• صفحه اصلی
  • تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118311 بازدید : 5532 صفحه: 71 - 82

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط