• صفحه اصلی
  • کوانتیزاسیون چند رقمی ترنری جهت بهبود تنکی و محاسبات شبکه‌های عصبی عمیق در کاربردهای نهفته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله