ا

 • ابراهیمی لامع.نوذر سیستم توصیه گر فیلم فیلتر اشتراکی مبتنی بر ضریب همبستگی بین کاربران و محاسبه میانگین وزنی امتیازات با دقت بالا [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ابراهیمی.سیدمحمد ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ابراهیمی.منصور تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اثني عشري.محمدمهدي جایگذاری مبتنی بر اولویت برنامه¬های کاربردی اینترنت اشیاء در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • اثني عشري.محمدمهدي رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اثني عشري.محمدمهدي جایگذاری چندمعیاره مبتنی بر جوامع برنامه‌های کاربردی در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • اجاقی.حامد نگاشت نقشه مصنوعات و تولیدکنندگان زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران بر مبنای گستره تحول‌آفرینی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • احتشامی.مهران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • احتشامی.مهران شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • احسانی بشلی.فاطمه رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • احسن.رضا تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • احمدزاده.حمیدرضا طراحی کنترل کنند ه ي اجماع توزیع شده مبتنی بر رویت گر براي سیستم هاي چندعاملی سینگولار رهبر-پیرو در حضور عیب حسگر [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • احمدی بنی.حمید یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • احمدی.محمد رضا ارائه راهكار نوين جهت انتخاب پايگاه‌هاي‌ داده مناسب برای ذخيره‌سازي کلان داده‌ها در خدمات شبکه ملی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • احمدی.محمد رضا راهكاری نوين در انتخاب پايگاه‌هاي‌ داده مناسب جهت ذخيره‌سازي کلان داده‌ها در شبکه ملی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • احمدیان چاشمی. حمیدرضا ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اخلاقیان.فردین نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • اخلاقیان.فردین نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • ادیبی.ژینوس ارائه مدل تلفیقی برای ارزيابي آمادگي سازمان ها جهت پیاده سازی سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • ارسالی صالحی نسب.مصطفی کوانتیزاسیون چند رقمی ترنری جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • ارسالی صالحی نسب.مصطفی چندی‌سازی غیریکنواخت سه حالتی جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • ارشادی.محمدجواد اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات مبتنی بر رایانش ابری با روش تصمیم گیری چند معیاره [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ازهری.وحید ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • اسدی.بهاره مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اسدی.سعید آموزش به سبک چندرسانه¬ای و تأثیر آن بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری زبان انگليسي [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • اسکندری.احمدرضا طراحی و ساخت پراب اندازه‌گیری و پایش پیوسته شدت تشعشعات میدان های الکتریکی در اولین پایلوت نسل پنجم شبکه های ارتباطی ایران [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسکویی‌زاده.رضا اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • اسلامی.محسن تخصیص کارای توان الکتریکی در شبکه های دسترسی رادیویی ابری با رویه انتخاب فناوری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسماعیل پور.منصور ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • اسماعیل¬پور.منصور ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اسماعیلی.علیرضا استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اسماعیلی.مهدی مروری جامع بر مسئله بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسمعیلی.عارفه استفاده از شبکه مولد متخاصم شرطی برای تولید داده با هدف بهبود کلاس¬بندی کاربران منتشرکننده اخبار جعلی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اصغری استیار.فرهاد ارزش گذاری سرویس های دیجیتال در ایران: شواهد آزمایشی برای گوگل و اینستاگرام [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اصغری. سید امیر افزایش مجموع گذردهی و به صفر رساندن رد درخواست در یک شبکه سلولی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اصغریان.علیرضا استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اصغریان.فاطمه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق برای گذرگاه CAN [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • افتخاری.سید احمد تشخیص نفوذ مبتنی بر همکاری در بستر زنجیره‌ی‌بلوکی دارای مجوز در اینترنت‌اشیاء به روش یادگیری ماشین [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • افتخاری.سید احمد تشخیص نفوذ مبتنی بر همکاری در بستر زنجیره‌ی‌بلوکی دارای مجوز در اینترنت‌اشیاء به روش یادگیری ماشین [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • افشار کاظمی.محمدعلی تشخیص نفوذ و ناهنجاری ها با استفاده از داده کاوی و انتخاب ویژگی ها بوسیله الگوریتم PSO [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • افشار کاظمی.محمدعلی تشخیص نفوذ و ناهنجاری¬ها با استفاده از داده کاوی و انتخاب ویژگیها بوسیله الگوریتم PSO [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • اقدسی.محمد شناسایی و تحلیل نقاط تصمیم و بازیگران کلیدی در فرایند تامین شرکت های EPC [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اکبری امامی.شهناز مطالعه ی پدیدارشناسانه تجربه زیسته مدیران در اجرای موفق استراتژی فناوری اطلاعات: طراحی چارچوبی یکپارچه از پیشران ها، فرایند و پیامدها [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اکبری.احمد ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • اکبری.محسن درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • اکبری.محسن درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • اکرمی نژاد. رضا WSTMOS: روشی جهت بهینه سازی توان عملیاتی، انرژی و تاخیر در زمانبندی جریان ‏های کاری ابری [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • البدوی.امیر پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • الشهیب.هدی تحلیل نور: یک دادگان معیار برای ارزیابی روش‌های برچسب‌گذاری صرفی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • الیاسی.بهروز سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • الیاسی.بهروز ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • امرالهی.میلاد سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهرهگيری از اطلاعات عکسهای برچسبدار جغرافيايی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • امیری آرا.حمید بهینه‌سازی توأم اختصاص توان در یک شبکه‌ مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امیری.سمیرا بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امیری.مریم خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • امیری.مصطفی خوشه بندی فازی چندهسته ای کلان داده ها در چارچوب نگاشت کاهش هدوپ [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • امین طوسی.محمود الگوریتم ژنتیکِ آگاه از بهترین عضو با کاربرد در رنگ آمیزي و بعدمتریک گراف [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امین موسوی.سید عبدالله ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • امینی ولاشانی.مائده بازاریابی داده محور در کسب و کارهای دیجیتال از دیدگاه قابلیت های پویا [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • امینی.اکبر ارائه چارچوب معماری اعتماد الکترونیک در تجارت الکترونیک (بخش فروشگاه‌های آنلاین) [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • امینی.امیر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • امینی.امیر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • امینی.امیر ارائه یک روش ترکیبی از DEA، DEMATEL و ANP جهت ارزیابی سیستم¬های ERP [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اناری نژاد.عباس ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • انصارمحمدی.سید علی کوانتیزاسیون چند رقمی ترنری جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • انصارمحمدی.سید علی چندی‌سازی غیریکنواخت سه حالتی جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • انصاری. علی اصغر تخصیص کارای توان الکتریکی در شبکه های دسترسی رادیویی ابری با رویه انتخاب فناوری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ایاغ.زهرا درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ایاغ.زهرا درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]

آ

 • آدابی. سپیده یک سیستم هوشمند قیمت گذاری سرویس های ابری با هدف افزایش سادگی در پیاده سازی و انعطاف پذیری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • آذرکسب. سیدامید خوشه بندی فازی چندهسته ای کلان داده ها در چارچوب نگاشت کاهش هدوپ [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • آذرنژاد.اردشیر بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • آریانیان.احسان ارائه راهكار نوين جهت انتخاب پايگاه‌هاي‌ داده مناسب برای ذخيره‌سازي کلان داده‌ها در خدمات شبکه ملی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • آریانیان.احسان رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آریانیان.احسان بهبود مدیریت منابع در اینترنت اشیا با استفاده از محاسبات مه و الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • آریانیان.احسان فناوری های نوظهور در نسل های آتی رایانش فوق سریع: معرفی، دسته بندی و فرصت های تحقیقاتی پیش رو [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • آریانیان.احسان راهكاری نوين در انتخاب پايگاه‌هاي‌ داده مناسب جهت ذخيره‌سازي کلان داده‌ها در شبکه ملی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • آريانيان.ايمان طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • آزادی.کیانوش یک چارچوب بهبودیافته برای بهبود کیفیت و امنیت در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از زنجیره بلوکی و قدرت پردازشی لایه مه [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • آقایی زاده ظروفی.رضا تقویت محور مرکزی سازه های لوله ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی ورید پورتال [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • آقایی زاده ظروفی.رضا تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • آهاری.سمیه ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن‌کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه آموزش به سبک چندرسانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی سرمایه هستان‌نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]

ب

 • بابادی.سیما ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • بابازاده خامنه. سوگل ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بابایی.حسین چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور) [ دوره5, شماره 18 , 19 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • بارخدا.سید وفا بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه¬های حسگر بی¬سیم گرید سه¬بعدی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل تلفیقی برای ارزيابي آمادگي سازمان ها جهت پیاده سازی سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • باقری.علیرضا تعبیه¬ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم [ دوره2, شماره 4 , 5 - بهار - تابستان سال 1389]
 • باقری.مسعود به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • بحری. رضا طراحی و ساخت پراب اندازه‌گیری و پایش پیوسته شدت تشعشعات میدان های الکتریکی در اولین پایلوت نسل پنجم شبکه های ارتباطی ایران [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بحری. رضا تامین توان الکتریکی ایستگاه¬های مخابرات سلولی در ریزشبکه-های مجزا با اولویت بکارگیری منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی با ارائه رویکرد برنامه¬ریزی غیرخطی مختلط با اعداد صحیح [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • بحرینی.تکاوش استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بختیاری.سعید بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بختیاری.سعید ارائه رویکرد مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه برای مسئله تخصیص منبع در محیط رایانش ابری [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بدیع.کامبیز ارائه چارچوبی برای تحلیل احساس در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای تفسیر محتوا [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • بدیع.کامبیز افقی برای تحلیل سنجمان در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای تفسیر محتوا [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • بدیع.کامبیز بکارگیری حافظه ای محدود برای نگهداری برترین کنش اخیردر سیستم های طبقه بندی کننده یادگیر XCS در مسائل هزارتو [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • براآنی.احمد بهبود استخراج جنبه های متن با استفاده از دانش دامنه و گراف کلمات [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • برادران.سپیده پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • برادران.سپیده پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی و احادیث [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • برادران.وحید مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏های اجرایی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • برزمینی.روح اله کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • برزمینی.روح اله کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • برنا.کیوان به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بصیری.محمد احسان انتخاب ويژگي براي شناسايي نويسنده در متون کوتاه برخط فارسي [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بوبرشاد.حسین استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • بوبرشاد.حسین استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • بویر.عسگرعلی یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بهادرانی باغبادرانی.امین مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بهادری فرد.رضا بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ، چابکی و اثربخشی سازمانی در سازمان‏های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهارلو.مهدیه بهبود روش شناسایی وب سایت فیشینگ با استفاده از داده‌کاوی روی صفحات وب [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بهشتی نژاد.راحله بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بهشتی. زهرا مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بهکمال.بهشید ارائه یک روش مبتنی بر یادگیری برای تخمین و ارزیابی کیفیت مجموعه داده¬های پیوندی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بینش مروستی.محمدرضا افزایش مجموع گذردهی و به صفر رساندن رد درخواست در یک شبکه سلولی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]

پ

 • پارسا.سعید به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • پارسایی فرد.سعیده تخصیص کارای توان الکتریکی در شبکه های دسترسی رادیویی ابری با رویه انتخاب فناوری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پازری. محسن ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پاک نیت.سمانه طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پاکی.رضا مدل جدید پیش بینی چند گامی تقاضا با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق و تکنیک‌های داده‌افزایی سری زمانی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پالهنگ.مازیار دسته‌بندی داده‌های دو رده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پالهنگ.مازیار دسته‌بندی داده‌های دورده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • پدیداران مقدم.فرهنگ مسیریابی بهبودیافته برای توازن بار در شبکه حسگر بی‌سیم در بستر اینترنت اشیا بر پایه الگوریتم کلونی مورچگان چندگانه [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پدیداران مقدم.فرهنگ بهبود تشخیص وبگاه های جعل شده با استفاده از طبقه بندی کننده شبکه عصبی مصنوعی چند لایه با الگوریتم بهینه سازی شیرمورچه [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • پوراسد.یعقوب مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولد مرکزی الگو جهت تولید حرکات منحنی-خطی در ربات مار [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • پورسلطانی. یحیی تعميم مفهوم صحت ساختاري فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌هاي پتري کلاسيک به مدل‌هاي فرآيندي BPMN [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • پورسلطانی. یحیی تعميم مفهوم صحت ساختاري فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌هاي پتري کلاسيک به مدل‌هاي فرآيندي BPMN [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • پورمحمود آقابابا.محمد مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • پورمحمود آقابابا.محمد مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پورمیرزایی. سعید طراحی کنترل کنند ه ي اجماع توزیع شده مبتنی بر رویت گر براي سیستم هاي چندعاملی سینگولار رهبر-پیرو در حضور عیب حسگر [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • پوریوسفی درگاه.حسین شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پولادساده.علی بررسی کارایی روش‌های درونیابی برای تخمین کانال‌های محوشونده در پخش تلویزیون دیجیتال [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • پیران.محمد جواد یک مدل کنترل دسترسی برای شبکه اجتماعی آنلاین از طریق ارتباطات کاربربه‌کاربر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پیرمحمدیانی.روجیار مولفه های اصلی ارزیابی اعتبار کاربران با توجه به اهداف سازمانی در چرخۀ حیات کلان داده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • پیرمحمدیانی.روجیار معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • پیروزمند. مریم بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • پیروزمند. مریم بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • پیشدار.محمد مدلسازی و ارزیابی پروتکل مسیر¬یابی RPL به ¬وسیله شبکه های پتری رنگی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پیوست.مهتاب ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]

ت

 • تاج الدینی.شیما مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • تبریزیان.بیتا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • تبریزیان.بیتا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • تحیری.هومان طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان ارائه مدلی برای بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از اعداد فاصله¬ای [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ترخان.مرتضی ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تقوی فرد.محمدتقی شناسایی عوامل و شاخص های مدل سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تقی زاده.علیرضا تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تقی یاره.فتانه تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • تقی‌پور.رضا الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • توحیدخواه.فرزاد کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • تیموری.مهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • تیموری.مهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • تیموریان سفیده خوان.مریم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • تیموریان سفیده خوان.مریم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]

ث

 • ثقفی.فاطمه مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • ثقفی.فاطمه مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ثقفی.فاطمه الگوي بومي تجاري سازي فناوري هاي پيچيده مبتني بر مشارکت در بخش فاوا [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • ثقفی.فاطمه سیستم توصیه گر فیلم فیلتر اشتراکی مبتنی بر ضریب همبستگی بین کاربران و محاسبه میانگین وزنی امتیازات با دقت بالا [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ثقفي.فاطمه مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]

ج

 • جامی پور.مونا مطالعه ی پدیدارشناسانه تجربه زیسته مدیران در اجرای موفق استراتژی فناوری اطلاعات: طراحی چارچوبی یکپارچه از پیشران ها، فرایند و پیامدها [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • جامی¬پور.مونا ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جاویدان.رضا تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جاویدان.رضا تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • جبرئیل جمالی.محمد علی طراحی پردازنده مبتنی بر FPGA برای الگوریتم‌های رمزنگاری سری SHA-2 [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفرعلی جاسبی.سمیه جایگذاری مبتنی بر اولویت برنامه¬های کاربردی اینترنت اشیاء در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • جعفرعلی جاسبی.سمیه جایگذاری چندمعیاره مبتنی بر جوامع برنامه‌های کاربردی در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • جعفری فشارکی.شکوفه کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • جعفری نویمی پور.نیما زمانبندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری نویمی پور.نیما استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستم‌های مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جعفری.باقر یک الگوریتم فراابتکاری پیوسته جدید و گسسته سازی آن جهت بیشینه سازی نفوذ در شبکه های پیچیده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • جعفری.سید محمدباقر بازاریابی داده محور در کسب و کارهای دیجیتال از دیدگاه قابلیت های پویا [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جعفری.سید محمدباقر ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری.مهدی الگوریتم جدید انتخاب مُد داخل فریمی سریع در استاندارد کدگذاری ویدیویی H.264/AVC [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • جم پور.مهدی یک معماری دومسیره کارآمد مبتنی بر شبکه عصبی عمیق برای بازشناسی دروازه در ویدئوی بازی فوتبال [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جم.شاهرخ تحلیل پارامتری یک آنتن مارپیچ پهنای باند Archimedean با حفره [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جهانبخش.مجتبی ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]

چ

 • چابک.حسین طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • چراغعلی.محمدحسن شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • چراغعلی.محمدحسن شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • چهارسوق.سید کمال ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • چهارسوقی.سیدکمال ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]

ح

 • حاجبی.الهام کاهش بار شبکه با نگاشت برنامه کابردی در شبکه روی تراشه با استفاده از الگوریتم شاهین هریس گسسته [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حاجی عبدالله.شقايق بهبود شناسایی قطبش در تحلیل احساسات به کمک طعنه کاوی و الگوریتمهای یادگیری ماشین در توییت های فارسی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حاجی غلام سریزدی.علی تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حاجی محسنی.صادق دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حایری خیاوی. مسعود فناوری های نوظهور در نسل های آتی رایانش فوق سریع: معرفی، دسته بندی و فرصت های تحقیقاتی پیش رو [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حبیب اللهیان.احسان کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ) [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • حسن زاده.علیرضا طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • حسن زاده.علیرضا تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حسن زاده.علیرضا طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • حسني.حديثه سادات تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حسني.حديثه سادات تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • حسین پور.مهدی سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینعلی زاده.ساسان مروری بر کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در توازن بار در رایانش ابری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حسینی بیان.شقایق سادات رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینی. سید عبدالرسول کاوش پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند با روی-آورد دلفی¬فازی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینی. سیده مطهره شناسایی و تحلیل نقاط تصمیم و بازیگران کلیدی در فرایند تامین شرکت های EPC [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسینی.محمدرضا الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • حسين زاده.الهام بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهای ایرانی در حوزه انرژی(رويكرد استاني) [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حسين فيروزه.ذاكر محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته [ دوره1, شماره 2 , 3 - پاییز - زمستان سال 1387]
 • حشمتی.زینب الهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حشمتی.زینب الهدی مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حشمتی.زینب الهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حشمتی.زینب الهدی مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حضرتقلی زاده.رحیم ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حضرتقلی زاده.رحیم ارائه روشی مناسب برای دسته¬بندی نامه¬های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حقیقت منفرد.جلال الگوي بومي تجاري سازي فناوري هاي پيچيده مبتني بر مشارکت در بخش فاوا [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حقیقی نسب.منیژه ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حکاک.محمد ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حکیم جوادی.علی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حکیم جوادی.علی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حمزه.علی بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حیدری.جمشید بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • حیدری.سعید ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حیدری.محسن واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای) [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]

خ

 • خادم زاده.احمد مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خاشعی.وحید نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ختن‌ لو.حسن‌ خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • ختن لو.حسن ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • ختن¬لو.حسن ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • خداوردیان.زینب خداوردیان پیش بینی بار کاری ماشین های مجازی به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از ترکیب مدل های یادگیری ژرف [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خراط.محمود ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خراط.محمود ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • خراطی.احسان افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده و کاهش مصرف انرژی با استفاده از کدگذاری شبکه و سینک‌های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خرد.مهدی ترکیب دوگانه سیستم استنتاج فازی با الگوریتم بهینه‌‌سازی ازدحام ذرات در پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل یادگیری عمیق [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خرسندی.سیاوش آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خسروزاده.علی شناسائی انجمن در شبکه های دوبخشی با استفاده از معیار مرکزیت هلرنک [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • خسروزاده.علی شناسائی انجمن در شبکههای دوبخشی با استفاده از معیار مرکزیت هلرنک [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • خسروشاهی. ماهان ارائه رویکرد مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه برای مسئله تخصیص منبع در محیط رایانش ابری [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • خضر.سید نیما زمانبندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خطیبی بردسیری.عمید ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خطیبی بردسیری.وحید ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خلج. الهام ارائه ی مدلی برای عقیده کاوی در سطح ویژگی برای نظرات کاربران هتل ها [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خلیلی.زهرا ارائة چارچوبي متضمن شاخص¬هاي مرتبط براي ارزيابي آمادگي بانك¬هاي تجاري جهت استفاده از فناوري بلاك چين با روش فراترکیب [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خلیلی.علی ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • خواسته.سید حسین خوشه بندی فازی چندهسته ای کلان داده ها در چارچوب نگاشت کاهش هدوپ [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خواسته.سید حسین بهبود کارائی و دقت یافتن یال‌های پرتکرار در خلاصه سازی gMatrix از جریان گراف [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خوانساری.محمد تبیین نقش استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • خوانساری.محمد یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر RPL برای داده‌های چندرسانه‌ای در ‌اینترنت اشیاء [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خوانساری.محمد تبیین نقش استانداردسازی در راه‌حل‌های ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • خوانساری.محمد ساخت مجموعه داده تصاویر برای تشخیص و بازشناسی متن در تصاویر [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • خون جوش.فرشاد بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • خون جوش.فرشاد بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]

د

 • داعی.محمدحسن بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دانش پرور.میترا نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دانشفر.فاطمه طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • دانیالی.حبیب الله نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • دانیالی.حبیب الله نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • دانیالی.حبیب اله مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • دایی.امیر به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • درستکار یاقوتی.بهنام تطبیق چهره و تشخیص زنده بودن مبتنی بر بازشناسی گفتار برای احراز هویت غیرحضوری [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • دسترنج.نسرین سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • دسترنج.نسرین ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دسترنج.نسرین استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • دستغیبی فرد.غلامحسین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • دستغیبی فرد.غلامحسین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • دشتی.سیدابراهیم بهبود تخصیص منابع در محاسبات لبه موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • دشتی.سیدابراهیم بهبود تخصیص منابع در محاسبات لبه موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • دوستاری.محمدعلی دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • دولت خواه.احمد تطبیق چهره و تشخیص زنده بودن مبتنی بر بازشناسی گفتار برای احراز هویت غیرحضوری [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • ده یادگاری.مسعود رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ده‌باشيان.مريم آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده¬سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • ده‌باشيان.مريم آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • دهدشتی شاهرخ.زهره نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دهقان. سوگند مولفه های اصلی ارزیابی اعتبار کاربران با توجه به اهداف سازمانی در چرخۀ حیات کلان داده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • دهقانی.محمد جواد تخصیص کارای توان الکتریکی در شبکه های دسترسی رادیویی ابری با رویه انتخاب فناوری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • دهقانی.محمد جواد تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • دهقانی.محمد جواد تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • دی پیر.محمود یک مدل کنترل دسترسی برای شبکه اجتماعی آنلاین از طریق ارتباطات کاربربه‌کاربر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دیانت.روح الله تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]

ذ

 • ذهابی.محمدرضا بهینه‌سازی توأم اختصاص توان در یک شبکه‌ مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]

ر

 • راجی.محسن یک الگوریتم زمان‌بندی وظیفه چندهدفه بر اساس الگوریتم ژنتیک برای طراحی سیستم‌های نهفته [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • راجی.محسن یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق برای گذرگاه CAN [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • راستي.جواد بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • راستي.جواد بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • راضی.علی مدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • راعی.بهروز مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏های اجرایی ایران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ربانی.فاطمه نمودار قطبی نقاط با قطب متحرک [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ربیعی.لیلا ساخت مجموعه داده تصاویر برای تشخیص و بازشناسی متن در تصاویر [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ربیعی.محمد به کارگیری یادگیری عمیق برای بهبود نتایج تحلیل احساسات نظرات فارسی فروشگاه‌های خرده‌فروشی آنلاین [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • رجا.مهدی ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رجا.مهدی ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • رجب زاده قطری.علی بررسی اثر پیاده سازی اینترنت اشیاء بر صنعت حمل ریلی بار با رویکرد آینده پژوهی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رجب زاده قطری.علی ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • رجب زاده قطری.علی تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رجب زاده قطری.علی تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رجبی.جان محمد به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • رحمانی.فرزانه ساخت مجموعه داده تصاویر برای تشخیص و بازشناسی متن در تصاویر [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رحمانی.مرضیه ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رخصتی.حمیدرضا بهبود کارائی و دقت یافتن یال‌های پرتکرار در خلاصه سازی gMatrix از جریان گراف [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رستگار.محمد علی پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رسولی پشته.بهتاج ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • رسولی.رضا بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ، چابکی و اثربخشی سازمانی در سازمان‏های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رشادی.میدیا مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رشیدی.حسن یک سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر نظریه مجموعه‌های ناهموار برای برنامه ریزی بنگاه‌ها در شرایط عدم قطعیت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضایی ملک.نرگس مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • رضایی.رضا مدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضایی.محمدصادق گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • رضایی.مهران تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رضائی ملک.محمد مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضائی ملک.نرگس مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضائی.علی جایگذاری مبتنی بر اولویت برنامه¬های کاربردی اینترنت اشیاء در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • رضائی.علی جایگذاری چندمعیاره مبتنی بر جوامع برنامه‌های کاربردی در محیط مه [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • رضائی.فریدون تشخیص نفوذ و ناهنجاری ها با استفاده از داده کاوی و انتخاب ویژگی ها بوسیله الگوریتم PSO [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • رضائی.فریدون تشخیص نفوذ و ناهنجاری¬ها با استفاده از داده کاوی و انتخاب ویژگیها بوسیله الگوریتم PSO [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • رضوی زاده.سید محمد شکل‌دهی پرتو سه بعدی در شبکه‌‌های مخابرات سیار چندآنتنی چند کاربره با توزیع تصادفی کاربران در شبکه [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رعنایی.حبیب الله طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رفیع زاده کاسانی.رامین شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رمحمدحسنی اسفندقه.یحیی ل ارائه مکانیزم پاداش‌دهی مشوق برای مشارکت‌کنندگان در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ بر اساس نظریه بازی‌ها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • روانمهر.رضا سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهرهگيری از اطلاعات عکسهای برچسبدار جغرافيايی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • روایی.یحیی افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • روزمند.امید انتخاب ويژگي براي شناسايي نويسنده در متون کوتاه برخط فارسي [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رهبر.کامبیز اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • رهبر.کامبیز اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌هاي زرنیک [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • رهبر.کامبیز اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • رئيس صفري.مجتبي چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]

ز

 • زارع چاهوکی. محمدعلی توصیه کاربر در پیام‌رسان تلگرام با تحلیل گراف و مدل‌سازی ریاضی رفتار کاربران [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • زارع.جلال زنجیره ‌تأمين خدمات دولت الکترونیک: شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد(مورد مطالعه سامانه گمرک الکترونیکی در ایران) [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • زارع.هادی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زارع.هادی استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • زارع.هادی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • زارع.هادی استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • زارعیان جهرمی.احسان بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • زاهد بابلان.عادل سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام¬نور [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • زاهدفر.کامران درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • زاهدفر.کامران درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • زراعت‌کار مقدم. محمدرضا بهبود سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء صنعتیِ مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده الگوریتم‌های فراابتکاری [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • زرکش زاده.مهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زرکش زاده.مهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • زرگران خوزانی. فاطمه شناسایی پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران (به روش دلفی فازی) [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • زرگران خوزانی. فاطمه شناسایی پیشران‌های کلیدی پیاده‌سازی امضای دیجیتال در ایران (به روش دلفی فازی) [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • زمانی فر. کارمران ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زمانی.بهاره تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • زمانی.بی بی عشرت بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • زند حسامی.حسام ارائه یک مدل مفهومی جدید برای حوزه کلان¬داده¬ها و تحلیل کسب¬وکارهای داده¬محور در ایران برمبنای مدل ارائه¬شده [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • زندیه.محبوبه یک سیستم هوشمند قیمت گذاری سرویس های ابری با هدف افزایش سادگی در پیاده سازی و انعطاف پذیری [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • زنگنه.امیرحسین یک معماری دومسیره کارآمد مبتنی بر شبکه عصبی عمیق برای بازشناسی دروازه در ویدئوی بازی فوتبال [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • زنوزی.سیدجعفر بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی¬های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان شورایی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زینالی.سعید تامین توان الکتریکی ایستگاه¬های مخابرات سلولی در ریزشبکه-های مجزا با اولویت بکارگیری منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی با ارائه رویکرد برنامه¬ریزی غیرخطی مختلط با اعداد صحیح [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • زيدآبادي نژاد.ابوالقاسم محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته [ دوره1, شماره 2 , 3 - پاییز - زمستان سال 1387]

س

 • ساتو.یوشی نبو تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • ساتو.یوشی¬نبو تقویت محور مرکزی سازه های لوله ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی ورید پورتال [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • ساروخانی.لیلا طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • ساعدی.عبداله ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ساکتی.پرویز پیش برنده ها، بازدارنده ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده ای ایران [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سالارزهی.حبیب الله کاوش پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند با روی-آورد دلفی¬فازی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سالاری.مهدیه ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سالخورده حقیقی.مهدی استفاده از تحلیل احساسات و ترکیب روش¬های یادگیری ماشین برای تشخیص هرزنامه در توییتر [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سالخورده حقیقی.مهدی ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سبطی.علی ارائه یک روش سریع و دقیق برای شناسایی رانش مفهوم با تحلیل سابقه‌ی رویدادها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سبقتی. محمدعلی بررسی کارایی روش‌های درونیابی برای تخمین کانال‌های محوشونده در پخش تلویزیون دیجیتال [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سپهری.اکرم تعبیه¬ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم [ دوره2, شماره 4 , 5 - بهار - تابستان سال 1389]
 • سپهری.محمدمهدی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سپهری.مهدی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • سپهوند.رضا ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سپهوند.عبدالله فناوری های نوظهور در نسل های آتی رایانش فوق سریع: معرفی، دسته بندی و فرصت های تحقیقاتی پیش رو [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • ستاری نائینی.وحید کاهش بار شبکه با نگاشت برنامه کابردی در شبکه روی تراشه با استفاده از الگوریتم شاهین هریس گسسته [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ستاری نائینی.وحید استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ستاری.محمد ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ستوده.شهروز ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سجادی.سید هادی مرور الگوهاي امنيت رايانهاي و پیشنهاد یک دیدگاه جدید [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • سجادی.سید هادی مرور الگوهاي امنيت رايانهاي و پیشنهاد یک دیدگاه جدید [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • سحرگاهی.وحیده یک الگوریتم فراابتکاری پیوسته جدید و گسسته سازی آن جهت بیشینه سازی نفوذ در شبکه های پیچیده [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • سخائی نیا.مهدی کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سخائی نیا.مهدی بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سعیدی.زینب اندازه¬گیری میزان تشابه مسیرهای جهت¬دار بر روی داده¬های هندسی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمان¬پور¬مقدم.محدثه بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمانی روزبهانی.فاطمه نگاشت نقشه مصنوعات و تولیدکنندگان زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران بر مبنای گستره تحول‌آفرینی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سلیمانی نسب. احسان تحلیل خاموشی و گذردهی شبکه‌های رله تقویت ‌و ‌ارسال رادیو‌‌‌ شناختی دوجهتی با انتقال توان بی‌سیم [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سلیمی.کیومرث بهبود توازن بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه سریع (R-SFLA ) [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سمیع.محمد ابراهیم بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • سندسی.گلشن یک روش پیش‌بینی پیوند مبتنی بر همسایه برای شبکه دوبخشی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیدی ساروی.محسن افزایش مجموع گذردهی و به صفر رساندن رد درخواست در یک شبکه سلولی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سیف.فاطمه اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • سیفی.یونس مدلسازی و ارزیابی پروتکل مسیر¬یابی RPL به ¬وسیله شبکه های پتری رنگی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]

ش

 • شادمهر.مجتبی مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شاکری.آزاده ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • شاه بهرامی.اسدالله شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شاه بهرامی.اسدالله بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • شاه حسینی.محمدعلی ارائة چارچوبي متضمن شاخص¬هاي مرتبط براي ارزيابي آمادگي بانك¬هاي تجاري جهت استفاده از فناوري بلاك چين با روش فراترکیب [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شاهمیری.امیرشهاب تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • شایان.علی بررسی اثر پیاده سازی اینترنت اشیاء بر صنعت حمل ریلی بار با رویکرد آینده پژوهی [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شب بویی.سعید بهبود تخصیص منابع در محاسبات لبه موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شب بویی.سعید بهبود تخصیص منابع در محاسبات لبه موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شجری.مهدی مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شرفی.وحید طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • شریفی. احسان شناسایی تاکتیک‏های معماری در کد منبع بر اساس یک رویکرد معنایی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شریفی.آرش بکارگیری حافظه ای محدود برای نگهداری برترین کنش اخیردر سیستم های طبقه بندی کننده یادگیر XCS در مسائل هزارتو [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شریفی.معصومه بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شفقی زاده.سمیه تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • شفقی¬زاده.سمیه تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شفیع زاده. سهیلا مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شفیعی.مسعود پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ بهبود یافته و الگوریتم‌های سری زمانی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شفیعی.مسعود پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیعی.مسعود طراحی کنترل کنند ه ي اجماع توزیع شده مبتنی بر رویت گر براي سیستم هاي چندعاملی سینگولار رهبر-پیرو در حضور عیب حسگر [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شفیعی.مسعود آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شفیعی.مسعود کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • شفیعی.مسعود طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ) [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • شفیعی.نفیسه مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شفیعی.نفیسه مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شمس.پیام بهبود مدیریت منابع در اینترنت اشیا با استفاده از محاسبات مه و الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شمس.محمدرضا بهبود استخراج جنبه های متن با استفاده از دانش دامنه و گراف کلمات [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شمس‌الهی.سارا طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • شناسا.محمد ابراهیم پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شناسا.محمد ابراهیم تحلیل نور: یک دادگان معیار برای ارزیابی روش‌های برچسب‌گذاری صرفی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شناسا.محمد ابراهیم پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی و احادیث [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شهبازیان.رضا بهبود مدیریت منابع در اینترنت اشیا با استفاده از محاسبات مه و الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شهسواری.مهرداد ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شهسواری.مهرداد ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • شیخان.محمدتقی یک چارچوب بهبودیافته برای بهبود کیفیت و امنیت در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از زنجیره بلوکی و قدرت پردازشی لایه مه [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شیخی.همت بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه¬های حسگر بی¬سیم گرید سه¬بعدی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شیرعلی شهرضا.محمدحسن تعميم مفهوم صحت ساختاري فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌هاي پتري کلاسيک به مدل‌هاي فرآيندي BPMN [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شیرعلی شهرضا.محمدحسن تعميم مفهوم صحت ساختاري فرآیندهای کسب و کار از شبکه‌هاي پتري کلاسيک به مدل‌هاي فرآيندي BPMN [ دوره16, شماره 59 , 60 - بهار - تابستان سال 1403]
 • شیروانی مقدم.شهریار تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه با همپوشانی / لایه زیرین ارتباطات دستگاه به دستگاه [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شیری.سعید تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]

ص

 • صابري.نفيسه شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک توصیه گر فازی مبتنی برتلفیق سبک یادگیری و سبک شناختی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • صادقی باجگیران.مهشید بهبود تشخیص وبگاه های جعل شده با استفاده از طبقه بندی کننده شبکه عصبی مصنوعی چند لایه با الگوریتم بهینه سازی شیرمورچه [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • صادقی بی غم.بهرام نمودار قطبی نقاط با قطب متحرک [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صادقی حریری.مهرداد الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • صادقی.مصطفی پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صادقی.مصطفی پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • صادقی.معصومه سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صادقی.معصومه ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صالح گرگری.مریم آسیب شناسی توسعه صادرات نرم افزار در ایران [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صالح‌اصفهانی.محمود چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور) [ دوره5, شماره 18 , 19 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • صالحی.رضوان بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور: یک مطالعه تجربی [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صائبی.علیرضا یک روش پیش‌بینی پیوند مبتنی بر همسایه برای شبکه دوبخشی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صبائی.مسعود یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • صبائی.مسعود یک الگوریتم سیلآسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکههای موردی سیار [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • صدر.حسین پیش بینی بار کاری ماشین های مجازی به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از ترکیب مدل های یادگیری ژرف [ دوره15, شماره 55 , 56 - بهار - تابستان سال 1402]
 • صدر.حسین ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صدق اهرابی.ندا طراحی پردازنده مبتنی بر FPGA برای الگوریتم‌های رمزنگاری سری SHA-2 [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صفری دهنوی.وحید پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ بهبود یافته و الگوریتم‌های سری زمانی [ دوره14, شماره 53 , 54 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صفری.احرام تأثیر هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی ارتباطات تیمی در پژوهشگا‌های ایران (مطالعه موردی: پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • صفوی.علی اکبر ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • صمدزادگان.فرهاد تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صمدزادگان.فرهاد تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • صمدی.بهنام رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صناعی.فریناز ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی [ دوره15, شماره 57 , 58 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • صیاد حقیقی. محمد تحلیل پایداری سیستم‌های کنترل شده تحت شبکه حین حملات محرومیت سرویس با تئوری سیستم‌های سوئیچنگ [ دوره13, شماره 49 , 50 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صیرفیان.وحید رضا بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صیرفیان.وحید رضا بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]

ض

 • ضیایی پور. الهام تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی [ دوره14, شماره 51 , 52 - بهار - تابستان سال 1401]
<