• صفحه اصلی
  • یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله