• صفحه اصلی
  • ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118322 بازدید : 3029 صفحه: 63 - 78

نوع مقاله: پژوهشی