• صفحه اصلی
  • ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201912308702 بازدید : 632 صفحه: 55 - 69

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط