• صفحه اصلی
  • ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118306 بازدید : 3462 صفحه: 1 - 14

نوع مقاله: پژوهشی