• صفحه اصلی
  • ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی
کد مقاله : 202005071432 بازدید : 889 صفحه: 78 - 63

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط