• صفحه اصلی
  • ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006218177 بازدید : 12751 صفحه: 17 - 34

نوع مقاله: پژوهشی