• صفحه اصلی
  • ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005061697 بازدید : 3351 صفحه: 19 - 30

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط