لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سمیه  آهاری s.ahari77@yahoo.com کارشناس دانش آموخته کارشناسی
2 متین سادات برقعی m.borghei@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
3 ماندانا فرزانه m.farzaneh@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
4 مونا جامی پور monajamipour@gmail.com دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشیار دکترا
5 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
6 احسان آریانیان ehsan_arianyan@itrc.ac.ir استاد دکترا
7 حسن رشیدی hrashi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
8 محمد طهماسبی tahmasebi@yazd.ac.ir هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
9 کامبیز بدیع k_badie@itrc.ac.ir استاد دکترا
10 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
11 سید کمال واعظی vaezi_ka@ut.ac.ir استاد دکترا
12 رضا روانمهر r.ravanmehr@iauctb.ac.ir استاد دکترا
13 محمود خراط kharrat@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
14 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
15 محمدحسین عامری مهر Mh.amerimehr@itrc.ac.ir استاد دکترا
16 محمد  منثوری mmanthouri@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استادیار دکترا
17 علیرضا  جلفایی alireza.jolfaei@mq.edu.au Macquarie University استاد دکترا
18 رضا کلانتری kalantar@itrc.ac.ir استاد دکترا
19 احمدرضا غزنوی ar.ghaznavi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
20 سهیلا کرباسی s.karbasi@gu.ac.ir استاد دکترا
21 بهروز  مینایی بیدگلی bminaei@gmail.com علم و صنعت استاد دکترا
22 علیرضا منصوری amansuri@itrc.ac.ir عضو هیأت علمی استاد دکترا
23 مهدی ازوجی m.ezoji@nit.ac.ir دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشیار دکترا
24 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
25 امین نظارات amin_nezarat@hotmail.com استاد دکترا
26 مرتضی سرگلزایی جوان javan.it@gmail.com استاد دکترا
27 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir Kharazmi University, Tehran دانشیار دکترا
28 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
29 علی اکبر نیک نفس niknafs@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
30 حمیدرضا رشیدی کنعان h.rashidykanan@sru.ac.ir استاد دکترا
31 حسین صدر Sadr@qiau.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
32 کیامرث فتحی هفشجانی Fathi@azad.ac.ir دانشگاه آزاد واحد جنوب استاد دکترا
33 عاطفه خزاعی atefeh.khazaei@gmail.com استاد دکترا
34 مسعود سعید msaeedmz@gmail.com عضو هیئت علمی استادیار دکترا
35 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
36 عاطفه فرازمند a.farazmand@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
37 امیرحسین مزینی mozayani@modares.ac.ir عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
38 محسن راجی mraji@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
39 سمیه زنگیان s.zangian@yahoo.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
40 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
41 امیر تاجفر am.tajfar@itrc.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
42 ساسان کرمی زاده s.karamizadeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
43 حمیدرضا احمدیان چاشمی hr.ahmadian@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
44 جلال الدین نصیری Nasiri.jalal62@gmail.com ایرانداک استادیار دکترا
45 پیام محمودی p.mahmoudi@umz.ac.ir استاد دکترا
46 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استادیار دکترا
47 سید محمد رضوی زاده smrazavi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
48 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز دانشیار دکترا
49 رضا  مولایی فرد rezamolae3@gmail.com گروه مهندسی کامپیوتر، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول، ایران. دانش آموخته دکترا
50 شهرام علی یاری aliyari358@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
51 حسن یگانه yeganeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
52 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
53 شهریار  محمدی mohammadi@kntu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران دانشیار دکترا
54 محمد صیاد حقیقی sayad@ut.ac.ir استاد کارشناسی
55 قادر  ابراهیم پور g.ebrahimpour@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
56 سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی sayed.dashty@gmail.com هیات علمی دانشیار دکترا
57 سیده لیلی میرطاهری mirtaheri@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
58 رضا شهبازیان shahbazian.reza@gmail.com استاد دکترا
59 معصومه شیرچیان m.shirichian@itrc.ac.ir استاد دکترا
60 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
61 نسیم   خضوعی Khozooyi2003@gmail.com دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
62 محمد بحرانی bahrani@atu.ac.ir استاد دکترا
63 سیدمهدی Sadat Rasoul sadatrasoul@gmail.com دانشیار دکترا
64 حسن نجفی سولاری najafi.soulari@yahoo.com استاد دکترا
65 زینب صامعی z.sameie@gmail.com استاد کارشناسی
66 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
67 محمدحسین معیری h_moaiyeri@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
68 محمدهادی بکائی mh.bokaei@itrc.ac.ir استاد دکترا
69 کیوان برنا borna@ipm.ir عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
70 مهدی جم پور m_jampour@yahoo.com استاد دکترا
71 طاهره صاحب t.saheb@modares.ac.ir استاد دکترا
72 عباس محمدی abm1381@yahoo.com استاد دکترا
73 محمود محمدطاهری mtaheri@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
74 نیلوفر مراد حاصل moradhassel@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
75 زینب نخعی z.nakhaei62@gmail.com استاد دکترا
76 مهدی سمیع samie@itrc.ac.ir عضو هيأت علمی مربی کارشناسی ارشد
77 ناهید امانی n_amani@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
78 علیرضا بهراد behrad@shahed.ac.ir Shahed Universiety استادیار دکترا
79 محمد صبری mohammad.sabri82@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
80 آتنا عبدی a_abdi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
81 محمدجواد رستمی mjrostamy@yahoo.com استاد کارشناسی
82 پژمان گودرزی pgoudarzi@itrc.ac.ir استاد دکترا
83 Parvin Ahmadi p.ahmadi@itrc.ac.ir IRAN Telecommunication Research Center (ITRC) استادیار دکترا
84 محمد ستاری msattarimng.mui@gmail.com استادیار کارشناسی
85 مهدی سالخورده حقیقی haghighi@sadjad.ac.ir استاد دکترا
86 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
87 محمد علی جبرئیل جمالی m_jamali@itrc.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
88 فاطمه زندی f.zandi1967@yahoo.com استادیار دکترا
89 رامین خسروی ra_khosravi@yahoo.com دانشگاه آزاد قزوین استادیار دکترا
90 علیرضا یاری a_yari@itrc.ac.ir استاد دکترا
91 محمدرضا کشاورزی mrkeshavarzi@aut.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
92 مجید طیرانی m_tayarani@iust.ac.ir استاد دکترا
93 مهدی سخایی نیا msniea@yahoo.com استاد کارشناسی
94 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
95 افسانه معدنی madani@itrc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
96 حبیب الله اصغری habib.asghari@gmail.com رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشیار دکترا
97 آزاده فخرزاده Fakhrzadeh@irandoc.ac.ir هیات علمی استاد کارشناسی
98 حسین نوری خواه nourikhah@aut.ac.ir مدرس دانشگاه استاد دکترا
99 مصطفی  امینی mostafa.amini@yahoo.com استاد دکترا
100 سعید بختیاری s.b.fata@police.ir پلیس فتا استادیار دکترا
101 سید جعفر زنوزی sj.zonoozi@urmia.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه استاد کارشناسی
102 مرجان گودرزی goodarzi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
103 وحید کیانی v.kiani@ub.ac.ir دانشگاه بجنورد استادیار دکترا
104 سمیه  فتاحی fatahi@irandoc.ac.ir Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC) استادیار دکترا
105 محمدجواد ارشادی ershadi@irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استاد دکترا
106 محمود امین‌طوسی m.amintoosi@gmail.com استاد دکترا
107 مینا هاشمیان M_hashemian2005@yahoo.com دانش آموخته دکترا
108 ندا اکرمی neda.akrami@shirazu.ac.ir استاد دکترا
109 سعید فرضی saeedfarzi@kntu.ac.ir استاد دکترا
110 محمود امین طوسی m.amintoosi@hsu.ac.ir دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار استادیار دکترا
111 یونس سیفی y.seifi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
112 شیرین گیلکی shirin_gilaki@yahoo.com مدیر داخلی نشریه مربی کارشناسی ارشد
113 محمدرضا قهاری reza.ghahary@yahoo.com پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد مربی کارشناسی ارشد
114 ایوب فرامرزی Faramarzi.ayoub@gmail.com پژوهشکده آمار استادیار دکترا
115 سید سپهر قاضی نوری ghazinoory@modares.ac.ir استاد دکترا
116 سید وفا بارخدا barkhoda@kut.ac.ir دانشگاه صنعتی کرمانشاه استاد کارشناسی ارشد
117 هاجر عطریانفر atrianfar@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار دکترا
118 کلثوم عباسی شاهکوه abbasi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
119 مسعودرضا هاشمی hashemim@iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار دکترا
120 شقایق نادری naderi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
121 مرجان بحرالعلوم bahrololum@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
122 هومن ضرابی h.zarrabi@itrc.ac.ir استاد دکترا
123 رضا   بحری reza.bahri@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربی دکترا
124 محمود سعیدی Msaeidi40@itrc.ac.ir دانشگاه خواجه نصیر استاد دکترا
125 بابک صادقیان basadegh@aut.ac.ir دانشیار دکترا
126 محمد حسام تدین tadayon@itrc.ac.ir استاد دکترا
127 مهدی عباسی ma1358@gmail.com دانشگاه بوعلی سینای همدان دانشیار دکترا
128 علیرضا رضوانیان Rezvanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
129 مژگان فرهودی farhoodi@itrc.ac.ir استاد دکترا
130 سارا توفیقی s.tofighi@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
131 علی شایان dr.alishayan@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه استاد دکترا
132 سیامک طالبی Siamak.Talebi@uk.ac.ir Wireless communication, MIMO-OFDM استاد دکترا
133 علی هارون آبادی a.harounabadi@iauctb.ac.ir استاد دکترا
134 محمدمهدی گیلانیان صادقی gilaniansadeghi@gmail.com هیات علمی استاد کارشناسی
135 امیرحسین کیهانی پور keyhanipour@ut.ac.ir دانشگاه تهران استادیار دکترا
136 روجیار پیرمحمدیانی rojiar.py@gmail.com استاد کارشناسی
137 محمد پویان pooyan@shahed.ac.ir دانشیار دکترا
138 محمدعلی دوستاری doostari@shahed.ac.ir استاد کارشناسی
139 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
140 علی معینی moeini@ut.ac.ir استاد دکترا
141 مریم طایفه محمودی mahmodi@itrc.ac.ir دانشیار دکترا
142 محمدحسین خانی mhkhani@live.com مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری دانش آموخته کارشناسی ارشد