• صفحه اصلی
  • ارائه یک معماری جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مدیریت خرید و فروش سهام مبتنی بر ترکیبی از شاخص های مالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118204 بازدید : 1914 صفحه: 67 - 76

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط