• صفحه اصلی
  • ارائه مدل اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روش شبکه عصبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله