• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118205 بازدید : 3333 صفحه: 77 - 88

نوع مقاله: پژوهشی