• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا
    بابک گودرزی رضا جاویدان محمد جواد دهقانی
    تحلیل بافت نقش مهمی را در پردازش تصویر ایفا می کند. با توجه به ظاهر فوق العاده بافتی تصاویر سونار، روش های تحلیل بافت یک انتخاب مناسب برای تحلیل تصاویر آکوستیکی دریا هستند. اپراتور الگوی دودویی محلی یک توصیف گر بسیار موثر و چند رزولوشنی بافت است. این توصیف گر، اطلاعات م چکیده کامل
    تحلیل بافت نقش مهمی را در پردازش تصویر ایفا می کند. با توجه به ظاهر فوق العاده بافتی تصاویر سونار، روش های تحلیل بافت یک انتخاب مناسب برای تحلیل تصاویر آکوستیکی دریا هستند. اپراتور الگوی دودویی محلی یک توصیف گر بسیار موثر و چند رزولوشنی بافت است. این توصیف گر، اطلاعات مناسب را از تغییر روشنایی و حالات تصویر بدست می آورد. با اینکه توسعه های زیادی از الگوی دودویی محلی ارائه شده است اما اپراتورهای الگوهای دودویی محلی موجود نسبت به نویز حساسند. همچنین گاهی اوقات منجر به توصیف الگوهای مختلف ساختاری با کد دودویی همگون می شوند که به ناچار قابلیت تمایز خود را کاهش می دهند. این تحقیق یک بررسی اجمالی پیرامون روش الگوی دودویی محلی را ارائه نموده که شامل چندین مورد از متغیرهای جدیدتر است. سپس برای غلبه بر ناکارآمدی های انواع الگوهای دودویی محلی، یک چارچوب قوی از الگوی دودویی بنام الگوی دودویی محلی تکمیل شده مقاوم ارائه شده که ارزش هر پیکسل مرکزی با میانگین مقادیر شدت خاکستری خانه ها از یک مربع سه در سه جایگزین می گردد. روش ارائه شده یک ابزار سریع با دقت بالا در طبقه بندی تصاویر بستر دریاست که مقایسه نتایج شبیه سازی با دیگر روش های مشهور، نشان دهنده کارآیی الگوریتم ارائه شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه روشی مناسب برای دسته¬بندی نامه¬های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران
    محمد فتحیان رحیم حضرتقلی زاده
    به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعريف، مشکلاتي در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح مي شود. برای مثال امکان دارد بعضي از نامه هاي الکترونيکي تبلیغاتی، براي عده اي از کارب چکیده کامل
    به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعريف، مشکلاتي در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح مي شود. برای مثال امکان دارد بعضي از نامه هاي الکترونيکي تبلیغاتی، براي عده اي از کاربران هرزنامه و براي عده اي ديگر هرزنامه نباشد. براي مقابله با اين مشکل با توجه به پروفایل و رفتار کاربران، ضد هرزنامه هاي شخصي طراحی مي شود. به طور عادي براي دسته بندی هرزنامه‌ها، روشهاي يادگيري ماشيني با دقت خوب به کار می رود. اما در هر حال يک روش منحصر به فرد موفق بر مبنای دیدگاه تجارت الکترونیک وجود ندارد. در این مقاله ابتدا پروفایل جدیدی برای شبیه سازی بهتر رفتار کاربران، تهیه می شود .سپس این پروفایل همراه با نامه های الکترونیکی به دانشجویان ارائه شده و پاسخ آنها جمع آوری می گردد. در ادامه برای دسته بندی نامه های الکترونیکی، روشهای مشهور به ازای مجموعه داده های مختلف آزمایش می شود .سرانجام، با مقایسه معیارهای ارزیابی داده کاوی، شبکه عصبی به عنوان بهترین روش با دقت بالا، تعیین می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
    حسین بوبرشاد عاطفه السادات حقیقت حسینی هادی زارع
    امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقال چکیده کامل
    امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقاله هدف ارایه یک معماری اطلاعات بومی مبتنی بر معیارها و شاخص‌های مهم در بیمارستان‌های ایران بوده است. در این مقاله از معماری فناوری اطلاعات TOGAF استفاده و سپس این معماری متناسب با شرایط بومی ایران برای بیمارستان شریعتی بومی سازی شده است. برای این کار از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه 134 سوالی بهره گرفته شده و بر اساس آزمون‌های مناسب آماری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله معماری فناوری اطلاعات در قالب یک مدل مفهومی دارای چهار ورودی و چهار لایه زیرساختی طراحی شد. نتایج نشان داد از میان 134 جزء معماری فناوری اطلاعات توگف، تعداد 104 جزء، توسط خبرگان برای کاربرد در بیمارستان مورد تایید قرار گرفت. این چارچوب اختصاصی‌سازی شده، معماری فناوری اطلاعات بیمارستان نامیده شد. معماری پیشنهادی که در هشت لایه و یازده جزء ترسیم شد و می‌تواند به عنوان یک معماری مرجع بومی برای اجرای معماری اطلاعات در بیمارستان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی
    امین نظارات مهدی رجا غلامحسین دستغیبی فرد
    سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. در چکیده کامل
    سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. در این مقاله روشی مبتنی برعاملهای متحرک که به عنوان سنسورهای تشخیص دهنده حرکات غیر معتبر عمل می کنند پیشنهاد شده است. عاملهای متحرک تشخیص دهنده حمله به صورت پراکنده در شبکه در حال جابجایی از یک گره به گره دیگر می باشند و در هر زمان یک شبکه فوقانی امنیتی را ساخته و با استفاده از نوعی بازی همکارانه و برقراری ارتباط با یکدیگر، پس از رسیدن به مقدار شیپلی می توانند میزان و منشاء حمله را تشخیص و گزارش دهند. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که WGA در یک بازی غیرهمکارانه با عنصر مهاجم سعی در برقراری یک ارتباط مکاشفه ای جهت محاسبه مقدار نش و رسیدن به حداکثر سودمندی را دارد تا بتواند ضمن تفکیک حملات و یا درخواستهای واقعی، میزان و شدت حمله را با کمک سایر WGA بدست آورد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات
    امیر امینی علی رضا علی نژاد سمیه  شفقی¬زاده
    هر سازمان به منظور آگاهی از میزان عملکرد و مطلوبیت فعالیت واحدهای خود به یک نظام ارزشیابی جهت سنجش این مطلوبیت نیاز دارد و این موضوع برای مؤسسات مالی از جمله شرکت های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات اهمیت بیشتری دارد. تحلیل پوششی داده ها یک روش غیرپارامتری برای اندازه گیری ک چکیده کامل
    هر سازمان به منظور آگاهی از میزان عملکرد و مطلوبیت فعالیت واحدهای خود به یک نظام ارزشیابی جهت سنجش این مطلوبیت نیاز دارد و این موضوع برای مؤسسات مالی از جمله شرکت های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات اهمیت بیشتری دارد. تحلیل پوششی داده ها یک روش غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی و بهره وری از واحدهای تصمیم گیری (DMUs)هاست. از طرف دیگر تکنیک داده کاوی به DMUs))ها اجازه کاوش و کشف اطلاعات معنی داری، که قبلاً در پایگاه داده های بزرگ پنهان بوده اند را می دهد. این مقاله یک چارچوب کلی ترکیب تحلیل پوششی داده ها بادرخت رگرسیون را برای ارزیابی کارایی و بهره وری ازDMUها پیشنهاد می کند. نتیجه مدل ترکیبی مجموعه ای از قوانین است که می تواند توسط سیاست گذاران برای کشف دلایلDMUهای کارآمد و ناکارآمد مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مطالعه موردی با استفاده از روش پیشنهادی برای بررسی عوامل مرتبط با بهره وری نمونه ای شامل 18 شعبه از بیمه ایران در شهر تهران انتخاب گردید و پس از مدل سازی بر مبنای مدل پیشرفته LVM ورودی محور با دسترسی پذیری ضعیف درتحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب محاسبه گردید و با تکنیک درخت تصمیم، به استخراج قوانین برای کشف دلایل افزایش بهره وری و پسرفت بهره وری می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی
    محسن اکبری کامران  زاهدفر زهرا  ایاغ
    شبکه های اجتماعی یکی از انواع رسانه های اجتماعی محسوب می شوند که در سال های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر چکیده کامل
    شبکه های اجتماعی یکی از انواع رسانه های اجتماعی محسوب می شوند که در سال های اخیر در زندگی کاربران اینترنتی آنچنان تأثیرگذار بوده اند که شکل های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید تأثیر پذیرفته است و در آینده نقش به مراتب مهم تری را بازی خواهند کرد. از سوی دیگر اعتماد یکی از عوامل اصلی ایجاد رضایت و تکرار استفاده ی کاربران از خدمات برخط است. لذا این پژوهش مدل بسط احتمالی را برای شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد اولیه کاربران به شبکه های اجتماعی (فیس‌بوک) به کار گرفته است و بیان می کند که کاربران از طریق دو مسیر مرکزی و جانبی نگرش خود را تغییر می دهند. نشانه‌های مرکزی شامل کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و نشانه‌های جانبی شامل کیفیت سیستم، امنیت ساختاری و شهرت هستند. خودکارآمدی اثرات نشانه‌های مرکزی و نشانه‌های جانبی را بر اعتماد اولیه تعدیل می کند. جامعه آماري این پژوهش، کاربران ایرانی فیسبوک می باشند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق ارتباط با صفحات شخصی افراد و صفحات عمومی (مربوط به گروه ها، شهرها، فعالیت ها، دانشگاه ها و ...) فعال در این شبکه ی اجتماعی جمع آوری گردید. بدین منظور لینک پرسشنامه ی آنلاین طراحی شده بر روی تارنمای docs.google.com در اختیار آنان قرار گرفت. در این پرسشنامه از مقیاس ٥ گزینه ای لیکرت از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) استفاده شد و در پایان تعداد ٤٠۶ پرسشنامه جمع آوری گردید که با توجه به جدول جرسی و مورگان، برای انجام پژوهش در جامعه ی بی نهایت، مطلوب می-باشد. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از خبرگان و اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق محاسبه ی آلفای کرونباخ تأمین گردید و نشان دهنده ی حد مطلوب پایایی است. داده ها با نرم افزار آماری SmartPLS2 تحلیل شد. طبق نتایج به دست آمده از میان متغیرهای مستقل این پژوهش خودکارآمدی، شهرت و امنیت ساختاری به ترتیب با ضریب مسیر 47/0، 23/0 و 20/0 بیشترین اثر را بر اعتماد اولیه دارند و کیفیت سیستم کمترین اثر را بر اعتماد اولیه با مقدار 07/0 دارد. همچنین نتایج بیانگر این مطلب بوده که خودکارآمدی تنها اثر کیفیت سیستم را بر اعتماد اولیه تعدیل می کند. بنابرین از آن جایی که خودکارآمدی جدای از نقش تعدیل گریش به طور مستقیم نیز بیشترین تأثیر را بر اعتماد اولیه دارد؛ طراحان شبکه های اجتماعی باید به این عامل توجه ویژه ای داشته باشند؛ به گونه ای که یادگیری آن آسان و فرآیند استفاده از آن برای کابران واضح و قابل فهم باشد. پرونده مقاله