• صفحه اصلی
  • ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : A-10-620-1 بازدید : 9342 صفحه: 41 - 51

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط