• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل جدید پیش بینی چند گامی تقاضا با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق و تکنیک‌های داده‌افزایی سری زمانی
    حسین عباسی مهر رضا پاکی
    در یک محیط تجاری که رقابت سختی بین شرکت‌ها وجود دارد، پیش‌بینی دقیق تقاضا یک امر مهمی است. اگر داده‌های مربوط به تقاضای مشتری را در نقاط گسسته‌ای از زمان جمع‌آوری کنیم، یک سری زمانی تقاضا به دست می‌آید. درنتیجه، مسئله پیش‌بینی تقاضا به عنوان یک مسئله پیش‌بینی سری‌های ز چکیده کامل
    در یک محیط تجاری که رقابت سختی بین شرکت‌ها وجود دارد، پیش‌بینی دقیق تقاضا یک امر مهمی است. اگر داده‌های مربوط به تقاضای مشتری را در نقاط گسسته‌ای از زمان جمع‌آوری کنیم، یک سری زمانی تقاضا به دست می‌آید. درنتیجه، مسئله پیش‌بینی تقاضا به عنوان یک مسئله پیش‌بینی سری‌های زمانی فرموله می‌شود. در زمینه پیش‌بینی سری‌های زمانی، روش‌های یادگیری عمیق دقت مناسبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی پیچیده داشته‌اند. با این وجود عملکرد خوب این روش‌ها به میزان داده‌های در دسترس وابسته است. بدین منظور در این مطالعه استفاده از تکنیک‌های داده‌افزایی سری زمانی در کنار روش‌های یادگیری عمیق پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه سه روش نوین جهت تست کارایی رویکرد پیشنهادی به کار گرفته شده است که عبارت اند از: 1) حافظه کوتاه مدت طولانی، 2) شبکه کانولوشنی 3) مکانیزم خودتوجه چندسر. همچنین در این مطالعه رویکرد پیش‌بینی چندگامی به کار گرفته می‌شود که امکان پیش‌بینی چند نقطه آینده را در یک عمل پیش‌بینی به وجود می‌آورد. روش پیشنهادی بر روی داده واقعی تقاضای یک شرکت مبلمان اعمال شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی باعث بهبود دقت پیش‌بینی روش‌های به‌کار گرفته شده در اکثر حالات مختلف پیش‌بینی می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بهبود شناسایی قطبش در تحلیل احساسات به کمک طعنه کاوی و الگوریتمهای یادگیری ماشین در توییت های فارسی
    شقايق حاجی عبدالله ميترا  ميرزارضايي Mir Mohsen Pedram
    تحلیل احساسات یا نظرکاوی شاخه ای از علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی است که سعی دارد ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد.طعنه کاوی نیز از زیرشاخه های تحلیل احساسات است و هر دو بدنبال تشخیص صحیح احساسات مثبت و منفی نهفته در متن هستند. استفاده از طعنه چکیده کامل
    تحلیل احساسات یا نظرکاوی شاخه ای از علوم کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی است که سعی دارد ماشین و هوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد.طعنه کاوی نیز از زیرشاخه های تحلیل احساسات است و هر دو بدنبال تشخیص صحیح احساسات مثبت و منفی نهفته در متن هستند. استفاده از طعنه در شبکه های اجتماعی بسیار مرسوم است، زیرا به این طریق می-توان انتقاد را با زبان طنز انجام داد. آشکارسازی طعنه در تشخیص درستی قطبش یک نظر، تاثیر به خصوصی دارد و می تواند به فهم متن توسط ماشین کمک کند و منظور نویسنده متن، شفاف تر فهمیده شود. به اين هدف، 8000 توییت فارسی که بر چسب احساس دارند و از لحاظ وجود يا عدم وجود طعنه بررسی شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نوآوری اين پژوهش در استخراج کلمات کلیدی از جملات طعنه دار است که باعث ایجاد طعنه و کنایه شده اند. در اين پژوهش دسته‌بند مجزايي برای شناسايي طعنه در متن‌ طراحی و اموزش داده شده است و سپس خروجی های اين رده‌بند به عنوان ويژگی افزوده در اختيار دسته‌بند شناسايي احساس متن قرار می گيرد. همچنین علاوه بر بقيه کلمات کليدی استخراج شده از متن از شکلک ها و هشتگ های موجود در متن نیز به عنوان ویژگی استفاده شده است. دسته‌بندهای بیز، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی به عنوان دسته‌بندهای پايه استفاده شده‌اند و در نهايت از ترکيب دسته‌بندها در شناسايي احساس متن استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان می‌دهد که شناسايي طعنه موجود در متن و استفاده از آن در شناسايي احساس دقت نتايج را افزايش می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدلسازی و ارزیابی پروتکل مسیر¬یابی RPL به ¬وسیله شبکه های پتری رنگی
    محمد پیشدار یونس سیفی
    اینترنت اشیا یک ایده جدید و پرکاربرد با هدف اتصال اشیاء از طریق فناوری های ارتباطی است. مشکل سازگاری با فناوری پیشین در طول سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات این حوزه بوده است. پروتکل RPL از سال 2012 به عنوان راه‌حلی برای مسیریابی اینترنت اشیاء توسط د چکیده کامل
    اینترنت اشیا یک ایده جدید و پرکاربرد با هدف اتصال اشیاء از طریق فناوری های ارتباطی است. مشکل سازگاری با فناوری پیشین در طول سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات این حوزه بوده است. پروتکل RPL از سال 2012 به عنوان راه‌حلی برای مسیریابی اینترنت اشیاء توسط دانشمندان مطرح گردید. این پروتکل تا کنون مورد استفاده بسیاری از محققان و شرکت‌های تولیدی سخت‌افزاری در حوزه فناوری مذکور قرار گرفته‌ است. پژوهش جاری ضمن ارائه یک مدل ماژولار و خوانا از پروتکل RPL به ارزیابی رفتاری آن از منظر‌ وجود شرایط توقف، عبور چند باره ییام از یک مسیر خاص (شرایط حلقه)، و چگونگی واکنش در برابر ورودی های مختلف می‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ریسک اقتصادی و سیاسی: مطالعه بين کشوری
    امیرحسین مزینی سجاد  فرجی دیزجی حسين كريمي
    امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه‌های زندگی بشر از جمله اقتصاد و سیاست ورود پیدا کرده‌است و تأثیرات فراوانی برجای گذاشته‌است. در پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اثرات آن بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی توجهي نشده‌است؛ لذا این پ چکیده کامل
    امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه‌های زندگی بشر از جمله اقتصاد و سیاست ورود پیدا کرده‌است و تأثیرات فراوانی برجای گذاشته‌است. در پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به اثرات آن بر ریسک اقتصادي و ریسک سیاسی توجهي نشده‌است؛ لذا این پژوهش اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر ریسک اقتصادي و سیاسی برای سه گروه از کشورهای منتخب توسعه‌یافته، درحال توسعه و عضو اوپک در دورۀ زمانی 2018-2007 بررسی کرده‌است. براي برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده‌است. براساس نتایج برآورد مدل برای تمامی کشورهای نمونه، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی می‌شود؛ اما به تفکیک در هریک از گروه‌ها، نتایج متفاوت می‌شود. بطوریکه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب عضو اوپک و درحال‌توسعه باعث افزایش ریسک اقتصادی می‌گردد؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته باعث کاهش ریسک اقتصادی می‌شود. همچنین در کشورهای عضو اوپک رابطۀ معناداری بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ریسک سیاسی یافت نشد و در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال‌توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش ریسک سیاسی می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - افزایش مجموع گذردهی و به صفر رساندن رد درخواست در یک شبکه سلولی
    محسن سیدی ساروی محمدرضا بینش مروستی سیده لیلی میرطاهری سید امیر  اصغری
    تضمین کیفیت ارائه سرویس های از راه دور در شبکه های سلولی، نیازمند توجه به معیارهای مهمی مانند گذردهی، مصرف توان و تداخل در این شبکه هاست. از آنجاییکه همیشه محدودیت در توان ارسال چه از نظر محدودیت های سخت افزاری و باتری و چه از نظر قوانین رگولاتوری در دنیای واقعی وجود دا چکیده کامل
    تضمین کیفیت ارائه سرویس های از راه دور در شبکه های سلولی، نیازمند توجه به معیارهای مهمی مانند گذردهی، مصرف توان و تداخل در این شبکه هاست. از آنجاییکه همیشه محدودیت در توان ارسال چه از نظر محدودیت های سخت افزاری و باتری و چه از نظر قوانین رگولاتوری در دنیای واقعی وجود دارند، در این مقاله یک چارچوب برای بهینه ساختن این معیارها با فرض محدودیت توان ارسال گره-های متحرک در یک شبکه سلولی بی سیم ارائه می گردد.. برای ارائه این چارچوب، ابتدا بعد از مطالعه روش های موجود و مقایسه معایب و مزایای آنها، یک ایده جدید مطرح شد و بعداز اثبات فرمولی این ایده، مراحل شبیه سازی آن در نرم افزار متلب انجام گردید. روش هایی که تاکنون ارائه شده بودند، یا با فرض نامحدود بودن توان ارسال، گذردهی را افزایش می دادند و یا باعث عدم دستیابی برخی از گره ها به سرویس ارتباطی می شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر افزایش 27 درصدی گذردهی، مصرف توان گره های متحرک در شبکه را هم به یک چهارم کاهش می دهد و همچنین به شکلی عمل میکند تا هیچ گره ای، سرویس ارتباطی خود را از دست ندهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ساخت مجموعه داده تصاویر برای تشخیص و بازشناسی متن در تصاویر
    فاطمه علی مرادی فرزانه رحمانی لیلا ربیعی محمد خوانساری مجتبی مازوچی
    تشخیص متن در تصاویر از مهم ترین منابع تحلیل محتوای تصاویر است. گرچه در زبان هایی همچون انگلیسی و چینی، تحقیقاتی در زمینه تشخیص و بازشناسی متن و ارائه مدله ای انتها به انتها (مدل هایی که تشخیص و بازشناسی در یک مدل واحد ارائه می شود) مبتنی بر یادگیری عمیق انجام شده است، ا چکیده کامل
    تشخیص متن در تصاویر از مهم ترین منابع تحلیل محتوای تصاویر است. گرچه در زبان هایی همچون انگلیسی و چینی، تحقیقاتی در زمینه تشخیص و بازشناسی متن و ارائه مدله ای انتها به انتها (مدل هایی که تشخیص و بازشناسی در یک مدل واحد ارائه می شود) مبتنی بر یادگیری عمیق انجام شده است، اما برای زبان فارسی مانعی بسیار جدی برای توسعه چنین مدلهایی وجود دارد. این مانع، نبود مجموعه داده آموزشی با تعداد بالا برای مدلهای مبتنی بر یادگیری عمیق است. در این مقاله، ما ابزارهای لازم برای ساخت مجموعه داده تصاویر متن منظره با پارامترهایی همچون رنگ، اندازه، فونت و چرخش متن طراحی و ایجاد می کنیم. از این ابزارها برای تامین داده بزرگ و متنوع برای آموزش مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق استفاده می شود. به کمک این ابزارها و تنوع تصاویر ساخته شده، مدل ها به نوع خاصی از این پارامترها وابسته نمی شوند و سبب جامعیت مدل ها می شود. 7603 تصویر متن منظره و 39660 تصویر کلمات بریده شده، ساخته شده است. مزیت روش ما نسبت به تصاویر واقعی، ساخت تصاویر به تعداد دلخواه و بدون نیاز به حاشیه نویسی دستی می باشد. طبق بررسی ما، این اولین مجموعه داده تصاویر متن منظره فارسی به صورت آزاد و با تعداد بالا است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - یک سیستم هوشمند قیمت گذاری سرویس های ابری با هدف افزایش سادگی در پیاده سازی و انعطاف پذیری
    محبوبه زندیه سپیده  آدابی سمانه یزدانی
    اکثر مدلهایِ پیشین مبتنی بر حراج در قیمت گذاریِ منابع ابری، از پیچیدگی بالای پیاده سازی در محیطهای ابر واقعی رنج می برند. لذا، چالش اصلی محققین طراحی مدل های قیمت گذاری پویایی است که بتوانند سه هدف زیر را تامین کنند: 1) پیچیدگی های محاسباتی پایین، 2) دقت بالا، و 3) سادگ چکیده کامل
    اکثر مدلهایِ پیشین مبتنی بر حراج در قیمت گذاریِ منابع ابری، از پیچیدگی بالای پیاده سازی در محیطهای ابر واقعی رنج می برند. لذا، چالش اصلی محققین طراحی مدل های قیمت گذاری پویایی است که بتوانند سه هدف زیر را تامین کنند: 1) پیچیدگی های محاسباتی پایین، 2) دقت بالا، و 3) سادگیِ پیاده سازی در محیط ابر واقعی. CMM (Cloud Market Maker) یکی از مدلهای قیمت گذاری پویایِ محبوبی است که دو مزیتِ دقت محاسباتی و امکان اجرایی شدن در بازار واقعی ابر را دارد. این مدل بر پایه یک تابع خطی، قیمت پیشنهادی را محاسبه می کند. در طراحی این مدل خطی پارامترهای: فوریت خریدار، تعداد رقیبان و تعداد حریفان لحاظ شده اند. علی رغم مزایای این روش، نسبت اهمیت پارامترهای سازندۀ تابع محاسبه کننده قیمت در شرایط گوناگون بازار یکسان در نظر گرفته شده است. عدم توجه به این مساله، انعطاف پذیری سیستم و دقت محاسبات در تغییرات محسوسِ محیط بازار ابر را کاهش می دهد. لذا، نویسندگان در این مقاله بر روی طراحی یک سیستم هوشمند قیمت گذاریِ آگاه از بازار در سمت خریدارانِ سرویس ابری با هدف غلبه بر این مشکل متمرکز شده اند. در عین حال، سادگی پیاده سازیِ سیستم پیشنهادی در محیط ابر واقعی نیز می بایست تضمین شود. برای این منظور، سیستم هوشمند قیمت گذاری مبتنی بر عامل نرم افزاری با ترکیب راهکارهای ماشین بردار پشتیبان (SVM ) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی نشاندهندۀ کارایی مناسبتر راهکار پیشنهادی با نام DPMAدر در مقایسه با CMM است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - زنجیره ‌تأمين خدمات دولت الکترونیک: شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد(مورد مطالعه سامانه گمرک الکترونیکی در ایران)
    جلال  زارع رزا هندیجانی
    امروزه، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از پیشرفت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خود بهره می‌گیرند. اما تخمین‌ها حاکی از میزان شکست بالای ‌پروژه‌های دولت الکترونیک چه به صورت جزئی و چه صورت کلی هستند. عدم تشکی چکیده کامل
    امروزه، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای از پیشرفت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خود بهره می‌گیرند. اما تخمین‌ها حاکی از میزان شکست بالای ‌پروژه‌های دولت الکترونیک چه به صورت جزئی و چه صورت کلی هستند. عدم تشکیل درست و عملكرد ضعیف زنجيره تأمين از مهمترين زمينه‌هاي شکست این پروژه‌ها توسط محققین ذکر شده است. با توجه به اینکه، مطالعات اندکی در زمینه زنجیره ‌تأمين خدمات دولت الکترونیک و شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن انجام شده است، این پژوهش با مطالعه بر روی سامانه گمرک الکترونیکی در ایران، چگونگی زنجیره ‌تأمين خدمات دولت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده است. همچنین با استفاده از معیارهای SMART و تکنیک ELECTRE I، به شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد این زنجیره پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد همان طور که اصول زنجیره ‌تأمين الکترونیکی در بخش تولیدی توسط محققان ارائه شده است، این مفهوم قابل تعمیم در بخش خدمات دولتی نیز می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بر خلاف مطالعات قبلی در زمینه شاخص‌های ارزیابی عملکرد، شاخص‌های زنجیره ‌تأمين خدمات دولت الکترونیک دارای تفاوت‌های قابل ملاحظه ای با زنجیره ‌تأمين خدمات سنتی هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شکل‌دهی پرتو سه بعدی در شبکه‌‌های مخابرات سیار چندآنتنی چند کاربره با توزیع تصادفی کاربران در شبکه
    سید محمد رضوی زاده نسیم محمدی
    در این مقاله به مساله استفاده از روش شکل دهی پرتو سه بعدی(3DBF) در یک شبکه مخابرات سلولی چند ورودی-چند خروجی (MIMO) پرداخته شده است. شبکه مورد نظر از یک سلول با چندین کاربر تشکیل شده است و در آن کاربران براساس فرآیند نقطه‌ای پواسون (PPP) در سطح سلول توزیع شده‌اند که به چکیده کامل
    در این مقاله به مساله استفاده از روش شکل دهی پرتو سه بعدی(3DBF) در یک شبکه مخابرات سلولی چند ورودی-چند خروجی (MIMO) پرداخته شده است. شبکه مورد نظر از یک سلول با چندین کاربر تشکیل شده است و در آن کاربران براساس فرآیند نقطه‌ای پواسون (PPP) در سطح سلول توزیع شده‌اند که به شرایط موجود در یک شبکه واقعی مخابرات سیار نزدیک تر می‌باشد. در این حالت تعداد کاربران درون سلول و موقعیت آنها تصادفی خواهد بود. با توجه به توزیع کاربران در محیط و تفاوت فاصله‌ی آنها از ایستگاه پایه، زوایای عمود (زاویه تیلت) آنها نیز متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن ارسال فروسو و پیش‌کدکننده‌ی اعمال صفر (ZF) در فرستنده ایستگاه پایه با هدف حذف تداخل بین کاربران درون سلول، به بررسی و تحلیل احتمال پوشش در سلول پرداخته و سپس بهترین زاویه‌ی عمودی آنتن را برای دستیابی به بیشترین احتمال پوشش را به دست می‌آوریم. با استفاده از آنالیز نتایج عددی حاصل از روابط به دست آمده، دقت محاسبات و مقدار زاویه‌ی عمود بهینه آرایه آنتن مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ بهبود یافته و الگوریتم‌های سری زمانی
    وحید صفری دهنوی مسعود شفیعی
    پیش‌بینی بازار سهام به عنوان یک زمینه جذاب و همچنین چالش برانگیز برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی عمل می‌کند. بسیاری از مدل‌های مورد استفاده در پیش‌بینی بازار سهام قادر به پیش‌بینی دقیق نیستند یا این مدل‌ها نیاز به تعداد داده ورودی بسیار زیادی دارند که باعث افزایش حج چکیده کامل
    پیش‌بینی بازار سهام به عنوان یک زمینه جذاب و همچنین چالش برانگیز برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی عمل می‌کند. بسیاری از مدل‌های مورد استفاده در پیش‌بینی بازار سهام قادر به پیش‌بینی دقیق نیستند یا این مدل‌ها نیاز به تعداد داده ورودی بسیار زیادی دارند که باعث افزایش حجم شبکه‌ها و پیچیدگی یادگیری می‌شود که همه این موارد در نهایت موجب کاهش دقت در پیش‌بینی می‌شود. این مقاله یک روش برای پیش‌بینی بازار سهام را پیشنهاد می‌دهد که این روش قادر هست به طور موثر وضعیت بازار سهام را پیش‌بینی کند. در این مقاله، برای کاهش حجم داده‌های ورودی از قیمت گذشته بازار استفاده شده و این داده‌ها در یک مدل رگریسور قرار داده شده است. در این حالت، با ارایه یک روش مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ملخ بهبود یافته، تعیین می‌شود که داده‌های فعلی بازار بورس به کدام داده‌های قبلی وابسته هستند و با استفاده از داده‌های قبلی می‌توان داده جدید را پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی سری زمانی نیز از روش‌های شبکه عصبی GMDH، شبکه نروفازی و شبکه عصبی استفاده شده است؛ به علاوه، در این مقاله از روش‌های متناسب‌سازی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های مختلف استفاده شده است که این روش‌ها می‌توانند در پیش‌بینی بازار موثر باشند. در نهایت، از مجموعه داده شرکت تسلا برای اعتبارسنجی و تست الگوریتم‌های ارایه شده استفاده شده است و نتایج شبیه‌سازی در پایان آمده است. همانطور که در قسمت شبیه‌سازی نشان داده شده، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ بهبود یافته، موثرترین خروجی‌ها برای پیش‌بینی ارزش سهام به دست آمده و در نهایت با استفاده از چند حالت مختلف پیش‌بینی انجام شده و نتایج روش‌های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و ارزیابی بر اساس معیار خطای میانگین مربع (RMSE) انجام شده است. مدل پیشنهادی پیش بینی بازار سهام دارای حداقل RMSE=4.05 است که نشان دهنده اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی بازار سهام است. نتایج نشان می‌دهد که در بین الگوریتم‌های ارایه شده مربوط به پیش‌بینی سری زمانی، شبکه GMDH با الگوریتم ترکیبی ارایه شده، بهترین نتیجه را در بر داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تخصیص کارای توان الکتریکی در شبکه های دسترسی رادیویی ابری با رویه انتخاب فناوری
    علی اصغر  انصاری محسن اسلامی محمد جواد دهقانی سعیده پارسایی فرد
    در این مقاله، ما یک روش تخصیص بهره ور منابع با رویکرد اقتصادی را که در آن یک MNO با تعدادی از MVNO ها با یک مدل تجاری از پیش تعیین شده در تعامل هستند را بر مسیر فراسو یک شبکه بی سیم مجازی چند سلولی با معماری C-RAN در نظر می‌گیریم. در هر سلول از این شبکه، دو نوع فناوری، چکیده کامل
    در این مقاله، ما یک روش تخصیص بهره ور منابع با رویکرد اقتصادی را که در آن یک MNO با تعدادی از MVNO ها با یک مدل تجاری از پیش تعیین شده در تعامل هستند را بر مسیر فراسو یک شبکه بی سیم مجازی چند سلولی با معماری C-RAN در نظر می‌گیریم. در هر سلول از این شبکه، دو نوع فناوری، شامل OFDMA و Massive MIMO با قیمت‌های متفاوت برای عرضه به MVNOها توسط MNOموجود می‌باشد. روش پیشنهادی در واقع رویه انتخاب مناسب فناوری دسترسی چندگانه (MATSA) از میان دو نوع فناوری فوق با هدف کاهش هزینه های عملیاتی و به حداکثر رساندن سود MVNOs تحت یک مجموعه از قیود کمی و کیفی است. فرمول بندی این روش از تخصیص منابع، با یک تابع مطلوب جدید ارائه شده است. با توجه به وجود متغیرهای پیوسته و دودیی در مساله و همچنین تداخل بین سلولی در توابع نرخ داده، این مساله بهینه سازی از نوع غیر محدب با پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا خواهد بود. برای حل این مساله، با استفاده از برنامه نویسی هندسی مکمل (CGP) و تقریب محدب متوالی (SCA)، یک الگوریتم تکرار شونده دو مرحله ای موثر برای تبدیل مساله بهینه سازی به دو زیر مساله برای یافتن فناوری و هزینه بهینهِ هر کاربر را توسعه داده‌ایم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی ما (MATSA) از نظر افزایش کل بهره‌وری انرژی، کارآمدتر از سیستم‌های مجهز با یک نوع فناوری است بطوری که سود MVNO ها بیش از 13 درصد در مقایسه با قبل افزایش یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - طراحی و ساخت پراب اندازه‌گیری و پایش پیوسته شدت تشعشعات میدان های الکتریکی در اولین پایلوت نسل پنجم شبکه های ارتباطی ایران
    رضا   بحری مهدی فسنقری احمدرضا اسکندری وحید یزدانیان
    در این مقاله، وسیلهای برای اندازهگیری شدت میدانهای الکتریکی موجود در محیط، در باند فرکانسی 5G شامل بازه فرکانسی 3400~3600 MHz، طراحی و ارائه میگردد. این وسیله که همان پراب الکتریکیِ 5G نامیده میشود، با استفاده از سه آنتن عمود برهم، به همراه مدارات فیلتر و آشکارسازِ توان چکیده کامل
    در این مقاله، وسیلهای برای اندازهگیری شدت میدانهای الکتریکی موجود در محیط، در باند فرکانسی 5G شامل بازه فرکانسی 3400~3600 MHz، طراحی و ارائه میگردد. این وسیله که همان پراب الکتریکیِ 5G نامیده میشود، با استفاده از سه آنتن عمود برهم، به همراه مدارات فیلتر و آشکارسازِ توان، پیاده سازی میگردد. آنتنِ پیشنهادی یک آنتن تک-قطبیِ نواری بوده که این آنتنها در سه جهت عمود بر هم، قادر هستند میدانهای الکتریکی را در همه جهات بصورت یکنواخت و همسانگرد دریافت کنند. فیلترِ پیشنهادی از نوع فیلتر دو خط کوپل-شده مایکرواستریپ میباشد که توانایی حذف سیگنالهای خارج از باند را دارا میباشد. آشکارساز توانِ پیشنهادی، قادر است در رنج دینامیکی وسیعی، بصورت خطی عمل کرده و میدانهای دریافتی از بخش آنتن و فیلتر را به ولتاژهای مناسب جهت پردازش تبدیل کند. در نهایت، پرابِ طراحی شده ساخته میشود. اندازهگیریها، عملکرد مناسبِ پراب را از نظر رنج دینامیکی، دقت، حساسیت و میزان خطی بودن و ایزوتروپیک بودن میدانهای الکتریکیِ دریافتی، تأیید مینماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - مروری بر کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری در توازن بار در رایانش ابری
    مهدی مرسلی ابوالفضل طرقی حقیقت ساسان حسینعلی زاده
    با گسترش استفاده از رایانش ابری نیاز به بهبود کارایی و کاهش تاخیر در ابر افزایش می‌یابد. یکی از مسائل محیط‌های توزیع شده و مخصوصا ابر، عدم توازن بار و در نتیجه کاهش سرعت و کارایی و افزایش تاخیر در زمان ذخیره و بازیابی اطلاعات می‌باشد. روش‌های مختلفی برای متوازن سازی بار چکیده کامل
    با گسترش استفاده از رایانش ابری نیاز به بهبود کارایی و کاهش تاخیر در ابر افزایش می‌یابد. یکی از مسائل محیط‌های توزیع شده و مخصوصا ابر، عدم توازن بار و در نتیجه کاهش سرعت و کارایی و افزایش تاخیر در زمان ذخیره و بازیابی اطلاعات می‌باشد. روش‌های مختلفی برای متوازن سازی بار در محیط ابر ارائه شده‌اند که هر کدام از منظری به موضوع پرداخته‌اند و مزایا و معایب خود را دارند. ما در این کار نخست معیارهایی برای سنجش توازن بار در ابر ارائه کرده‌ایم و سپس به بررسی کاربرد روش‌های فراابتکاری در متوازن سازی بار در محیط ابر پرداخته‌ایم. پس از معرفی روش‌های توازن بار فراابتکاری مختلف، آنها را براساس معیارهای مذکور باهم مقایسه کرده و به مزایا و معایب هر کدام پرداخته‌ایم. الگوریتم‌های کلونی مورچه، کلونی مورچه مصنوعی، کلونی زنبور، کلونی زنبور مصنوعی، جست‌وجوی غذای زنبور عسل، ازدحام ذرات، ازدحام گربه‌ها، تبرید شبیه‌سازی شده، الگوریتم ژنتیک، جست‌وجوی ممنوعه، الگوریتم دسته ماهی‌ها و الگوریتم‌های ترکیبی و ... در این کار بررسی شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات مبتنی بر رایانش ابری با روش تصمیم گیری چند معیاره
    زهرا  عباسی سمیه  فتاحی محمدجواد ارشادی
    امروزه کیفیت یکی از مهمترین عامل ها در جلب رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان های خدماتی است. بنابراین، یکی از دغدغه های اصلی مدیران بالابردن کیفیت خدمات است. با پیشرفت اینترنت و دنیای ارتباطات مفهومی به نام رایانش ابری در دنیای ارتباطات گسترش یافته است که الگویی تازه چکیده کامل
    امروزه کیفیت یکی از مهمترین عامل ها در جلب رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان های خدماتی است. بنابراین، یکی از دغدغه های اصلی مدیران بالابردن کیفیت خدمات است. با پیشرفت اینترنت و دنیای ارتباطات مفهومی به نام رایانش ابری در دنیای ارتباطات گسترش یافته است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی را ارائه می کند. هدف از این پژوهش، تصمیم گیری بهینه در انتخاب سرویس ابری مناسب با توجه به شرایط کاربران است به نحوی که آنان به بالاترین رضایت برسند. روش دلفی فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش تاپسیس فازی و در نهایت روش تصمیم گیری چندمعیاره روش های به کارگرفته شده در این پژوهش است. نتایج روش دلفی فازی نشان می دهد که شاخص‌های شفافیت، دسترسی و قابلیت اطمینان بایستی حذف شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص هزینه را به عنوان مهمترین شاخص و شاخص پشتیبانی در هنگام تقاضا را به عنوان کم اهمیت ترین شاخص شناسایی نمود. با توجه به نتایج تاپسیس فازی براساس وزن‌های حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی نیز به ترتیب سرویس‌های ابری SAAS، IAAS و PAAS رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. استفاده از سرویس SAAS مزایای بی شماری را از قبیل کاهش زمان و هزینه صرف شده جهت کارهای زمان گیر مانند نصب، مدیریت و ارتقاء نرم افزار برای کارمندان و شرکت‌ها فراهم می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بازاریابی داده محور در کسب و کارهای دیجیتال از دیدگاه قابلیت های پویا
    مائده  امینی ولاشانی ایوب محمدیان سید محمدباقر جعفری
    زمینه و هدف: علیرغم حجم بسیار زیاد داده و فوایدی که استفاده از آن می تواند برای فعالیت های بازاریابی داشته باشد، هنوز نحوه بکارگیری آن در ادبیات پژوهش بصورت روشن مشخص نبوده و مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام گرفته است. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با بهره گیری از نظری چکیده کامل
    زمینه و هدف: علیرغم حجم بسیار زیاد داده و فوایدی که استفاده از آن می تواند برای فعالیت های بازاریابی داشته باشد، هنوز نحوه بکارگیری آن در ادبیات پژوهش بصورت روشن مشخص نبوده و مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام گرفته است. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با بهره گیری از نظریه قابلیت های پویا به شناسایی قابلیت های پویای بازاریابی داده محور به منظور محوریت دادن به داده در شکل گیری راهبردهای بازاریابی، انجام تصمیم گیری های اثربخش و بهبود کارایی در فرایندها و عملیات بازاریابی پرداخته است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي تحلیل مضمون و بهره گیری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ با متخصصان این حوزه، اﻧﺠﺎم گرفته است. افراد مورد مطالعه ﭘﮋوﻫﺶ تعداد 18 متخصص حرفه ای در زمینه تحلیل داده و بازاریابی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. یافته‌ها: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي این مطالعه ﻧﺸﺎن می دهد قابلیت های پویای بازاریابی داده محور شامل؛ قابلیت جذب داده های بازاریابی، قابلیت تجمیع و تحلیل گری داده های بازاریابی، قابلیت تصمیم گیری داده محور، قابلیت بهبود تجربه داده محور با مشتری، قابلیت نوآوری داده محور، قابلیت شبکه سازی، قابلیت چابکی و قابلیت ایجاد تحول داده محور می باشند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می تواند گامی در جهت تکامل تئوری قابلیت های پویا در حوزه بازاریابی با رویکرد داده محوری باشد. از این رو می تواند در آموزش و ایجاد قابلیت های جدید سازمانی به منظور بکارگیری کلان داده در فعالیت های بازاریابی سازمان ها و توسعه و بهبود محصولات و خدمات داده محور و بهبود تجربه مشتریان مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مروری جامع بر مسئله بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی
    محسن طاهری نیا مهدی اسماعیلی بهروز مینایی
    با توسعه روزافزون شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از بازاریابان از این فرصت استفاده کرده و سعی در یافتن افراد تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی آنلاین دارند. این مسئله که به عنوان مسئله بیشینه‌سازی تأثیر شناخته می‌شود. کارایی زمانی و اثربخشی دو معیار مهم در تولید الگوریتم‌های برجس چکیده کامل
    با توسعه روزافزون شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از بازاریابان از این فرصت استفاده کرده و سعی در یافتن افراد تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی آنلاین دارند. این مسئله که به عنوان مسئله بیشینه‌سازی تأثیر شناخته می‌شود. کارایی زمانی و اثربخشی دو معیار مهم در تولید الگوریتم‌های برجسته در حوزه مسئله بیشینه‌سازی تأثیر محسوب می‌شوند. برخی از محققان با بهره‌گیری از ساختار اجتماعات به‌عنوان ویژگی بسیار مفید شبکه‌های اجتماعی، این دو موضوع را به‌طور مشهودی بهبود بخشیده‌اند. هدف این مقاله بررسی جامع الگوریتم‌های برجسته پیشنهادشده در حوزه مسئله بیشینه‌سازی تأثیر در شبکه‌های اجتماعی با تأکید ویژه بر رویکردهای مبتنی بر شناسایی اجتماعات است. پرونده مقاله