• صفحه اصلی
  • بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007088196 بازدید : 8755 صفحه: 37 - 56

نوع مقاله: پژوهشی