک معماری ایستا به یک سیستم پویا و قابل برنامه‌ریزی دارند و از طرف دیگر آن را جزو اولویت‌های خود نمی‌دانند و این تصور را دارند که از طریق روش‌های سنتی، مدیریت شبکه را انجام دهند. لذا در این پژوهش تلاش شده است ضمن شناخت عوامل موثر بر پذیرش معماری SDN و بکارگیری آن توسط اپراتورهای مخابراتی، مدل پارادایمی موضوع با استفاده از رویکرد سیستمی و نظریه داده بنیاد (مدل اشتراوس و کوربین) استخراج شود. در ارائه مدل بیش از هزار کد اولیه تعیین و در مراحل بازنگری و براساس اشتراکات معانی، مجموعاً 210 کد مستقل احصاء گردید. در انتها با نظرخبرگان از این تعداد کد، مجموعا 73 کدنهایی، 12 کد محوری و 6 مقوله اصلی استخراج شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی
   احسان آریانیان محمدمهدي اثني عشري فاطمه  احسانی بشلی شقایق سادات  حسینی بیان مسعود ده یادگاری بهنام  صمدی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگ چکیده کامل
   حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگاه کلان‏نگر، نسل‏های آتی رایانش با کارایی بالا در دو دسته کلی قرار می‏گیرند؛ نسل‏های رایانشی مبتنی بر فناوری‏های نوظهور نظیر نورومورفیک و کوآنتوم و نسل‏های رایانشی مرسوم که به سمت Exascale در حال حرکت هستند. با توجه به اینکه در آینده نزدیک، احتمال عملیاتی شدن کامل و استفاده در مقیاس وسیع از فناوری‏های نوظهور پایین است، در این مقاله، تمرکز بر نسل‏های رایانشی مرسوم قرار گرفته و سعی شده است الزامات و نیازمندی‏های آنها از جنبه‏های سخت‏افزاری و نرم‏افزاری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، فناوری‏های هوش مصنوعی و رایانش ابری به عنوان موتورهای محرکه رایانش با کارایی بالا در جهان مورد بررسی قرار گرفته‏اند تا تاثیر متقابل آنها بر رایانش با کارایی بالا مشخص گردد. در نهایت، موضوعات و محورهای تحقیقاتی در سطح جهان که مورد توجه هستند بررسی و تدوین شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - کاهش بار شبکه با نگاشت برنامه کابردی در شبکه روی تراشه با استفاده از الگوریتم شاهین هریس گسسته
   الهام حاجبی وحید ستاری نائینی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   کاهش بار و مصرف انرژی در سیستم¬های شبکه روی تراشه از اهمیت بسیاری برخوردار است و يكي از مهم‌ترين مباحثي که برای افزايش کارايي شبكه روی تراشه مطرح است، موضوع نگاشت يک برنامه کاربردی در شبكه روی تراشه است. حل مسئله نگاشت برنامه کاربردی برای يافتن بهترين نگاشت، يک موضوع پي چکیده کامل
   کاهش بار و مصرف انرژی در سیستم¬های شبکه روی تراشه از اهمیت بسیاری برخوردار است و يكي از مهم‌ترين مباحثي که برای افزايش کارايي شبكه روی تراشه مطرح است، موضوع نگاشت يک برنامه کاربردی در شبكه روی تراشه است. حل مسئله نگاشت برنامه کاربردی برای يافتن بهترين نگاشت، يک موضوع پيچيده و زمانبر است و تاثير بسيار زيادی بر تأخير و انرژی مصرفي شبكه دارد. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم شاهین هریس توانسته¬ايم روشی را برای نگاشت هسته¬های پردازشي به روی شبكه روی تراشه ارائه کنيم تا بار روی شبکه و در نتیجه ازدحام در لینک¬ها را کاهش داده و عملکرد شبکه بهبود ببخشیم. نتايج شبيه‌سازی نشان می¬دهد که اين الگوريتم عملکرد بهتری در مقايسه با الگوريتم-های پايه دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - آسیب شناسی توسعه صادرات نرم افزار در ایران
   مریم  صالح گرگری محسن  گرامی وحید یزدانیان
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   امروزه تحولات جديد اقتصاد جهاني از جمله نوسان شديد قيمت مواد اوليه، بالارفتن دستمزد نيروي انساني، افزايش هزينه حمل و نقل، انبارداري و ساير فاكتورهاي توليد، بسیاری از كشورهای در حال توسعه را به فكر واداشته است تا براي موفقيت بيشتر در رقابت‌هاي تجاري، وارد عرصه توليد و تج چکیده کامل
   امروزه تحولات جديد اقتصاد جهاني از جمله نوسان شديد قيمت مواد اوليه، بالارفتن دستمزد نيروي انساني، افزايش هزينه حمل و نقل، انبارداري و ساير فاكتورهاي توليد، بسیاری از كشورهای در حال توسعه را به فكر واداشته است تا براي موفقيت بيشتر در رقابت‌هاي تجاري، وارد عرصه توليد و تجارت كالاهاي شوند كه كمترين ميزان وابستگي به مولفه‌هاي پر ريسك اقتصادي را داشته باشند. صنعت نرم افزار یکی از این صنایع است. این صنعت علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بالا، کمترین نیاز به مواد اولیه و دیگر مؤلفه های هزینه زا را دارد. در واقع صنعت نرم افزار یک صنعت دانش بر و تمیز است و بر تحقیق و توسعه استوار است. کشور ما نیز می تواند به منظور دست یافتن به منافع حاصل از این صنعت، گام در راه صادرات نرم افزار بگذارد. با توجه به این امر، این تحقیق به آسیب شناسی توسعه صادرات نرم افزار پرداخته است. در این تحقیق که جامعه آماری آن شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشند، در مورد تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های صنعت نرم افزار و زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی مورد بررسی و. نتايج حاصل از تحقيقات ما نشان ميدهد که مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا و زیر ساخت نرم افزارها و عوامل درون شرکتی است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - دو الگوریتم نیروی مجازی فازی برای بهبود چیدمان حسگرها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
   وحید کیانی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگو چکیده کامل
   پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگوریتم نیروی مجازی (VFA) سعی می‌کند تا با در نظر گرفتن نیروهای دافعه و جاذبه بین حسگرها از یک چیدمان اولیه به یک چیدمان مطلوب‌تر برسد. در این مقاله از ترکیب سیستم فازی تاکاشی-سوگنو با الگوریتم نیروی مجازی برای دستیابی به چیدمان مجدد بهتری از حسگرها استفاده می‌شود. برای تنظیم وفقی پارامتر فاصله بهینه حسگرها در این مقاله دو روش فازی مطرح و اثر هر یک از آن‌ها بر افزایش کارآمدی الگوریتم نیروی مجازی بررسی خواهد شد. مقایسه عملکرد روش‌های پیشنهادی با روش‌های رقیب نشان می‌دهد که تنظیم هوشمندانه و وفقی فاصله بهینه به کمک سیستم فازی باعث دستیابی به نرخ پوشش بالاتر نسبت به الگوریتم نیروی مجازی سنتی (VFA)، الگوریتم نیروی مجازی بهبودیافته (IVFA)، الگوریتم توزیع مجدد فازی (FRED)، و روش‌های متاهیورستیک GA و PSO خواهد شد. همچنین، روش‌های پیشنهادی مبتنی بر نیروی مجازی نسبت به GA و PSO به زمان بسیار کمتری نیز برای حل مسئله نیاز دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی
   بهروز الیاسی معصومه صادقی نسرین دسترنج مهدی حسین پور طاهره  میرسعیدقاضی
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فر چکیده کامل
   تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ارائه روش جدید انرژی بهینه برای ردیابی اهداف متحرک در شبکه حسگر بی¬سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی شکار
   شایسته طباطبائی حسن نصرتی ناهوک
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ور چکیده کامل
   در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ورژن ۱۱.۵ استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر مصرف انرژی، نرخ تحویل سالم داده و نرخ گذردهی نسبت به دو پروتکل دیگر بهتر عمل می¬کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - سیستم توصیه گر فیلم فیلتر اشتراکی مبتنی بر ضریب همبستگی بین کاربران و محاسبه میانگین وزنی امتیازات با دقت بالا
   نوذر ابراهیمی لامع فاطمه ثقفی مجید قلی پور
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   سیستم های توصیه گر، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را بر عهده دارند. علی رغم حدود سه دهه سابقه تحقیقات بر روی سیستم های توصیه گر، ولی موضوع مذکور هنوز یکی از چالش های تحقیقاتی به روز می باشد. این سیستم ها با شخصی س چکیده کامل
   سیستم های توصیه گر، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را بر عهده دارند. علی رغم حدود سه دهه سابقه تحقیقات بر روی سیستم های توصیه گر، ولی موضوع مذکور هنوز یکی از چالش های تحقیقاتی به روز می باشد. این سیستم ها با شخصی سازی پیشنهادات، باعث صرفه جویی در وقت و افزایش رضایت کاربران می گردند. این سیستم ها در اغلب سایت های معتبر خارجی و داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند. در سیستم های توصیه گر، مهم ترین و پرکاربردترین روش پالایش داده ها، روش پالایش اشتراکی می باشد. در این مقاله نسبت به پیاده سازی سه سیستم توصیه گر فیلتر اشتراکی مبتنی بر محاسبه ضریب همبستگی بین کاربران، انتخاب تعداد بهینه همسایه ها و محاسبه امتیازات وزنی اقدام شده و بهترین روش با کمترین خطا به عنوان مدل مورد نظر انتخاب شده است. ورودی سیستم داده های تحقیقاتی مووی لنز با حدود 100 هزار امتیاز می باشد. روش بکار رفته نسبت به آخرین مقاله ای که از روش همبستگی ترکیبی استفاده کرده است 3/29 درصد مقدار خطای RMSE را بهبود می بخشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - شناسایی تاکتیک‏های معماری در کد منبع بر اساس یک رویکرد معنایی
   احسان شریفی احمد عبداله زاده بارفروش
   شماره 51 , دوره 14 , بهار-تابستان 1401
   سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را چکیده کامل
   سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را غیرممکن می‏ نماید و سامانه‏ روبه‌زوال می‏ رود. تصمیمات معماری در کد منبع معمولاً توسط تاکتیک ‏های معماری محقق می‏ شوند. تاکتیک‏ ها تصمیمات ریزدانه‏ ای هستند که برای تحقق یک ویژگی کیفیتی خاص اتخاذ می‏ شوند. شناسایی تاکتیک‏ ها در کد منبع این امکان را برای توسعه ‏دهندگان فراهم می‏ کند که اعمال تغییرات در کد را با آگاهی از مکان پیاده‏ سازی این تصمیمات انجام دهند. لذا فرآیند فرسایش معماری کندتر شده و سامانه ‏ی نرم ‏افزاری دیرتر به سمت زوال حرکت می ‏نماید. بدین منظور، در این مقاله یک رویکرد بر مبنای وب معنایی به‌منظور شناسایی تاکتیک‏ های معماری در کد منبع معرفی می‏ شود. بر اساس این رویکرد، مفهوم جدیدی به نام ریز تاکتیک معرفی می‎‏ شود که امکان شناسایی تاکتیک ‏های معماری را با استفاده از یک رویکرد معنایی مبتنی بر وب معنایی و آنتولوژی ارتقاء می‏ بخشد. نتایج حاصل از ارزیابی رویکرد پیشنهادی نشان می‏ دهد که امکان شناسایی تاکتیک‏ها در این روش با دقت و کیفیت بهتری نسبت به روش ‏های مشابه انجام می ‏شود. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
   علی حاجی غلام سریزدی علی  رجب زاده قطری علینقی  مشایخی علیرضا  حسن زاده
   شماره 37 , دوره 10 , پاییز-زمستان 1397
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مسعود شفیعی مصطفی  صادقی
   شماره 13 , دوره 4 , بهار
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مصطفی  صادقی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1391
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
   فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
   شماره 17 , دوره 5 , بهار-تابستان
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
   محمدرضا نیلی جمشید  حیدری حسین  مرادی مخلص
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر ا چکیده کامل
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار
   امیر دایی امیدمهدی عبادتی کیوان  برنا
   شماره 39 , دوره 11 , بهار-تابستان 1398
   پیش‌بینی بازارها از جمله سهام به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی برای محققان و سرمایه‌گذاران دارای جذابیت بوده است. توانایی پیش‌بینی جهت قیمت ما را قادر می‌سازد با کاهش ریسک و اجتناب از ضرر و زیان مالی، به بازده بالاتری دست‌یابیم. اخبار نقش مهمی در فرایند ارزیابی قیمت چکیده کامل
   پیش‌بینی بازارها از جمله سهام به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی برای محققان و سرمایه‌گذاران دارای جذابیت بوده است. توانایی پیش‌بینی جهت قیمت ما را قادر می‌سازد با کاهش ریسک و اجتناب از ضرر و زیان مالی، به بازده بالاتری دست‌یابیم. اخبار نقش مهمی در فرایند ارزیابی قیمت فعلی سهام دارد. توسعه روش‌های داده‌کاوی، هوش محاسباتی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین سبب ایجاد مدل‌های جدیدی در پیش‌بینی شده‌اند. هدف از این پژوهش ذخیره سازی اخبار خبرگزارها و استفاده از روش‌های متن کاوی و الگوریتم ماشین بردار پشیبان به منظور پیش‌بینی جهت قیمت روز آینده سهم است. بدین منظور خبرها منتشر شده در 17 خبرگزاری با استفاده از یک خزگشر موضوعی به زبان پی‌اچ‌پی ذخیره و دسته‌بندی شده است. سپس با استفاده از روش‌های متن‌کاوی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و کرنل‌های مختلف به پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار پرداخته می‌شود. دراین مطالعه از 300 هزار خبر در دسته‌های سیاسی و اقتصادی و قیمت‌های سهام 25 شرکت منتخب در بازه زمانی آبان تا اسفند 97 در 122 روز معاملاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با مدل ماشین بردار پشتیبان با کرنل خطی می‌توان به صورت میانگین 83 درصد جهت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. با استفاده از کرنل‌های غیرخطی و معادله درجه 2 ماشین بردار پشتیبان صحت پیش‌بینی به صورت میانگین تا 85 درصد افزایش می‌یابد و سایر کرنل‌ها نتایج ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)
   مقصود فراستخواه مریم  فرهنگی
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و چکیده کامل
   یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان، افزایش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتی چون توسعه راهبردهای جدید یادگیری، ارائه بهترین مطالب درسی، استفاده از بهترین اعضای هیأت علمی، آموزش و یادگیری بر اساس توانایی افراد، افزایش اثربخشی، افزایش مسئولیت فردی در یادگیری (دانشجو محوری) و تحقق جامعه یادگیرندگان و تشکیل جوامع پژوهشی را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه میان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تکمیل، برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر
   شکوفه جعفری فشارکی فرزاد توحیدخواه حیدرعلی  طالبی
   شماره 15 , دوره 5 , تابستان
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسب چکیده کامل
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسباتی آن‌ها و زمان بر بودن عملیت کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل‌کننده‌ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه‌ای بین زمان محاسبات کنترل‌کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن‌ها انجام گرفته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله
   مهدی عمرانی مسعود شفیعی سیاوش خرسندی
   شماره 33 , دوره 9 , پاییز-زمستان 1396
   تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات چکیده کامل
   تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات مخرب آن بر سیستم های مهم ، ضرورت پیش بینی تهدیدات سایبری را برجسته می کند. این تحقیق می تواند کشور را برای مقابله با تهدیدات سایبری براساس وکتورهای حمله موجود و بالقوه آماده کند. اول از همه ، 18 راننده اصلی تهدیدات سایبری بر اساس وکتورها از طریق بررسی منابع و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان ، حمله کنندگان را شناسایی می کنند. ما برای نشان دادن عوامل اصلی تهدیدهای سایبری در آینده مانند مهندسی اجتماعی ، انکار سرویس ، باج افزارها ، جعل و کلاهبرداری و بازیگران غیر دولتی از روش تحلیل متقابل استفاده می کنیم. برای این مرحله از نرم افزار Mic Mac استفاده خواهد شد. سرانجام ، سناریوهای آینده تهدیدهای سایبری با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو شناسایی شدند. از نرم افزار Scenario Wizard استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق شامل دو سناریوی قوی و 18 سناریوی احتمالی است که بر اساس قوی ترین سناریو ، باج افزار ، جعل اطلاعات ، کلاهبرداری ، مهندسی اجتماعی و محرومیت از خدمات به احتمال زیاد تهدیدات سایبری توسط بازیگران غیر دولتی در سطح محدود است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP
   روح اله  برزمینی مسعود شفیعی
   شماره 6 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1389
   پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند ان چکیده کامل
   پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند انتقال دادهها در شبكههاي كامپيوتري را بدين صورت در نظر گرفت كه در آن، كنترلكنندهاي از خانواده مديريت پوياي صف (AQM) به منظور پياده سازي در مسير يابهاي شبكه طراحي شده و بقيه شبكه از ديد مسير ياب، به عنوان سيستم هدف كنترل يا پلنت تعريف ميشود. در زمينهي طراحي كنترلكننده AQM، تحقيقات بسياري صورت گرفته است و كنترلكنندههاي متعددي طراحي شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان كنترلكننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشي در مقابل نامعيني¬هاي مدل¬سازي و اغتشاشات وارد شده تا حدود زيادي مقاوم است. در کنترل مود لغزشي، مسيرهاي حالت بايد به يک سطح از پيش تعريف شده (سطح لغزش)، در يک مدت زمان محدود رسيده و در طول زمان در همان سطح باقي بماند. حرکت بر روي سطح لغزش، مستقل از نامعيني¬ها مي¬باشد؛ لذا اين تکنيک يکي از روش¬هاي کنترل مقاوم مي¬باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه، به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از چند کنترل کننده ديگر مقايسه گرديد. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تأثیر هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی روابط بین فردی در تیم-های پژوهشی (موردمطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
   منصوره  محمدنژاد فدردی احرام صفری
   مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها با و از طریق دیگران. بااین‌حال، در مدیریت پروژه¬ داشتن قابلیت‌های فنی به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفته‌شده و کمتر به جنبه¬های رفتاری مدیران پروژه همچون هوش هیجانی به‌عنوان یک مؤلفه مهم در برقراری ارتباط با افراد توجه می¬شود. نتایج پژ چکیده کامل
   مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها با و از طریق دیگران. بااین‌حال، در مدیریت پروژه¬ داشتن قابلیت‌های فنی به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفته‌شده و کمتر به جنبه¬های رفتاری مدیران پروژه همچون هوش هیجانی به‌عنوان یک مؤلفه مهم در برقراری ارتباط با افراد توجه می¬شود. نتایج پژوهش¬های متعددی نشان داده است که عدم توجه به این موضوع باعث کاهش روابط بین فردی اثربخش در تیم-های پروژه و درنهایت شکست پروژه¬ها شده است. پژوهش حاضر باهدف سنجش تأثیر ابعاد مختلف هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی روابط بین فردی در تیم¬های پژوهشی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که جامعه آماری آن را مدیران و اعضای تیمهای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میدهند. نمونه آماری شامل 19 تیم پروژه است که به روش سرشماری انتخاب‌شده‌اند. به‌منظور گردآوری داده¬ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه روابط بین فردی سینیور استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و رگرسیون با متغیر موهومی و نیز آزمون تی وابسته استفاده‌شده است. نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی مدیران پروژه بر روابط بین شخصی اثربخش در تیم‌ پروژه تأثیر دارد. بااین‌حال، فقط مهارتهای درون فردی، مهارتهای بین فردی و سازگاری قادر به پیشبینی روابط بین شخصی اثربخش در تیم¬ها‌ هستند و ابعاد خلق‌وخوی عمومی و کنترل استرس تأثیری بر این روابط ندارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بهبود استخراج جنبه‌های متن با استفاده از دانش دامنه و گراف کلمات
   محمدرضا شمس احمد براآنی مهدی هاشمی
   با گسترش روزافزون علم و فناوری، تحلیل نظرات کاربران و تعیین نحوه نگرش کاربر به موضوع‌های مختلف به یک امر مهم تبدیل شده است. نظر‌کاوی فرایند استخراج نگرش افراد از روی نظرات نوشته شده است که در سه سطح سند، جمله و جنبه قابل انجام است. در سطح جنبه، نظر افراد در خصوص جنبه¬ها چکیده کامل
   با گسترش روزافزون علم و فناوری، تحلیل نظرات کاربران و تعیین نحوه نگرش کاربر به موضوع‌های مختلف به یک امر مهم تبدیل شده است. نظر‌کاوی فرایند استخراج نگرش افراد از روی نظرات نوشته شده است که در سه سطح سند، جمله و جنبه قابل انجام است. در سطح جنبه، نظر افراد در خصوص جنبه¬های مختلف یک موضوع بررسی می¬شود. مهم‌ترین زیر بخش نظر‌کاوی جنبه‌گرا، استخراج جنبه است که موضوع اصلی این پژوهش می‌باشد. در بسیاری از روش‌های ارائه شده برای استخراج جنبه، راه حل مورد نظر نیاز به مجموعه یادگیری اولیه و یا منابع زبانی وسیع دارند که تهیه چنین داده‌هایی بسیار زمان‌بر و پرهزینه است. در این مقاله، رویکردی بدون نظارت برای استخراج جنبه مبتنی بر مدل موضوعی و بردار کلمات پیشنهاد می¬شود که از ایجاد گراف کلمات برای ادغام اطلاعات معنایی و دانش دامنه استفاده می‌کند. نتایج ارزیابی‌ها نشان از این دارد که روش پیشنهادی نه تنها باعث بهبود دقت استخراج جنبه در مقایسه با سایر روش‌های پیشین شده است، بلکه تمامی مراحل به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر انجام می‌شود و بدلیل عدم وابستگی به منابع زبانی، در زبان‌های مختلف قابل اجرا می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - طراحی و ساخت پراب اندازه‌گیری و پایش پیوسته شدت تشعشعات میدان های الکتریکی در اولین پایلوت نسل پنجم شبکه های ارتباطی ایران
   رضا   بحری مهدی فسنقری احمدرضا اسکندری وحید یزدانیان
   در این مقاله وسیله ای برای اندازه گیری شدت میدانهای الکتریکی موجود در محیط، در باند فرکانسی G5 شامل بازه فرکانسی 3400 تا 3600 مگاهرتز، طراحی و ارائه میگردد. این وسیله که همان پراب الکتریکیِ G5 نامیده میشود، با استفاده از سه آنتن عمود برهم، به همراه مدارات فیلتر و آشکارس چکیده کامل
   در این مقاله وسیله ای برای اندازه گیری شدت میدانهای الکتریکی موجود در محیط، در باند فرکانسی G5 شامل بازه فرکانسی 3400 تا 3600 مگاهرتز، طراحی و ارائه میگردد. این وسیله که همان پراب الکتریکیِ G5 نامیده میشود، با استفاده از سه آنتن عمود برهم، به همراه مدارات فیلتر و آشکارسازِ توان، پیاده سازی میگردد. آنتنِ پیشنهادی یک آنتن تک-قطبیِ نواری بوده که این آنتنها در سه جهت عمود بر هم، قادر هستند میدانهای الکتریکی را در همه جهات بصورت یکنواخت و همسانگرد دریافت کنند. فیلترِ پیشنهادی از نوع فیلتر دو خط کوپل-شده مایکرواستریپ میباشد که توانایی حذف سیگنالهای خارج از باند را دارا میباشد. آشکارساز توانِ پیشنهادی، قادر است در رنج دینامیکی وسیعی، بصورت خطی عمل کرده و میدانهای دریافتی از بخش آنتن و فیلتر را به ولتاژهای مناسب جهت پردازش تبدیل کند. در نهایت، پرابِ طراحی شده ساخته میشود. اندازهگیریها، عملکرد مناسبِ پراب را از نظر رنج دینامیکی، دقت، حساسیت و میزان خطی بودن و ایزوتروپیک بودن میدانهای الکتریکیِ دریافتی، تأیید مینماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بکارگیری حافظه ای محدود برای نگهداری برترین کنش اخیردر سیستم های طبقه بندی کننده یادگیر XCS در مسائل هزارتو
   علی   یوسفی کامبیز بدیع محمد مهدی عبادزاده آرش شریفی
   امروزه، سیستم¬های طبقه¬بندی کننده یادگیر درکاربردهای متنوعی همچون رباتهای حسی، رباتهای انسان¬نما، سامانه¬های امداد و نجات هوشمند وکنترل ربانهای فیزیکی در محیطهای زمان پیوسته، مورد توجه قرار گرفته است. دراین سیستم¬ها معمولا از ترکیب یک الگوریتم تکاملی یا روش¬های شهودی بر چکیده کامل
   امروزه، سیستم¬های طبقه¬بندی کننده یادگیر درکاربردهای متنوعی همچون رباتهای حسی، رباتهای انسان¬نما، سامانه¬های امداد و نجات هوشمند وکنترل ربانهای فیزیکی در محیطهای زمان پیوسته، مورد توجه قرار گرفته است. دراین سیستم¬ها معمولا از ترکیب یک الگوریتم تکاملی یا روش¬های شهودی برای جستجو در فضای قوانین موجود با یک پروسه یادگیری دیگر برای انتساب نحوه کنش با محیط به قوانین موجود در دسته¬بند می توان استفاده نمود. چالش اساسی بکارگیری سیستم¬های طبقه¬بندی کننده یادگیر در محیطهای مسائل هزار توی این است که سیستم باید با دقت و سرعت بالاتری عمل کند. به عبارت دیگر، محرک می بایستی از درجا زدن و برخورد به موانع اطراف خود اجتناب کرده و با حرکت کردن در راهروی موجود، منجر به افزایش احتمال رسیدن به غذا شود. در این مقاله یک الگوریتم طبقه¬ بندی کننده یادگیر هوشمند در عدم برخورد به موانع بر اساس XCS ارائه شده است. دراین روش با توجه به ورودی و کنش¬های اعمال شده به محیط و عکس العمل محرک، قوانین بهینه شناسایی شده و این قوانین به عنوان مجموعه دسته¬بند جدید به مجموعه قوانین موجود در XCS اضافه می¬شوند. با اضافه شدن این دسته¬بند، مقدار پارامترهای مختلف آن تغییر کرده و احتمال استفاده از آن قوانین در مراحل بعدی محرک افزایش می¬یابد. از جمله مزیتهای این روش می توان به کاهش تعداد مراحل لازم و افزایش سرعت در رسیدن محرک به هدف اشاره کرد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - مدل جدید پیش بینی چند گامی تقاضا با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق و تکنیک‌های داده‌افزایی سری زمانی
   حسین عباسی مهر رضا پاکی
   در یک محیط تجاری که رقابت سختی بین شرکت‌ها وجود دارد، پیش‌بینی دقیق تقاضا یک امر مهمی است. اگر داده‌های مربوط به تقاضای مشتری را در نقاط گسسته‌ای از زمان جمع‌آوری کنیم، یک سری زمانی تقاضا به دست می‌آید. درنتیجه، مسئله پیش‌بینی تقاضا به عنوان یک مسئله پیش‌بینی سری‌های زم چکیده کامل
   در یک محیط تجاری که رقابت سختی بین شرکت‌ها وجود دارد، پیش‌بینی دقیق تقاضا یک امر مهمی است. اگر داده‌های مربوط به تقاضای مشتری را در نقاط گسسته‌ای از زمان جمع‌آوری کنیم، یک سری زمانی تقاضا به دست می‌آید. درنتیجه، مسئله پیش‌بینی تقاضا به عنوان یک مسئله پیش‌بینی سری‌های زمانی فرموله می‌شود. در زمینه پیش‌بینی سری‌های زمانی، روش‌های یادگیری عمیق دقت مناسبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی پیچیده داشته‌اند. با این وجود عملکرد خوب این روش‌ها به میزان داده‌های در دسترس وابسته است. بدین منظور در این مطالعه استفاده از تکنیک‌های داده‌افزایی سری زمانی در کنار روش‌های یادگیری عمیق پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه سه روش نوین جهت تست کارایی رویکرد پیشنهادی به کار گرفته شده است که عبارت اند از: 1) حافظه کوتاه مدت طولانی، 2) شبکه کانولوشنی 3) مکانیزم خودتوجه چندسر. همچنین در این مطالعه رویکرد پیش‌بینی چندگامی به کار گرفته می‌شود که امکان پیش‌بینی چند نقطه آینده را در یک عمل پیش‌بینی به وجود می‌آورد. روش پیشنهادی بر روی داده واقعی تقاضای یک شرکت مبلمان اعمال شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی باعث بهبود دقت پیش‌بینی روش‌های به‌کار گرفته شده در اکثر حالات مختلف پیش‌بینی می‌شود. همچنین بکارگیری روش پیشنهادی روی مجموعه داده‌های محک استاندارد، حاکی از عملکرد موفق مدل‌های بدست آمده نسبت به مدل‌های پایه می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بهبود شناسایی قطبش در تحلیل احساسات به کمک طعنه کاوی و الگوریتمهای یادگیری ماشین در توییت های فارسی
   شقايق حاجی عبدالله ميترا  ميرزارضايي Mir Mohsen Pedram
   تحلیل احساسات یا نظرکاوی شاخه ای از علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی است که سعی دارد ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد.طعنه کاوی نیز از زیرشاخه های تحلیل احساسات است و هر دو بدنبال تشخیص صحیح احساسات مثبت و منفی نهفته در متن هستند. استفاده از طعنه چکیده کامل
   تحلیل احساسات یا نظرکاوی شاخه ای از علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی است که سعی دارد ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد.طعنه کاوی نیز از زیرشاخه های تحلیل احساسات است و هر دو بدنبال تشخیص صحیح احساسات مثبت و منفی نهفته در متن هستند. استفاده از طعنه در شبکه¬های اجتماعی بسیار مرسوم است، زیرا به این طریق می-توان انتقاد را با زبان طنز انجام داد. آشکارسازی طعنه در تشخیص درستی قطبش یک نظر، تاثیر به¬خصوصی دارد و می¬تواند به فهم متن توسط ماشین کمک کند و منظور نویسنده متن، شفاف¬تر فهمیده شود. به اين هدف، 8000 توییت فارسی که بر چسب احساس دارند و از لحاظ وجود يا عدم وجود طعنه بررسی شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نوآوری اين پژوهش در استخراج کلمات کلیدی از جملات طعنه¬دار است که باعث ایجاد طعنه و کنایه شده¬اند. در اين پژوهش دسته‌بند مجزايي برای شناسايي طعنه در متن‌ طراحی و اموزش داده شده است و سپس خروجی های اين رده‌بند به عنوان ويژگی افزوده در اختيار دسته‌بند شناسايي احساس متن قرار می¬گيرد. همچنین علاوه بر بقيه کلمات کليدی استخراج شده از متن از شکلک¬ها و هشتگ¬های موجود در متن نیز به عنوان ویژگی استفاده شده است. دسته‌بندهای بیز، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی به عنوان دسته‌بندهای پايه استفاده شده‌اند و در نهايت از ترکيب دسته‌بندها در شناسايي احساس متن استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان می‌دهد که شناسايي طعنه موجود در متن و استفاده از آن در شناسايي احساس دقت نتايج را افزايش می‌دهد. پرونده مقاله
 • صاحب امتیاز
  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
  مدير مسئول
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  سردبیر
  محمد شهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  مدیر داخلی
  محمدشهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  هیئت تحریریه
  حسین نظام‌آبادی‌پور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی) حسن رشیدی (دانشگاه علامه طباطبائی) علیرضا بهراد (دانشگاه شاهد) میر محسن پدرام (دانشگاه خوارزمی) فاطمه ثقفی (دانشگاه تهران) ميرهادي سيد عربي (دانشگاه تبريز) محمد حسام تدین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) محسن ابراهیمی مقدم (دانشگاه شهید بهشتی) مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتي شريف) سیداحمد معتمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) سید احمدرضا شرافت (دانشگاه تربيت مدرس) رضا فرجي دانا (دانشگاه تهران) محمد تشنه لب (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) محمد شهرام معین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) محمود کمره ای (دانشگاه تهران)
  شاپا: 2717-0411
  شاپا الکترونیکی:2783-2783
  پست الکترونیک
  jouraict@gmail.com
  نشانی
  تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612.
  تلفن
  021-66495433

  جستجو

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 13
  تعداد شماره ها 25
  مقالات چاپ شده 232
  تعداد نویسندگان 1304
  تعداد مشاهده مقاله 643546
  تعداد دانلود مقاله 113264
  تعداد مقالات ارسال شده 891
  تعداد مقالات رد شده 502
  تعداد مقالات پذیرفته شده 212
  درصد پذیرش 23 %
  زمان پذیرش(روز) 185
  تعداد داوران 371
  آخرین به روزرسانی 1401/09/13