• صفحه اصلی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005081280 بازدید : 4768 صفحه: 9 - 18

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط