• صفحه اصلی
  • ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله