• صفحه اصلی
  • بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : A-10-491-2 بازدید : 770 صفحه: 115 - 130

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط