• صفحه اصلی
  • به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007278337 بازدید : 8576 صفحه: 19 - 48

20.1001.1.27170414.1398.11.39.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط