• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
    محمد پورمحمود آقابابا امین بهادرانی باغبادرانی
    با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری، اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است. اهمیت استفاده از شبکه-های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد، از طریق یک شبکه ارتباطی دارند. برای پ چکیده کامل
    با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری، اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است. اهمیت استفاده از شبکه-های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد، از طریق یک شبکه ارتباطی دارند. برای پشتیبانی از چنین برنامه هایی نیازمند ایجاد یک درخت چندبخشی بهینه می باشیم، که نشان دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال کننده به چندین مقصد مورد نظر است. دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه های چندبخشی، با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تأخیر می باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته‌های متفاوت دارای ارزش‌های متفاوت نیز می باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت‌های مسیریابی چندبخشی بهینه‌ای ایجاد می شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه‌ها استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داده است که الگوریتم‌های ارائه شده با توجه به تناسب بسته‌ها، توانایی ایجاد درخت های چندبخشی بهینه ای را دارا می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها
    صادق  حاجی محسنی محمدعلی  دوستاری محمدباقر غزنوی قوشچی
    در سال های اخیر نوعی حمله سخت افزاری به نام تروجان سخت افزاری مطرح شده است که فرد متخاصم با تغییرات بدخواهانه بر روی تراشه، آن را برای رسیدن به مقصود خود آماده می کند. هدف از این حملات از کار انداختن تراشه، تغییر مشخصات و بدست آوردن اطلاعات حساس می باشد. در این مقاله چکیده کامل
    در سال های اخیر نوعی حمله سخت افزاری به نام تروجان سخت افزاری مطرح شده است که فرد متخاصم با تغییرات بدخواهانه بر روی تراشه، آن را برای رسیدن به مقصود خود آماده می کند. هدف از این حملات از کار انداختن تراشه، تغییر مشخصات و بدست آوردن اطلاعات حساس می باشد. در این مقاله ابتدا دسته بندی مناسبی از انواع تروجان های سخت افزاری و روش های کشف و مقابله با آن ها انجام شده است. در ادامه چهار نمونه عملی تروجان بر روی الگوریتم رمزنگاری DES پیاده سازی شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سخت افزاری بر پایه مشخصه تاخیر مدار پیشنهاد شده است که ورودی آن فرکانس حلقه های نوسانگر تعبیه شده در مدار تحت تست و خروجی آن یک رشته بیت متناظر با چالش اعمال شده می باشد. سخت افزار پیشنهادی به گونه ای طراحی شده است که در صورت تغییر در مدار اصلی، با تغییر در فرکانس حلقه های نوسانگر و در نتیجه رشته بیت مورد انتظار، وجود سخت-افزار تروجان را مشخص می کند. از طرفی با بررسی عوامل موثر بر فرکانس حلقه نوسانگر از جمله دما، ولتاز و تغییرات پروسس، حلقه های نوسانگری برای تعبیه درون مدار توصیه شده است که باعث کاهش تغییرات فرکانس در برابر این عوامل شده و تغییرات فرکانس ناشی از این عوامل به منزله تغییر فرکانس ناشی از حمله به سخت افزار تلقی نمی شود و در نتیجه با حذف عوامل تاثیرگذار منفی محیطی در مدار طراحی شده، سخت افزار پیشنهادی با دقت بالایی برای کاربرد کشف تروجان پیشنهاد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
    نرگس  رضائی ملک محمد  رضائی ملک
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانک های خصوصی در جذب و حفظ چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانک های خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی
    راحله  بهشتی نژاد محمد ابراهیم سمیع علی حمزه
    بشر در زندگي خود به منظور تامین مایحتاج زندگی، همواره از مشاوره و پيشنهادهای ديگران که به‌صورت شفاهي و يا نوشتاري ارائه مي‌شوند، بهره گرفته و آن‌ها را در تصميمگیریهای خود لحاظ می‌نماید. امروزه با پيشرفت فنّاوری و گسترش کسب و کار الکترونيکي در بستر وب‌سايت هاي اينترنتي، چکیده کامل
    بشر در زندگي خود به منظور تامین مایحتاج زندگی، همواره از مشاوره و پيشنهادهای ديگران که به‌صورت شفاهي و يا نوشتاري ارائه مي‌شوند، بهره گرفته و آن‌ها را در تصميمگیریهای خود لحاظ می‌نماید. امروزه با پيشرفت فنّاوری و گسترش کسب و کار الکترونيکي در بستر وب‌سايت هاي اينترنتي، فصل جدیدی از زندگی دیجیتال به کمک سيستم‌هاي توصيه‌گر آغاز گردیده است. مهم‌ترین هدف در اين سيستم‌ها، جذب مشتريان و جلب اعتماد آن ها از طريق ارائه بهترين و مناسب‌ترین پيشنهاد خريد محصولات، با توجه به علايق و سلايق ‌آن ها در میان انبوهی از انتخابات‌ها مي‌باشد. در اين پژوهش سعی گردیده است، به کمک ارتباطات موجود در هستان‌شناسی DBpedia، اطلاعاتی در ارتباط با حوزه فیلم استخراج گردد. سپس ساختار سيستم‌ توصيه‌گر طراحی و پیاده‌سازی شده و به کمک اطلاعات موجود برروی پایگاه داده MovieLens، عملکرد سيستم‌ توصيه‌گر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابر ارزیابی‌های انجام شده، مدل پیشنهادی در میان سایر روش هایی که به نحوی از وب معنایی بهره می برند، از کارایی بالاتری برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی
    مهرداد شهسواری علی  مهجور
    در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجّه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجّه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد. روش: 116صفحۀ حاو چکیده کامل
    در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجّه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجّه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد. روش: 116صفحۀ حاوی دو منوی راست و چپ در قالب 3 مجموعۀ فارسی- انگلیسی و انگلیسی- فارسی برای 30 آزمودنی نمایش داده شد و آزمودنی‌ها ملزم به یافتن یک لغت در منوها بوده‌اند. داده‌های مربوط به تعداد خیرگی‌های کاربران روی هر منو که نشانی از میزان توجّه بصری آن‌ها به آن منو بود با استفاده از دستگاه ردیاب نگاه ثبت و جمع آوری شد. یافته‌ها: تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ انگلیسی با توجّه به جهت چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت نبود. اما تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ فارسی، مجموعۀ فارسی- انگلیسی و به طور کلی در مجموع همۀ صفحات سه مجموعه با توجّه به جهش چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت و روی منوی راست بیش از منوی چپ بود. نتیجه‌گیری: با توجّه به بیش‌تر بودن تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست در این مطالعه و مزیت‌های اثبات شدۀ منوی راست و همین طور به دلیل آن که تا به حال مزیت قابل پیش‌بینی بودن منوی چپ چین در فرهنگ‌هایی بوده است که زبان مادریشان از چپ به راست خوانده می‌شود و این‌که نتایج مطالعات پیشین پیرامون سرعت بالای انجام تکالیف و تعامل با منوی چپ چین، متناقض است، می‌توان به طراحان وب سایت‌ها توصیه کرد که در طراحی وب سایت‌های بومی از منوی راست چین استفاده کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه یک معماری جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مدیریت خرید و فروش سهام مبتنی بر ترکیبی از شاخص های مالی
    مسعود منصوری بیژن  منصوری سید علیرضا هاشمی گلپایگانی
    برای تحلیل بازار و پیش بینی وضعیت سهام در آینده، در بسیاری از مواقع از شاخص های مالی استفاده می شود. اما به دلیل پیچیدگی زیاد در بازار بورس، اینکه از چه شاخصی استفاده شود و اینکه خروجی شاخص مورد استفاده تا چه اندازه ای قابل اطمینان است، همیشه به عنوان یک مسئله مطرح بود چکیده کامل
    برای تحلیل بازار و پیش بینی وضعیت سهام در آینده، در بسیاری از مواقع از شاخص های مالی استفاده می شود. اما به دلیل پیچیدگی زیاد در بازار بورس، اینکه از چه شاخصی استفاده شود و اینکه خروجی شاخص مورد استفاده تا چه اندازه ای قابل اطمینان است، همیشه به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. در این مقاله، از یک رویکرد ترکیبی در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای پیشنهاد دادن بهترین سهام ها برای خرید یا فروش استفاده شده است. انتخاب بهترین سهام ها از بین مجموعه ای از سهام ها با استفاده از یکسری از شاخص های مالی صورت گرفته است. این شاخص ها هر یک به عنوان یک مدل عمل می کنند و با توجه به وضعیت سهام در گذشته، وضعیت آن را در آینده نشان می دهند. بنابراین استفاده از مجموعه ی ترکیبی از شاخص ها به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم با قطعیت بیشتری تصمیم گیری کنیم. کارایی این سیستم بر روی مجموعه ی داده ای بازار بورس ایران که از سال 2001 تا 2011 جمع آوری شده، ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص های بکار گرفته شده و استفاده ی ترکیبی از آن ها منجر شده است که سیستم پشتیبانی تصمیم با دقت بالایی پیشنهادها را تولید نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی
    مینا عاشوری فرشاد خون جوش
    ضرب برداری ماتریس های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه های جبر خطی و علمی در حوزه ی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده های گرافیکی یکی از گزینه های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سال های اخیر با توجه به چکیده کامل
    ضرب برداری ماتریس های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه های جبر خطی و علمی در حوزه ی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده های گرافیکی یکی از گزینه های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سال های اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاش های بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازنده ی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسئله پرداخته شده است. با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازنده های گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالب های مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونه ی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالب های مختلف ذخیره سازی بر روی پردازنده ی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونه ای انتخاب شده است که در تمام نمونه های بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد. پرونده مقاله