• صفحه اصلی
  • ارایه یک پروتکل پویای کنترل دسترسی به رسانه جهت کنترل ازدحام در شبکه‌های حسگر بی‌ سیم با استفاده از منطق فازی و آتاماتای یادگیر
کد مقاله : A-10-1397-2 بازدید : 7 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط