• صفحه اصلی
  • ارائه یک روش ترکیبی از DEA، DEMATEL و ANP جهت ارزیابی سیستم¬های ERP

اشتراک گذاری

آدرس مقاله