• صفحه اصلی
  • ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی
کد مقاله : A-10-687-1 بازدید : 256 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط