• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006218176 بازدید : 8868 صفحه: 1 - 16

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط