• صفحه اصلی
  • ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118321 بازدید : 3814 صفحه: 53 - 62

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط