فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سمیه  آهاری s.ahari77@yahoo.com کارشناس دانش آموخته کارشناسی
2 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
3 سمیه زنگیان s.zangian@yahoo.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
4 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
5 امیرحسین مزینی mozayani@modares.ac.ir عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
6 کیوان برنا borna@ipm.ir عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
7 امین نظارات amin_nezarat@hotmail.com استاد دکترا
8 سیامک طالبی Siamak.Talebi@uk.ac.ir Wireless communication, MIMO-OFDM استاد دکترا
9 احسان آریانیان ehsan_arianyan@itrc.ac.ir استاد دکترا
10 روجیار پیرمحمدیانی rojiar.py@gmail.com استاد کارشناسی
11 مونا جامی پور monajamipour@gmail.com دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشیار دکترا
12 سیدابراهیم دشتی sayed.dashty@gmail.com هیات علمی دانشیار دکترا
13 علیرضا یاری a_yari@itrc.ac.ir استاد دکترا
14 شهرام علی یاری aliyari358@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
15 محمد علی جبرئیل جمالی m_jamali@itrc.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
16 حسن رشیدی hrashi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
17 مهدی سالخورده حقیقی haghighi@sadjad.ac.ir استاد دکترا
18 محمود امین‌طوسی m.amintoosi@gmail.com استاد دکترا
19 محمد ستاری msattarimng.mui@gmail.com استادیار کارشناسی
20 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
21 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
22 محمدرضا قهاری reza.ghahary@yahoo.com پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد مربی کارشناسی ارشد
23 سید سپهر قاضی نوری ghazinoory@modares.ac.ir استاد دکترا
24 سید کمال واعظی vaezi_ka@ut.ac.ir استاد دکترا
25 شهریار  محمدی mohammadi@kntu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران دانشیار دکترا
26 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
27 آزاده فخرزاده Fakhrzadeh@irandoc.ac.ir هیات علمی استاد کارشناسی
28 محمدمهدی گیلانیان صادقی gilaniansadeghi@gmail.com هیات علمی استاد کارشناسی
29 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
30 محمدهادی بکائی mh.bokaei@itrc.ac.ir استاد دکترا
31 علی معینی moeini@ut.ac.ir استاد دکترا
32 طاهره صاحب t.saheb@modares.ac.ir استاد دکترا
33 محمد حسام تدین tadayon@itrc.ac.ir استاد دکترا
34 سهیلا کرباسی s.karbasi@gu.ac.ir استاد دکترا
35 محمد صیاد حقیقی sayad@ut.ac.ir استاد کارشناسی
36 حمیدرضا رشیدی کنعان h.rashidykanan@sru.ac.ir استاد دکترا
37 ماندانا فرزانه m.farzaneh@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
38 سید وفا بارخدا barkhoda@kut.ac.ir دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی ارشد
39 هومن ضرابی h.zarrabi@itrc.ac.ir استاد دکترا
40 حسین نوری خواه nourikhah@aut.ac.ir مدرس دانشگاه استاد دکترا
41 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
42 مهدی جم پور m_jampour@yahoo.com استاد دکترا
43 ساسان کرمی زاده s.karamizadeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
44 امیرحسین کیهانی پور keyhanipour@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار دکترا
45 محمدجواد رستمی mjrostamy@yahoo.com استاد کارشناسی
46 سیدمهدی Sadat Rasoul sadatrasoul@gmail.com دانشیار دکترا
47 محسن راجی mraji@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
48 سعید فرضی saeedfarzi@kntu.ac.ir استاد دکترا
49 حسن یگانه yeganeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
50 محمود خراط kharrat@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
51 مریم طایفه محمودی mahmodi@itrc.ac.ir دانشیار دکترا
52 علی هارون آبادی a.harounabadi@iauctb.ac.ir استاد دکترا
53 پیام محمودی p.mahmoudi@umz.ac.ir استاد دکترا
54 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
55 رضا روانمهر r.ravanmehr@iauctb.ac.ir استاد دکترا
56 مسعود سعید msaeedmz@gmail.com عضو هیئت علمی استادیار دکترا
57 مژگان فرهودی farhoodi@itrc.ac.ir استاد دکترا
58 حسین صدر Sadr@qiau.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
59 حبیب الله اصغری habib.asghari@gmail.com رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشیار دکترا
60 عباس محمدی abm1381@yahoo.com استاد دکترا
61 سید محمد رضوی زاده smrazavi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
62 کامبیز بدیع k_badie@itrc.ac.ir استاد دکترا
63 شیرین گیلکی shirin_gilaki@yahoo.com مدیر داخلی نشریه مربی کارشناسی ارشد
64 علی شایان dr.alishayan@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه استاد دکترا
65 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
66 محمد طهماسبی tahmasebi@yazd.ac.ir هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
67 حسن نجفی سولاری najafi.soulari@yahoo.com استاد دکترا
68 ندا اکرمی neda.akrami@shirazu.ac.ir استاد دکترا
69 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
70 عاطفه خزاعی atefeh.khazaei@gmail.com استاد دکترا
71 علی اکبر نیک نفس niknafs@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
72 محمدعلی دوستاری doostari@shahed.ac.ir استاد کارشناسی
73 مصطفی ارسالی صالحی نسب mersali@ut.ac.ir استاد کارشناسی
74 بابک صادقیان basadegh@aut.ac.ir دانشیار دکترا
75 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
76 اسلام ناظمی eslam.nazemi@yahoo.com استاد کارشناسی
77 مرتضی سرگلزایی جوان javan.it@gmail.com استاد دکترا
78 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
79 کلثوم عباسی شاهکوه abbasi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
80 سید جعفر زنوزی sj.zonoozi@urmia.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه استاد کارشناسی
81 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
82 سارا توفیقی s.tofighi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
83 محمد پویان pooyan@shahed.ac.ir دانشیار دکترا
84 معصومه شیرچیان m.shirichian@itrc.ac.ir استاد دکترا
85 علیرضا منصوری amansuri@itrc.ac.ir عضو هیأت علمی استاد دکترا
86 متین سادات برقعی m.borghei@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
87 محمد صبری mohammad.sabri82@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
88 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
89 مرجان بحرالعلوم bahrololum@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
90 ناهید امانی n_amani@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
91 احمدرضا غزنوی ar.ghaznavi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
92 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
93 مرجان گودرزی goodarzi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
94 افسانه معدنی madani@itrc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
95 محمدحسین عامری مهر Mh.amerimehr@itrc.ac.ir استاد دکترا
96 علی محمد زارع بیدکی alizareh@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
97 پژمان گودرزی pgoudarzi@itrc.ac.ir استاد دکترا
98 مهدی سمیع samie@itrc.ac.ir عضو هيأت علمی مربی کارشناسی ارشد
99 زینب صامعی z.sameie@gmail.com استاد کارشناسی
100 مهدی سخایی نیا msniea@yahoo.com استاد کارشناسی
101 رضا کلانتری kalantar@itrc.ac.ir استاد دکترا
102 نیلوفر مراد حاصل moradhassel@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
103 محمد بحرانی bahrani@atu.ac.ir استاد دکترا
104 کیامرث فتحی هفشجانی Fathi@azad.ac.ir دانشگاه آزاد واحد جنوب استاد دکترا
105 محمود امین طوسی m.amintoosi@hsu.ac.ir دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار استادیار دکترا
106 حمیدرضا احمدیان چاشمی hr.ahmadian@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
107 مصطفی  امینی mostafa.amini@yahoo.com استاد دکترا
108 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
109 محمد  منثوری mmanthouri@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استادیار دکترا
110 علیرضا  جلفایی alireza.jolfaei@mq.edu.au Macquarie University استاد دکترا
111 مهدی ازوجی m.ezoji@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
112 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
113 بهنام درستکار یاقوتی behnamdorostkar@gmail.com دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار دکترا
114 علیرضا بهراد behrad@shahed.ac.ir Shahed Universiety استادیار دکترا
115 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
116 محمود سعیدی Msaeidi40@itrc.ac.ir دانشگاه خواجه نصیر استاد دکترا
117 نسیم   خضوعی Khozooyi2003@gmail.com دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
118 بهروز  مینایی بیدگلی bminaei@gmail.com علم و صنعت استاد دکترا
119 مسعودرضا هاشمی hashemim@iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار دکترا
120 جلال الدین نصیری Nasiri.jalal62@gmail.com ایرانداک استادیار دکترا
121 رضا  مولایی فرد rezamolae3@gmail.com گروه مهندسی کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجو دکترا
122 عاطفه فرازمند a.farazmand@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
123 امیر تاجفر am.tajfar@itrc.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
124 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
125 قادر  ابراهیم پور g.ebrahimpour@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
126 سعید بختیاری s.b.fata@police.ir پلیس فتا استادیار دکترا
127 سیده لیلی میرطاهری mirtaheri@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
128 رضا شهبازیان shahbazian.reza@gmail.com استاد دکترا
129 محمدحسین معیری h_moaiyeri@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
130 زینب نخعی z.nakhaei62@gmail.com استاد دکترا
131 رضا   بحری reza.bahri@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربی دکترا
132 یونس سیفی y.seifi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
133 محمود محمدطاهری mtaheri@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
134 آتنا عبدی a_abdi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
135 محمدجواد ارشادی ershadi@irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استاد دکترا
136 فاطمه زندی f.zandi1967@yahoo.com استادیار دکترا
137 رامین خسروی ra_khosravi@yahoo.com دانشگاه آزاد قزوین استادیار دکترا
138 سمیه  فتاحی fatahi@irandoc.ac.ir Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC) استادیار دکترا
139 محمدرضا کشاورزی mrkeshavarzi@aut.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
140 مجید طیرانی m_tayarani@iust.ac.ir استاد دکترا
141 مینا هاشمیان M_hashemian2005@yahoo.com دانش آموخته دکترا
142 ایوب فرامرزی Faramarzi.ayoub@gmail.com پژوهشکده آمار استادیار دکترا
143 هاجر عطریانفر atrianfar@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار دکترا
144 شقایق نادری naderi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
145 مهدی   عزیزی مهماندوست me.azizi@sndu.ac.ir دانشجوی دکترا دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و پژوهشگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشجو دکترا
146 مهدی عباسی ma1358@gmail.com دانشگاه بوعلی سینای همدان دانشیار دکترا
147 محمدحسین خانی mhkhani@live.com مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری دانش آموخته کارشناسی ارشد