• صفحه اصلی
  • استفاده از خوشه بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : A-10-1024-1 بازدید : 3352 صفحه: 31 - 40

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط