• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات هومان تحیری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO
    هومان تحیری عباس محمدی عبدالعلي  عبدي پور
    در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب چکیده کامل
    در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب شده به این صورت است که توان ارسالی و منظومه[5] ارسالی تحت محدودیت‌های توان ارسالی متوسط و احتمال خطای بیت[6] (BER) لحظه‌ای، تغییر داده می‌شود تا بازده طیفی متوسط[7] ماکزیمم شود. در ابتدا رابطه بسته­ای برای احتمال خطای بیت مدولاسیون MQAM تحت تاثیر عدم توازن IQ معرفی می‌شود سپس تاثیر عدم توازن IQ، بر اساس روابط تحلیلی، بر نرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در MIMO بررسی می‌شود. همچنین میزان این تاثیر به ازاء تعداد مختلف آنتن فرستنده و گیرنده مشاهده خواهد شد. نتایج روابط تحلیلی حاصل از این مقاله با نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو نیز مقایسه می­شوند تا میزان صحت این روابط بررسی شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها
    هومان تحیری
    چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روتره چکیده کامل
    چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روترها و تخصیص دینامیک حافظه بافر بین پورت های مختلف یک روتر استفاده شده است. در واقع با استفاده از این مفاهیم شکل دهنده ترافیک جدیدی بر مبنای یک الگوریتم سطل نشانه‌دار توسعه داده شده است که در آن به جای آنکه نرخ تولید نشانه‌ها به طور استاتیک تخصیص داده شود به طور دینامیک و هوشمند و بر مبنای وضعیت شبکه مشخص می‌شود. این پیاده‌سازی علاوه بر آنکه به استفاده بهینه و منطقی از پهنای باند منجر می‌شود باعث می‌گردد ترافیک در دیگر نقاط شبکه نیز کاهش یابد. همچنین از این مفاهیم استفاده می‌شود تا یک روش جدید برای تخصیص هوشمند و دینامیک حافظه بافر برای پورت‌های یک روتر توسعه داده شود. این پیاده‌سازی نیز باعث می‌گردد تا نرخ افت بسته‌ها در کل شبکه به وی‍‍‍‍‍‍‍ژه در شرایطی که بار شبکه افزایش می‌یابد کاهش داده شود. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده کار آمدی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها
    هومان تحیری
    شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندم چکیده کامل
    شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندمنظوره برای شبکه‌های بی‌سیم ad-hoc طراحی شده است که اثر توان الکتریکی گره‌ها بر کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی لایه- متقاطع را نشان می‌دهد. ابتدا محدودیت‌های نرخ و زمان‌بندی فرمول‌بندی می‌شود. در این راه، متغیرهای جریان چند‌کالایی استفاده شده‌اند. سپس تخصیص منابع در شبکه با کانال بی‌سیم ثابت و تجهیزات تک‌نرخی فرموله شده است. از آنجایی که اثر توان الکتریکی گره‌ها به عنوان موضوع جدید در این مقاله در نظر‌گرفته شده است، مسئله تخصیص منابع به صورت تابع سود‌مندی و هزینه به طور همزمان در مسئله ماکزیمم‌سازی با توجه به محدودیت-های مذکور در نظر گرفته شده است. مسئله تخصیص منابع بوسیله تجزیه دوگان به سه زیر مسئله کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی تجزیه شده است که با یکدیگر از طریق هزینه ازدحام و هزینه لینک در تعامل هستند. یک مثال به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم ارائه شده در پایان آورده شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه مدلی برای بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از اعداد فاصله¬ای
    هومان تحیری فرزاد  قهرمانی
    با گسترش و توسعه وب و افزایش محتوای آنلاین، اهمیت سیستم های بازیابی اطلاعات که بتوانند با دقت بالاتری به نیازهای اطلاعاتی کاربران پاسخ دهند، بیشتر از پیش مشخص است. یک بخش مهم در طراحی هر سیستم بازیابی اطلاعات، انتخاب روشی مناسب برای مدل کردن آن سیستم است که در این راستا چکیده کامل
    با گسترش و توسعه وب و افزایش محتوای آنلاین، اهمیت سیستم های بازیابی اطلاعات که بتوانند با دقت بالاتری به نیازهای اطلاعاتی کاربران پاسخ دهند، بیشتر از پیش مشخص است. یک بخش مهم در طراحی هر سیستم بازیابی اطلاعات، انتخاب روشی مناسب برای مدل کردن آن سیستم است که در این راستا تعیین روش وزن دهی به لغات جهت بیان میزان اهمیت آنها در اسناد و پرس وجوها، نقش به سزائی دارد. روش های مختلفی در خصوص چگونگی وزن دهی به لغات ارائه شده که غالباً یک وزن عددی را تخصیص می دهند اما نمی توان با قطعیت گفت که بهترین روش وزن دهی کدام است. با توجه به ابهام و عدم قطعیتی که در این زمینه وجود دارد، در این مقاله مدلی ارائه شده که به جای استفاده از یک مقدار وزنی، با استفاده از وزن های بدست آمده از تعدادی روش وزن دهی پایه که به دقت انتخاب شده اند، برای هر لغت بازه ای از وزن ها را به عنوان یک وزن فاصله ای محاسبه می کند. در این مدل با انجام تجمیع مناسب، میزان ارتباط هر سند با پرس-وجوی ورودی نیز به صورت یک وزن فاصله ای تعیین شده و برحسب آنها می توان با استفاده از یکی از سه روش پیشنهادی، اسناد را رتبه-بندی کرد. در آزمایش های انجام شده بر روی مجموعه داده های معتبر Cranfield و Medline، اثرات نرما ل سازی طول بردار وزن های پایه، استفاده از مؤلفه های مختلف در فاکتور فرکانس لغت و فاکتور فرکانس مجموعه مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است و مشخص شد که انتخاب مجموعه ای مناسب از روش های وزن دهی پایه برای اعمال روش پیشنهادی، به همراه استفاده از روش رتبه بندی مناسب، تأثیر به سزائی در بهبود بازدهی سیستم خواهد داشت. با انتخاب های مناسب، برای دو مجموعه داده مذکور به ترتیب MAP با مقادیر 0.43323 و 0.54580 بدست آمد. این نتایج نشان داد که روش پیشنهادی نه تنها باعث بهبود نسبت به هر یک از روش های وزن دهی پایه می شود، بلکه در مقایسه با چند روش وزن دهی پیچیده اخیر نیز بهتر عمل می کند. پرونده مقاله