• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولد مرکزی الگو جهت تولید حرکات منحنی-خطی در ربات مار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2020062013603 بازدید : 1664 صفحه: 169 - 175

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط