• صفحه اصلی
  • ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118203 بازدید : 2587 صفحه: 57 - 66

نوع مقاله: پژوهشی