• صفحه اصلی
  • ارائه مکانیزم پاداش‌دهی مشوق برای مشارکت‌کنندگان در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ بر اساس نظریه بازی‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202004058707 بازدید : 1701 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی