• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007188339 بازدید : 3359 صفحه: 73 - 90

نوع مقاله: پژوهشی