• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله
    مهدی عمرانی مسعود شفیعی سیاوش خرسندی
    تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات چکیده کامل
    تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات مخرب آن بر سیستم های مهم ، ضرورت پیش بینی تهدیدات سایبری را برجسته می کند. این تحقیق می تواند کشور را برای مقابله با تهدیدات سایبری براساس وکتورهای حمله موجود و بالقوه آماده کند. اول از همه ، 18 راننده اصلی تهدیدات سایبری بر اساس وکتورها از طریق بررسی منابع و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان ، حمله کنندگان را شناسایی می کنند. ما برای نشان دادن عوامل اصلی تهدیدهای سایبری در آینده مانند مهندسی اجتماعی ، انکار سرویس ، باج افزارها ، جعل و کلاهبرداری و بازیگران غیر دولتی از روش تحلیل متقابل استفاده می کنیم. برای این مرحله از نرم افزار Mic Mac استفاده خواهد شد. سرانجام ، سناریوهای آینده تهدیدهای سایبری با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو شناسایی شدند. از نرم افزار Scenario Wizard استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق شامل دو سناریوی قوی و 18 سناریوی احتمالی است که بر اساس قوی ترین سناریو ، باج افزار ، جعل اطلاعات ، کلاهبرداری ، مهندسی اجتماعی و محرومیت از خدمات به احتمال زیاد تهدیدات سایبری توسط بازیگران غیر دولتی در سطح محدود است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری
    شیما تاج الدینی حبیب اله  دانیالی محمدصادق  هل فروش یعقوب فاطمی
    بیماری آلزایمر (AD) یک بیماری پیشرونده و برگشت ناپذیر است که به تدریج باعث می شود بیماران نتوانند کارهای روزمره خود را انجام دهند. اگرچه روش های درمانی فعلی نمی توانند بیماری را به طور کامل درمان کنند ، اما تشخیص به موقع آن می تواند علائم را کاهش داده و کیفیت زندگی بیما چکیده کامل
    بیماری آلزایمر (AD) یک بیماری پیشرونده و برگشت ناپذیر است که به تدریج باعث می شود بیماران نتوانند کارهای روزمره خود را انجام دهند. اگرچه روش های درمانی فعلی نمی توانند بیماری را به طور کامل درمان کنند ، اما تشخیص به موقع آن می تواند علائم را کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد. در ادبیات فعلی ، استفاده از بافت ماده خاکستری (GM) که به عنوان نشانگر زیستی مناسب شناخته می شود ، در تشخیص AD بسیار رایج است. با این حال ، به نظر می رسد دو بافت مغز دیگر معروف به مایع مغزی نخاعی (CSF) و ماده سفید (WM) اطلاعات مفیدی را درباره تغییرات مغزی بیماران نشان می دهند. هدف از مطالعه حاضر ایجاد یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر از MRI ​​ساختاری با در نظر گرفتن همزمان ویژگی های مناسب از تمام بافت های GM ، CSF و WM است. یک طبقه بندی SVM-RBF بر روی پایگاه داده OASIS آموزش داده شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا AD از افراد سالم کنترل شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده دقت و حساسیت بالاتر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش مشابه است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل پارامتری یک آنتن مارپیچ پهنای باند Archimedean با حفره
    حامد نوروزی شاهرخ جم
    در این مقاله یک آنتن مارپیچ Archimedean طراحی و تحلیل شده است که عملکرد خوبی در کاربرد باند پهن دارد. با تجزیه و تحلیل این طرح ، تأثیراتی که پارامترهای مختلف بر عملکرد آنتن دارند مورد بررسی قرار می گیرد و راه های بهینه سازی پیدا می شود. تأثیر ارتفاع حفره و تعداد دور برا چکیده کامل
    در این مقاله یک آنتن مارپیچ Archimedean طراحی و تحلیل شده است که عملکرد خوبی در کاربرد باند پهن دارد. با تجزیه و تحلیل این طرح ، تأثیراتی که پارامترهای مختلف بر عملکرد آنتن دارند مورد بررسی قرار می گیرد و راه های بهینه سازی پیدا می شود. تأثیر ارتفاع حفره و تعداد دور برای بدست آوردن تطابق خوب و افزایش در یک بازه فرکانسی 4 تا 18 گیگاهرتز بحث خواهد شد. علاوه بر این ، با استفاده از دیواره حفره در اطراف آنتن ، لوب های کناری کاهش یا حذف می شوند. با مخروط زدن بازوها در مرکز تغذیه ، مطابقت بهتر حاصل می شود. برای بهتر شدن پهنای باند S11 می توان از افزایش ارتفاع حفره یا کاهش تعداد دور استفاده کرد. تغییر تعداد پیچ ها تأثیر قابل توجهی در سود ندارد. برای بهبود بهره آنتن ، باید ارتفاع حفره به گونه ای تنظیم شود که موج منعکس شده از حفره و موج تابش شده از بازوهای مارپیچی در حال ساخت باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن
    معصومه  شریفی نجمه نزهت احسان زارعیان جهرمی
    آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب ن چکیده کامل
    آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب نیز با استفاده از ساختار مناسب لنز کاهش می یابد. حداکثر بهبود جهت پذیری حدود 2 dBi در مقایسه با ساختار بدون لنز است. همچنین ، نشان داده شده است که می توان الگوی تابش را با استفاده از مواد الکترواپتیکی به عنوان لنز کنترل کرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک
    سمیرا امیری نجمه نزهت
    در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده ش چکیده کامل
    در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که با استفاده از نانوذرات نقره (Ag) به جای طلا (Au) ، حساسیت فله ساختار نانو بهبود می یابد. با جایگزینی ماده بستر از Si به SiO2 ، حساسیت به ترتیب در طول موجهای 1310 و 1550 نانومتر تا 1220 و 1150 نانومتر / RIU افزایش می یابد ، که برای کاربردهای سنجش بسیار مناسب است. علاوه بر این ، رقم شایستگی (FoM) حسگر پلاسمونیک برای هر دو لایه زیرین و مواد نانودیفلی محاسبه می شود. حداکثر مقدار FoM برای آرایه نانو آنتن با بستر SiO2 و نانودیفل Ag بدست می آید و برابر با 35/14 است. علاوه بر این ، نشان داده شده است که با افزایش ضخامت نانو قطب ، حساسیت ساختار نانو و FoM افزایش می یابد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه با همپوشانی / لایه زیرین ارتباطات دستگاه به دستگاه
    حسین قوامی شهریار شیروانی مقدم
    به حداقل رساندن احتمال قطع و به حداکثر رساندن توان عملیاتی دو جنبه مهم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) است که ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله ، ابتدا ، فرمول های دقیق احتمال قطع شدن ارتباطات D2D تحت شبکه یا همپوشانی شبکه تلفن همراه مشتق شده است که به طور م چکیده کامل
    به حداقل رساندن احتمال قطع و به حداکثر رساندن توان عملیاتی دو جنبه مهم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) است که ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله ، ابتدا ، فرمول های دقیق احتمال قطع شدن ارتباطات D2D تحت شبکه یا همپوشانی شبکه تلفن همراه مشتق شده است که به طور مشترک تجربه Additive White Gaussian Noise (AWGN) و محو شدن چند راهی Rayleigh را دارند. سپس ، نتایج شبیه سازی فرمولهای دقیق و فرمولهای تقریبی مورد احترام قبلی در MATLAB برای سناریوهای زیرپوش و روکش مقایسه می شوند. نشان داده شده است که فرمول تقریبی در سناریوی زیرانداز برای یک دقیق تخمین زده می شود در حالی که فرمول تقریبی برای سناریوی همپوشانی زمانی تقریب خوبی است که میانگین فاصله بین گره های ارسال / دریافت جفت D2D کمتر از نیمی از حداکثر فاصله بین این باشد گره ها یا واریانس محو شدن چند راهی بیشتر از 1.5 است. علاوه بر این ، توابع چگالی احتمال سیگنال به تداخل به علاوه نسبت نویز (SINR) برای سناریوهای زیرپوش و همپوشانی یافت می شود. علاوه بر این ، یک سناریوی جدید ارائه شده است که به طور مشترک سناریوهای همپوشانی و زیر لایه را در نظر می گیرد. بعلاوه ، فرمولهای دقیق و تقریبی احتمال قطع و توان مصرفی کاربران D2D در سناریوی پیشنهادی استخراج شده است. سرانجام ، این فرمول ها در سه مورد خاص ، بارهای کم ، متوسط ​​و زیاد ترافیکی با سناریوهای زیرپوش و روکش مقایسه می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S
    حامد نوروزی حسین چابک سمانه پاک نیت
    طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در چکیده کامل
    طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در حالی که قسمت دوم تبدیل از حالت TEM به TE10 با استفاده از یک موجبر بارگذاری شده با دی الکتریک است که 180 درجه تغییر فاز را انجام می دهد. ساختار پیشنهادی دارای مزیت بهره وری بالا بالای 90٪ است که در نتایج شبیه سازی نشان داده شده است پرونده مقاله