• صفحه اصلی
  • مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118201 بازدید : 2856 صفحه: 33 - 44

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط